Wy, Księża i Bracia Pallotyni, jesteście jak pień wielkiego drzewa, które poprzez uczestnictwo świeckich w urzeczywistnianiu pierwotnej intuicji charyzmatycznej swymi gałęziami sięga do różnych środowisk społecznych, aby je ożywiać autentycznym duchem ewangelicznym. Aby wypełnić tę misję musicie mocno trwać w Chrystusie, którego św. Wincenty Pallotti kochał i któremu służył z heroiczną wiernością.

  (Audiencja dla uczestników XIX Zebrania Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, 14.10.2004)

Drogie Siostry, Kościół oczekuje, że będziecie mówić o Chrystusie i pokazywać Go tym, którym służycie (…). Aby składać to świadectwo wy same musicie najpierw kontemplować oblicze Chrystusa.

(Audiencja i orędzie do uczestniczek XV Kapituły Generalnej Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego, 22.01.2004)

Dlatego zachęcam was, świeccy członkowie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, abyście byli pomiędzy sobą zjednoczeni, zjednoczeni z kapłanami, braćmi i siostrami; bardziej jeszcze zachęcam was do tego, abyście byli zjednoczeni z Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Jego Kościołem, byście mogli być świadkami Jego Zmartwychwstania i Jego Miłości do wszystkich ludzi.

(Audiencja dla pielgrzymów Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego z okazji 150-lecia jego założenia, 02.11.1985)

Droga Rodzino Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego, to tylko trzy piękne wezwania, jakie skierował do nas Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu. Tych przejmujących słów zachęty i wsparcia, połączonych z jego błogosławieństwem, było dużo, dużo więcej. Jako Rodzina Pallotyńska wdzięczni jesteśmy Ojcu Świętemu za tę tak często i tak różnorodnie okazywaną nam życzliwość. Dzisiaj z całym Kościołem cieszymy się z wyniesienia naszego Rodaka do chwały ołtarzy, co – jak doskonale wiemy – nastąpi 1 maja br. w Rzymie. Jako Zjednoczenie Apostolstwa Katolickiego, chcemy dziękować Bogu za dar takiego Papieża i za jego beatyfikację. Nie moglibyśmy znaleźć lepszego miejsca na to dziękczynienie niż Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, które Jan Paweł II osobiście poświęcił w czerwcu 1997 roku, i nie moglibyśmy znaleźć lepszej daty niż 30. rocznica zamachu na Papieża. Zakopiańskie Sanktuarium jest przecież wotum wdzięczności za tamto cudowne ocalenie.

Dlatego serdecznie zapraszamy Was, drodzy członkowie Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego: Księża i Bracia Pallotyni, Siostry Pallotynki oraz świeccy członkowie ZAK, do udziału w pielgrzymce dziękczynnej za dar beatyfikacji Jana Pawła II, do fatimskiego Sanktuarium na Krzeptówkach, która odbędzie się 13 maja tego roku.

Pielgrzymkę rozpoczniemy koronką do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.00, a zakończymy mszą świętą o godzinie 19.00. Potem chętni będą mogli pozostać na modlitwie aż do następnego dnia. Prosimy, aby każda wspólnota była możliwie jak najliczniej reprezentowana. Ksiądz kustosz Marian Mucha oczekuje na Wasze zgłoszenia najpóźniej do 5 maja br. : telefonicznie (18 206 64 20, 501 200 040) lub pocztą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ).

Z nadzieją na piękne spotkanie i z zapewnieniem o modlitwie,

ks. Adrian Galbas SAC przełożony prowincjalny
ks. Józef Lasak SAC przełożony prowincjalny
s. M. Bernadetta Turecka SAC przełożona prowincjalna
ks. Zdzisław Słomka SAC przewodniczący KRK ZAK

Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

W październiku wraz z całym Kościołem będziemy obchodzić ustanowiony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Okazją do obchodów jest przypadająca w tym roku 100. rocznica publikacji Listu Apostolskiego „Maximum illud” papieża Benedykta XV.

Ten dokument z 1919 r. jest wyrazem troski o misjonarzy, budzi entuzjazm misyjny, zachęca do podejmowania modlitwy i różnych inicjatyw ewangelizacyjnych. Papież skierował swe słowa nie tylko do przełożonych i misjonarzy, ale również do wiernych świeckich. Przypominał, że Prawdę trzeba głosić do końca dziejów i nie ustawać. Zaznaczył, że współpraca z misjami jest obowiązkiem wszystkich ochrzczonych i stanowi braterską pomoc dla niechrześcijan.

List papieża Benedykta XV okazuje się wciąż bardzo aktualny. W nawiązaniu do jego przesłania pragnę z całego serca podziękować Wam wszystkim, Drodzy Współpracownicy, za wspieranie naszych  misjonarzy posługujących  w wielu krajach. Pierwsi pallotyni udali się do Brazylii i Rwandy ponad 46 lat temu. Kolejne miejsca, gdzie podjęli posługę, to: Barbados, Kolumbia, Wenezuela, Wybrzeże Kości Słoniowej, Demokratyczna Republika Konga, Burkina Faso, Kazachstan, Ukraina. Do roku 2019 wyjechało ich 272.

Przygotowując się do dobrego przeżycia miesiąca misyjnego wspierajmy ich modlitwą i ofiarą. Szczególną formą solidarności z misjonarzami jest patronat, do podjęcia którego gorąco zachęcam. Na kolejnej stronie prezentujemy listę misjonarzy zarówno pracujących aktualnie jak i tych, którzy już powrócili z misji. Wspierać ich można poprzez włączenie się w następujące projekty:

PATRONAT MISYJNY – polega na objęciu systematyczną opieką konkretnego misjonarza, w którego intencji ofiaruje się dary duchowe, np. codzienną modlitwę, Mszę św., różaniec. Można zadeklarować dowolną kwotę (miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną), przeznaczoną na wspieranie prowadzonych przez niego dzieł ewangelizacyjnych i charytatywnych.

PATRONAT NAD MISJONARZEM SENIOREM – dotyczy misjonarzy pallotyńskich, którzy zakończyli już posługę misyjną i powrócili do Ojczyzny. Na obcej ziemi zostawili nie tylko dar Ewangelii zaniesiony innym, ale też często swoje zdrowie i siły.

Można odwdzięczyć się im ofiarując swoją modlitwę oraz wsparcie finansowe w specjalistycznym leczeniu i rehabilitacji, aby mogli nadal służyć Bogu. Czytaj więcej...

DRODZY WSPÓŁPRACOWNICY!

Na koniec kieruję do Was osobiste zaproszenie do udziału w organizowanej przez nas po raz pierwszy  Pielgrzymce Przyjaciół Pallotyńskich Misji na Jasną Górę. Spotkajmy się 28 września 2019 o godz. 14.00 w kaplicy Cudownego Obrazu. Oczekujemy na Was wszystkich oraz na uczestników pielgrzymek, gdyż tego dnia, 28 września, rozpocznie się również dwudniowe spotkanie popielgrzymkowe. Pragniemy poznawać Was osobiście, aby wyrazić serdeczną wdzięczność za systematyczne wspieranie naszych misji.

Zapraszamy również na rekolekcje misyjne, dni skupienia oraz pielgrzymki, podczas których każdego dnia we Mszy św. będziemy polecać Matce Bożej Wasze intencje, które będą nadesłane do Sekretariatu Misyjnego.

Niech zbliżający się Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie dla nas owocnym czasem w ożywieniu ducha zaangażowania i współpracy misyjnej.  

       Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC
Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę