Księża Pallotyni podjęli pracę na Słowacji w 1993 roku odpowiadając na prośbę bpa Franciszka Tondry, który chciał ubogacić swoją diecezję różnymi charyzmatami wspólnot zakonnych. W tym też roku otrzymali parafię w Smiżanach i Predajnej. W 1999 roku otworzyli nowy dom w Hronskim Benadiku.

Delegatura słowacka ma różnorodne zadania. Księża Pallotyni prowadzą pracę parafialną pomagając tamtejszemu Kościołowi. Przy parafiach rozwijają szereg dzieł zgodnych z pallotyńskim charyzmatem. Nieustannie poszerza się zakres ich pracy duszpasterskiej, szczególnie w propagowaniu kultu Miłosierdzia Bożego. Są też już pierwsze, pallotyńskie powołania z terenu Słowacji.

Image

Pallotyni są obecni w trzech diecezjach Słowacji:

1. Smiżany w diecezji spiskiej - stały się centrum kultu Miłosierdzia Bożego. Obecnie w budowie jest Kościół i dom pallotyński. Powołano wydawnictwo, które propaguje między innymi książki poświęcone Miłosierdziu Bożemu. W dużym nakładzie rozchodzi się Apostoł Bożego Miłosierdzia.

2. Predajna w diecezji bańsko-bystrzyckiej - to miejsce intensywnej pracy duszpasterskiej z młodzieżą i budowa centrum oazowego.

3. Hronski Benadik w diecezji bratysławsko-trnawskiej - jest domem wielozadaniowym. Znajduje się tu parafia, Sanktuarium Przenajdroższej Krwi Chrystusa z relikwią Krwi Chrystusa, miejsce pielgrzymek - oraz dom rekolekcyjny. Działa tu diecezjalna Szkoła Animatora, która ma przygotowywać animatorów wspólnot kościelnych, co na dzień dzisiejszy jest wielką potrzebą tamtejszego Kościoła.

Dnia 22 czerwca 2003 r. w czasie uroczystej celebracji Eucharystii, Arcybiskup Pragi ks. kard. Mirosław Vlk, powierzył trosce duszpasterskiej pallotynów Prowincji Chrystusa Króla z Delegatury na Słowacji, sanktuarium i parafię w Starej Bolesłavi, w Republice Czeskiej.

Więcej wydarzeń i aktualności ze SŁOWACJI i CZECH...]

Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

WIELKI POST – WIELKA MOBILIZACJA DO OBJĘCIA PATRONATEM MISJONARZA

Ojciec Święty Franciszek zachęca nas w swoim orędziu na Wielki Post 2019 r. do zmiany naszego stosunku do bliźniego. Na pewno nie możemy pozostać obojętni wobec planu Boga, który pragnie naszego szczęścia. Wpisując się w ten plan zapraszamy do włączenia się w projekt, który realizowany jest w naszym Sekretariacie Misyjnym.

 PATRONAT MISYJNY
Polega na objęciu opieką misjonarza, który posługuje w dalekich krajach misyjnych. Opieka ta może być realizowana poprzez ofiarowanie za niego, w miarę swoich możliwości, codziennej modlitwy, Mszy świętej, różańca lub innych darów duchowych.
Wymiernym znakiem tej opieki jest również zadeklarowanie dowolnej kwoty (kliknij) przeznaczonej na sfinansowanie dzieł ewangelizacyjnych i charytatywnych podejmowanych przez misjonarzy.

 PATRONAT NAD MISJONARZEM SENIOREM 
Wielu misjonarzy pallotyńskich zakończyło już posługę misyjną i powróciło do Ojczyzny. Potrzebna jest im pomoc w leczeniu, rehabilitacji i opiece. Prosimy o modlitwę za tych misjonarzy seniorów oraz wsparcie materialne, które będzie wyrazem naszego udziału w Bożym planie. Czytaj więcej...

„Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i do stworzeń: przechodzić od pokusy "pożerania" wszystkiego, celem zaspokojenia naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę naszego serca. Modlić się, aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy. I w ten sposób na nowo odkryć radość z planu, którym Bóg objął stworzenie i nasze serca, planu miłości Boga, naszych braci i całego świata, i w tej miłości odnaleźć prawdziwe szczęście”. pp Franciszek

Multimedia Misyjne

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę