Księża Pallotyni podjęli pracę na Słowacji w 1993 roku odpowiadając na prośbę bpa Franciszka Tondry, który chciał ubogacić swoją diecezję różnymi charyzmatami wspólnot zakonnych. W tym też roku otrzymali parafię w Smiżanach i Predajnej. W 1999 roku otworzyli nowy dom w Hronskim Benadiku.

Delegatura słowacka ma różnorodne zadania. Księża Pallotyni prowadzą pracę parafialną pomagając tamtejszemu Kościołowi. Przy parafiach rozwijają szereg dzieł zgodnych z pallotyńskim charyzmatem. Nieustannie poszerza się zakres ich pracy duszpasterskiej, szczególnie w propagowaniu kultu Miłosierdzia Bożego. Są też już pierwsze, pallotyńskie powołania z terenu Słowacji.

Image

Pallotyni są obecni w trzech diecezjach Słowacji:

1. Smiżany w diecezji spiskiej - stały się centrum kultu Miłosierdzia Bożego. Obecnie w budowie jest Kościół i dom pallotyński. Powołano wydawnictwo, które propaguje między innymi książki poświęcone Miłosierdziu Bożemu. W dużym nakładzie rozchodzi się Apostoł Bożego Miłosierdzia.

2. Predajna w diecezji bańsko-bystrzyckiej - to miejsce intensywnej pracy duszpasterskiej z młodzieżą i budowa centrum oazowego.

3. Hronski Benadik w diecezji bratysławsko-trnawskiej - jest domem wielozadaniowym. Znajduje się tu parafia, Sanktuarium Przenajdroższej Krwi Chrystusa z relikwią Krwi Chrystusa, miejsce pielgrzymek - oraz dom rekolekcyjny. Działa tu diecezjalna Szkoła Animatora, która ma przygotowywać animatorów wspólnot kościelnych, co na dzień dzisiejszy jest wielką potrzebą tamtejszego Kościoła.

Dnia 22 czerwca 2003 r. w czasie uroczystej celebracji Eucharystii, Arcybiskup Pragi ks. kard. Mirosław Vlk, powierzył trosce duszpasterskiej pallotynów Prowincji Chrystusa Króla z Delegatury na Słowacji, sanktuarium i parafię w Starej Bolesłavi, w Republice Czeskiej.

Więcej wydarzeń i aktualności ze SŁOWACJI i CZECH...]

Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

Wszyscy doświadczyliśmy w ostatnim czasie licznych trudności, lęku i niespodziewanych zmian w naszym życiu. W tym osobliwym okresie przeżywanej pandemii ogarniamy Was modlitwą. Codziennie w naszej wspólnocie zwracamy się do Boga, modląc się za Was, za chorych, którzy odeszli do Pana oraz za wszelkie służby, walczące teraz o życie i zdrowie, wykazujące się miłością i wielkim poświęceniem. Jestem bardzo wdzięczny, że w tym niełatwym momencie wspieracie duchowo i finansowo misyjne wysiłki. Wierzę, że mimo osobistych trudności nadal będziemy mogli pomagać najbardziej potrzebującym, których sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła.
Nasi misjonarze, ryzykując swoim życiem i zdrowiem, postanowili nie opuszczać parafian i pozostać na placówkach misyjnych, pomimo iż w związku z pandemią koronawirusa, mogli powrócić do kraju.
Sytuacja w krajach Afryki i Ameryki Łacińskiej jest bardzo trudna. Ze względu na ubóstwo system opieki zdrowotnej jest tam mało rozwinięty. Istnieje większa możliwość zarażenia się z powodu ograniczonego dostępu do wody i środków higienicznych. Wiele osób zarabia na życie pracując na dniówki lub podejmując prace dorywczo. Zarobek wydają bezpośrednio na jedzenie. Nałożone ograniczenia i restrykcje, mające na celu zahamowanie epidemii, oznaczają dla nich przymusową izolację, a tym samym utratę zatrudnienia i brak żywności. Z tego powodu do naszych misyjnych parafii przychodzi coraz więcej osób z prośbą o jedzenie. Szczególnie trudna sytuacja jest w Burkina Faso, gdzie występuje niedobór wody. Misjonarze opiekują się m.in. obozem uchodźców znajdującym się na terenie parafii. Dodatkowo obostrzenia epidemiczne przyczyniają się do ataków terrorystycznych. W Wenezueli, gdzie ludzie już od wielu lat zmagają się z ogromnym kryzysem ekonomicznym, teraz muszą radzić sobie jeszcze z kryzysem spowodowanym przez Covid-19. Misjonarze starają się zaradzić tym potrzebom: kupują żywność, zapewniają ciepłe posiłki, wodę, lekarstwa czy środki dezynfekcyjne.
Epidemia i nałożone restrykcje sprawiły, że normalna działalność parafii została wstrzymana, ale duszpasterstwo przybrało nowe formy. Tam, gdzie jest to możliwe, Msze Święte transmitowane są za pośrednictwem telewizji, radia i Internetu. Misjonarze trwają z parafianami w kontakcie telefonicznym. W mediach społecznościowych prowadzone są rekolekcje, modlitwy i rozważania. Więcej o aktualnej sytuacji naszych misjonarzy można przeczytać w „Relacji z placówek misyjnych, w związku z pandemią”.

Drodzy Współpracownicy! W tej niecodziennej sytuacji, w jakiej znalazł się cały świat, bardziej uświadamiamy sobie, jak ważna jest wspólnota Kościoła i duchowe towarzyszenie sobie nawzajem. Pomóżmy misjonarzom i ludziom im powierzonym przetrwać czas pandemii.
Z wiadomych przyczyn nie odbędzie się tegoroczna piesza pielgrzymka do Wilna w lipcu i w tradycyjnej formie na Jasną Górę w sierpniu. Podczas tych pielgrzymek modliliśmy się w Waszych intencjach. W tym roku przekazane nam intencje będziemy polecać Bogu w Misyjnej Nowennie do Miłosierdzia Bożego odprawianej w lipcu i sierpniu, przez 9 pierwszych dni każdego miesiąca. Zachęcam Was do nadsyłania intencji, które pragniecie przedstawić Bogu podczas tych Mszy św. Wszystkie ofiary nadesłane z tej okazji przekażemy misjonarzom na pomoc w walce z koronawirusem.
Bardzo brakuje nam naszych wspólnych spotkań modlitewnych, więc we wrześniu, jeśli tylko będzie to możliwe, serdecznie zapraszamy na doroczne rekolekcje i spotkania w parafiach oraz Pielgrzymkę Przyjaciół Pallotyńskich Misji na Jasną Górę.
W tym trudnym dla nas czasie życzę głębokiej ufności w moc Bożą, która umocni Kościół i wiarę każdego z nas osobiście. Z pamięcią w modlitwie

Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC
Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę