Co czwarte dziecko w świecie żyje w skrajnej nędzy.
Włączając się w projekt Pallotyńskiej Adopcji Serca
możesz je nakarmić, pomóc w wykształceniu, a nawet uratować życie!

 

 

Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie: to jest słowo, które objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie: to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie: jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie: to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu.

Są chwile, w których jeszcze mocniej jesteśmy wzywani, aby utkwić wzrok w miłosierdziu, byśmy sami stali się skutecznym znakiem działania Ojca. Z tego właśnie powodu ogłosiłem Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła, by uczynić świadectwo wierzących jeszcze mocniejszym i skuteczniejszym.

pp Franciszek, bulla „Misericordiae vultus”

fot. W. Bieliński

Program adopcji na odległość, nazywanej też Adopcją Serca, prowadzą polscy pallotyni za pośrednictwem Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego. Jest to niezwykłe dzieło pomocy dzieciom żyjącym w krajach misyjnych. Wystarczy zadeklarować dokonywanie regularnych wpłat przez określony czas, np. rok, dwa lub więcej.
Początki Adopcji Serca łączą się z tragiczną wojną domową, która rozegrała się w Rwandzie w latach 1994-1996, pozbawiając życia ponad dwa miliony osób. Najbardziej skrzywdzone zostały osierocone dzieci, będące ofiarami wojny. Do tych dzieci dołączyły kolejne.

Głównym celem Adopcji Serca jest zapewnienie dziecku podstawowych środków do życia. Rwanda, Demokratyczna Republika Konga, Wybrzeże Kości Słoniowej, Zambia, Kamerun i Brazylia – to kraje z tysiącami dzieci potrzebującymi szczególnej pomocy. Włączając się w Pallotyńską Adopcję Serca otoczysz troską materialną i duchową konkretne, znane z imienia i nazwiska dzieci, pozbawione środków do godnego życia. Jest możliwość osobistego spotkania z tym dzieckiem podczas organizowanych przez nas Pielgrzymek Adopcji Serca do Rwandy.

PALLOTYŃSKA ADOPCJA SERCA:

♥ obejmuje podopiecznych z Rwandy, Demokratycznej Republiki Konga, Wybrzeża Kości Słoniowej, Kamerunu, Zambii oraz Kolumbii

♥ skierowana jest do wszystkich ludzi dobrej woli

♥ angażują się w nią osoby samotne, małżeństwa, rodziny, grupy parafialne, firmy, grupy osób, klasy szkolne a nawet całe szkoły; otrzymują oni podstawowe informacje o dziecku oraz jego zdjęcie; możliwa jest łączność korespondencyjna z podopiecznym

♥ polega na comiesięcznych wpłatach na konto Sekretariatu Misyjnego kwoty 16 EUR (w tym 1 EUR na koszty administracyjne) lub jej równowartości w złotówkach

♥ każdego miesiąca Sekretariat Misyjny Księży Pallotynów w Warszawie przekazuje tę kwotę pallotyńskim misjonarzom w krajach misyjnych, którzy pomagają konkretnemu dziecku opłacając jego szkołę, finansują zakup materiałów szkolnych, żywności, potrzebnych leków i wszystkiego, co w danym momencie jest niezbędne dla konkretnego dziecka

♥ organizowane są pielgrzymki Rodzin Adopcyjnych do Rwandy, umożliwiające spotkanie rodziców z podopiecznymi

Pallotyńska Adopcja Serca to pomoc tym dzieciom, które wskazują pracujący na misjach Księża Pallotyni. Zapoznają się oni z aktualną sytuacją w terenie misyjnym i zgłaszają do adopcji dzieci najbardziej potrzebujące pomocy: sieroty, półsieroty, dzieci chore i niepełnosprawne oraz te najuboższe z rodzin wielodzietnych.

Pallotyńska Adopcja Serca

* Pallotyńska Adopcja Serca nie jest anonimowa.

* Kiedy kandydaci na rodziców adopcyjnych prześlą na adres Sekretariatu Misyjnego wypełnioną deklarację i dokonają pierwszej wpłaty, wówczas otrzymają podstawowe informacje o dziecku i jego zdjęcie.

* Umożliwiamy kontakt z dzieckiem poprzez korespondencję listowną. List od Rodziny Adopcyjnej, najlepiej napisany w języku, którym posługuje się dziecko (Rwanda, Kongo, Wybrzeże Kości Słoniowej: język francuski, Zambia: język angielski) należy przesłać do Sekretariatu Misyjnego w Warszawie, zaznaczając numer listy i numer dziecka. Jeśli nie ma możliwości, aby napisać w ojczystym języku dziecka, list napisany w języku polskim jest tłumaczony przez wolontariuszy i przesyłany do adresata.

* Dzięki takiej wymianie korespondencji dziecko ma świadomość, że jest kochane, otoczone troską, pamięcią i modlitwą.

* Uprzejmie prosimy, aby w listach i paczkach nie przekazywać dzieciom słodyczy, zabawek, ubrań czy też innych rzeczy materialnych. Do listu natomiast można dołączyć swoje zdjęcia, kolorowe widokówki, naklejki itd.

* W Pallotyńskiej Adopcji Serca żadne dziecko nie jest specjalnie wyróżniane. Czasami zdarza się taka sytuacja, że Rodzina Adopcyjna dokonuje większej wpłaty na swoje dziecko aniżeli jest wymagana. Informujemy, że taka nadwyżka jest przekazywana przez nas na tzw. „konto ogólne”, które służy do niesienia pomocy innym potrzebującym dzieciom.

Korespondencję z dopiskiem ADOPCJA SERCA
prosimy przesyłać pod adresem:

Pallotyński Sekretariat Misyjny [mapka]
ul. Skaryszewska 12, skr. poczt. 255
03-802 Warszawa
tel. + 48 22 771 51 61, +48 22 771 51 19, +48 22 771 51 29
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www: http://www.adopcja-serca.pl/ 

Wpłaty z dopiskiem ADOPCJA SERCA
prosimy przesyłać na następujące konta bankowe:

Nr konta PLN: 80 1020 1026 0000 1902 0242 0461
Nr konta EUR: 35 1020 1042 0000 8602 0018 8615

Dla ofiarodawców z zagranicy nr rachunku bankowego:

kod BIC (SWIFT) BPKOPLPW

IBAN (BIC) PL 80 1020 1026 0000 1902 0242 0461 (wpłaty w PLN)
Bank PKO BP S.A. II/O Warszawa, kod BIC (SWIFT) BPKOPLPW

IBAN (BIC) PL 35 1020 1042 0000 8602 0018 8615 (wpłaty w EUR)
Bank PKO BP S.A. IV/O Warszawa

 

UWAGI ODNOŚNIE WYPEŁNIANIA PRZEKAZÓW BANKOWYCH

Uprzejmie prosimy o podawanie adresu nadawcy ofiary zgodnego z adresem podanym w Deklaracji. Jeżeli ofiara jest wysyłana z innego adresu (lub wpłaca ją inna osoba) prosimy o podawanie numeru dziecka. Ułatwi to nam pracę przy księgowaniu ofiar i pozwoli uniknąć nieporozumień z tym związanych.

Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

WIELKI POST – WIELKA MOBILIZACJA DO OBJĘCIA PATRONATEM MISJONARZA

Ojciec Święty Franciszek zachęca nas w swoim orędziu na Wielki Post 2019 r. do zmiany naszego stosunku do bliźniego. Na pewno nie możemy pozostać obojętni wobec planu Boga, który pragnie naszego szczęścia. Wpisując się w ten plan zapraszamy do włączenia się w projekt, który realizowany jest w naszym Sekretariacie Misyjnym.

 PATRONAT MISYJNY
Polega na objęciu opieką misjonarza, który posługuje w dalekich krajach misyjnych. Opieka ta może być realizowana poprzez ofiarowanie za niego, w miarę swoich możliwości, codziennej modlitwy, Mszy świętej, różańca lub innych darów duchowych.
Wymiernym znakiem tej opieki jest również zadeklarowanie dowolnej kwoty (kliknij) przeznaczonej na sfinansowanie dzieł ewangelizacyjnych i charytatywnych podejmowanych przez misjonarzy.

 PATRONAT NAD MISJONARZEM SENIOREM 
Wielu misjonarzy pallotyńskich zakończyło już posługę misyjną i powróciło do Ojczyzny. Potrzebna jest im pomoc w leczeniu, rehabilitacji i opiece. Prosimy o modlitwę za tych misjonarzy seniorów oraz wsparcie materialne, które będzie wyrazem naszego udziału w Bożym planie. Czytaj więcej...

„Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i do stworzeń: przechodzić od pokusy "pożerania" wszystkiego, celem zaspokojenia naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę naszego serca. Modlić się, aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy. I w ten sposób na nowo odkryć radość z planu, którym Bóg objął stworzenie i nasze serca, planu miłości Boga, naszych braci i całego świata, i w tej miłości odnaleźć prawdziwe szczęście”. pp Franciszek

Multimedia Misyjne

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę