Początki pracy Księży Pallotynów na Ukrainie sięgają 1989 roku. W objawieniach fatimskich jest mowa o Rosji, dlatego też postanowiono w sposób szczególny propagować kult Matki Bożej Fatimskiej.

Drugą, ważną formą pracy duszpasterskiej jest szerzenie kultu Jezusa Miłosiernego oraz apostolska formacja ludzi świeckich.

Image


Księża Pallotyni pracują na Ukrainie w pięciu diecezjach:

1. Diecezja kijowsko - żytomierska

Dowbysz - od 1990 roku Księża Pallotyni prowadzą parafię, w której 25 grudnia 2000 roku powstało Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Uroczysty akt powołania i zawierzenia całej diecezji Matce Bożej Fatimskiej dokonał się 13 maja 2001 roku. Poza tym księża obsługują parafie Szeremietow, Gruźliwiec i Lubarska Huta.
Żytomierz - pracujący tu kapłani obsługują kaplicę Bożego Miłosierdzia.
Kamienny Bród - parafia pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Księża prowadzą również ośrodek dożywiania.
Kijów - Księża Pallotyni od 1996 r. prowadzą parafię pw. Chrystusa Króla Wszechświata. Planowany jest zakup terenu pod budowę kościoła.
Nowy Zawód - kapłan pracujący w tej parafii obsługuje parafie w Bolarce, Dubowcu i Iwanówce.

2. Diecezja kamieniecko - podolska

Biłohiria - parafię pw. Trójcy Świętej przekazano Księżom Pallotynom w 1993 roku. Znajduje się tu również Dom Rocznego Postulatu dla kandydatów do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego pochodzących z Ukrainy. Dodatkowo księża obsługują parafie w Teofipolu, Małym Łazuczynie i Jampolu.

3. Diecezja odesko - symferopolska

Odessa - parafię pw. Świętego Klemensa przekazano Księżom Pallotynom w 1994 roku. Zakończono remont domu parafialnego, gdzie zostanie otwarta szkoła formacyjna dla świeckich. Powstaje również nowa parafia i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.
Biłgorod Dniestrowski - parafia pw. Świętej Małgorzaty powstała w 1999 roku. Obecnie Msze św. odprawiane są w kaplicy w domu prywatnym. Władze miasta wydzieliły już teren pod budowę kościoła.

4. Diecezja łucka

Sarny - pracujący tu Księża Pallotyni obsługują również dwie parafie w Dąbrowicy i Kuzniecowsku.
Rokitno - parafia przekazana Księżom Pallotynom w 1992 r. Poza tym praca duszpasterska prowadzona jest w parafiach Tomaszgród, Kupela i Klesów.

5. Diecezja lwowska

Lwów - znajduje się tu Dom Formacyjny, w którym mieszkają alumni Prowincji Chrystusa Króla pochodzący z Ukrainy. Pallotyńscy kandydaci do kapłaństwa studiują w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie.

[Więcej wydarzeń i aktualności z UKRAINY...]

Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę