Początki pracy Księży Pallotynów na Ukrainie sięgają 1989 roku. W objawieniach fatimskich jest mowa o Rosji, dlatego też postanowiono w sposób szczególny propagować kult Matki Bożej Fatimskiej.

Drugą, ważną formą pracy duszpasterskiej jest szerzenie kultu Jezusa Miłosiernego oraz apostolska formacja ludzi świeckich.

Image


Księża Pallotyni pracują na Ukrainie w pięciu diecezjach:

1. Diecezja kijowsko - żytomierska

Dowbysz - od 1990 roku Księża Pallotyni prowadzą parafię, w której 25 grudnia 2000 roku powstało Diecezjalne Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Uroczysty akt powołania i zawierzenia całej diecezji Matce Bożej Fatimskiej dokonał się 13 maja 2001 roku. Poza tym księża obsługują parafie Szeremietow, Gruźliwiec i Lubarska Huta.
Żytomierz - pracujący tu kapłani obsługują kaplicę Bożego Miłosierdzia.
Kamienny Bród - parafia pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Księża prowadzą również ośrodek dożywiania.
Kijów - Księża Pallotyni od 1996 r. prowadzą parafię pw. Chrystusa Króla Wszechświata. Planowany jest zakup terenu pod budowę kościoła.
Nowy Zawód - kapłan pracujący w tej parafii obsługuje parafie w Bolarce, Dubowcu i Iwanówce.

2. Diecezja kamieniecko - podolska

Biłohiria - parafię pw. Trójcy Świętej przekazano Księżom Pallotynom w 1993 roku. Znajduje się tu również Dom Rocznego Postulatu dla kandydatów do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego pochodzących z Ukrainy. Dodatkowo księża obsługują parafie w Teofipolu, Małym Łazuczynie i Jampolu.

3. Diecezja odesko - symferopolska

Odessa - parafię pw. Świętego Klemensa przekazano Księżom Pallotynom w 1994 roku. Zakończono remont domu parafialnego, gdzie zostanie otwarta szkoła formacyjna dla świeckich. Powstaje również nowa parafia i Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.
Biłgorod Dniestrowski - parafia pw. Świętej Małgorzaty powstała w 1999 roku. Obecnie Msze św. odprawiane są w kaplicy w domu prywatnym. Władze miasta wydzieliły już teren pod budowę kościoła.

4. Diecezja łucka

Sarny - pracujący tu Księża Pallotyni obsługują również dwie parafie w Dąbrowicy i Kuzniecowsku.
Rokitno - parafia przekazana Księżom Pallotynom w 1992 r. Poza tym praca duszpasterska prowadzona jest w parafiach Tomaszgród, Kupela i Klesów.

5. Diecezja lwowska

Lwów - znajduje się tu Dom Formacyjny, w którym mieszkają alumni Prowincji Chrystusa Króla pochodzący z Ukrainy. Pallotyńscy kandydaci do kapłaństwa studiują w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie.

[Więcej wydarzeń i aktualności z UKRAINY...]

Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

W październiku wraz z całym Kościołem będziemy obchodzić ustanowiony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Okazją do obchodów jest przypadająca w tym roku 100. rocznica publikacji Listu Apostolskiego „Maximum illud” papieża Benedykta XV.

Ten dokument z 1919 r. jest wyrazem troski o misjonarzy, budzi entuzjazm misyjny, zachęca do podejmowania modlitwy i różnych inicjatyw ewangelizacyjnych. Papież skierował swe słowa nie tylko do przełożonych i misjonarzy, ale również do wiernych świeckich. Przypominał, że Prawdę trzeba głosić do końca dziejów i nie ustawać. Zaznaczył, że współpraca z misjami jest obowiązkiem wszystkich ochrzczonych i stanowi braterską pomoc dla niechrześcijan.

List papieża Benedykta XV okazuje się wciąż bardzo aktualny. W nawiązaniu do jego przesłania pragnę z całego serca podziękować Wam wszystkim, Drodzy Współpracownicy, za wspieranie naszych  misjonarzy posługujących  w wielu krajach. Pierwsi pallotyni udali się do Brazylii i Rwandy ponad 46 lat temu. Kolejne miejsca, gdzie podjęli posługę, to: Barbados, Kolumbia, Wenezuela, Wybrzeże Kości Słoniowej, Demokratyczna Republika Konga, Burkina Faso, Kazachstan, Ukraina. Do roku 2019 wyjechało ich 272.

Przygotowując się do dobrego przeżycia miesiąca misyjnego wspierajmy ich modlitwą i ofiarą. Szczególną formą solidarności z misjonarzami jest patronat, do podjęcia którego gorąco zachęcam. Na kolejnej stronie prezentujemy listę misjonarzy zarówno pracujących aktualnie jak i tych, którzy już powrócili z misji. Wspierać ich można poprzez włączenie się w następujące projekty:

PATRONAT MISYJNY – polega na objęciu systematyczną opieką konkretnego misjonarza, w którego intencji ofiaruje się dary duchowe, np. codzienną modlitwę, Mszę św., różaniec. Można zadeklarować dowolną kwotę (miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną), przeznaczoną na wspieranie prowadzonych przez niego dzieł ewangelizacyjnych i charytatywnych.

PATRONAT NAD MISJONARZEM SENIOREM – dotyczy misjonarzy pallotyńskich, którzy zakończyli już posługę misyjną i powrócili do Ojczyzny. Na obcej ziemi zostawili nie tylko dar Ewangelii zaniesiony innym, ale też często swoje zdrowie i siły.

Można odwdzięczyć się im ofiarując swoją modlitwę oraz wsparcie finansowe w specjalistycznym leczeniu i rehabilitacji, aby mogli nadal służyć Bogu. Czytaj więcej...

DRODZY WSPÓŁPRACOWNICY!

Na koniec kieruję do Was osobiste zaproszenie do udziału w organizowanej przez nas po raz pierwszy  Pielgrzymce Przyjaciół Pallotyńskich Misji na Jasną Górę. Spotkajmy się 28 września 2019 o godz. 14.00 w kaplicy Cudownego Obrazu. Oczekujemy na Was wszystkich oraz na uczestników pielgrzymek, gdyż tego dnia, 28 września, rozpocznie się również dwudniowe spotkanie popielgrzymkowe. Pragniemy poznawać Was osobiście, aby wyrazić serdeczną wdzięczność za systematyczne wspieranie naszych misji.

Zapraszamy również na rekolekcje misyjne, dni skupienia oraz pielgrzymki, podczas których każdego dnia we Mszy św. będziemy polecać Matce Bożej Wasze intencje, które będą nadesłane do Sekretariatu Misyjnego.

Niech zbliżający się Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie dla nas owocnym czasem w ożywieniu ducha zaangażowania i współpracy misyjnej.  

       Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC
Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę