Boże, Ojcze Miłosierny, zawierzamy Ci ludzi młodych
ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach
współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
(
Z modlitwy Światowych Dni Młodzieży)

Drodzy Przyjaciele Misji

W Roku Życia Konsekrowanego wyrażamy Bogu naszą wdzięczność za osoby poświęcone Bogu przez profesję rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.  Jest to szczególna forma życia, która wymaga wielu wyrzeczeń, ale prowadzi do zjednoczenia z Bogiem i Kościołem. Coraz mniej młodych ludzi ma odwagę do pójścia drogą życia zakonnego. Papież Franciszek z troską i zachętą zwraca się do młodzieży: „Ewangelia jest słowem, które wyzwala, przekształca i czyni nasze życie piękniejszym. Jakże to wspaniale dać się zaskoczyć Bożym powołaniem, przyjąć Jego Słowo, stawiać kroki śladem Jezusa, adorując tajemnicę Boga i wielkodusznie poświęcając się innym!”

Niejedno powołanie kapłańskie czy zakonne zrodziło się podczas Światowych Dni Młodzieży, których inicjatorem był św. Jan Paweł II. Po raz pierwszy papież zgromadził rzesze młodych z całego świata w Buenos Aires (1987). Następnie zaprosił ich do Santiago de Compostela (1989), Częstochowy (1991), Denver (1993), Manili (1995), Paryża (1997), Rzymu (2 000) i Toronto (2002). Kontynuatorem spotkań stał się Benedykt XVI. Pod jego przewodnictwem odbyły się spotkania w Kolonii (2005), Sydney (2008) i Madrycie (2011). Na kolejnym spotkaniu z młodzieżą w Rio de Janeiro (2013) papież Franciszek ogłosił, że w 2016 roku, XXIX Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie.

 

Dzisiaj to wydarzenie wydaje nam się bardzo odległe, ponieważ zjazd młodzieży z całego świata do Krakowa odbędzie się w dniach 26-31 lipca 2016 r., jednak przygotowania do niego już trwają.  13 kwietnia 2014 r. papież Franciszek przekazał polskiej młodzieży znaki ŚDM, aby peregrynowały po diecezjach polskich, a także po Europie Wschodniej. Są to Krzyż i Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani podarowane młodzieży przez św. Jana Pawła II. Towarzyszą one młodym nie tylko na spotkaniach międzynarodowych, ale stale „wędrują” po świecie. Przy Ikonie codziennie trwa adoracja Krzyża i modlitwa .

Spotkanie z papieżem w Krakowie poprzedzi tygodniowy pobyt gości w diecezjach. W tym czasie młodzież z różnych kontynentów będzie miała okazję poznać naszą kulturę, religijność, gościnność oraz piękno ojczyzny św. Jana Pawła II, inicjatora tego wspaniałego przedsięwzięcia.

Drodzy Współpracownicy

Światowe Dni Młodzieży w Krakowie są dla nas wszystkich wielką radością, ale również wzbudzają poczucie odpowiedzialności za młodzież z Afryki i Ameryki Łacińskiej, która planuje przyjazd do Polski. Nasi misjonarze, posługujący w krajach misyjnych, pragną wesprzeć swoich  parafian w dotarciu do Krakowa. W ramach przygotowań pragniemy pomóc im poprzez dofinansowanie kosztów przyjazdu młodzieży i odpowiednie przyjęcie w naszym kraju. Zwracam się do Was z gorącą prośbą o przyłączenie się do tego projektu. Ułatwmy przyjeżdżającym możliwość pogłębienia ich relacji z Bogiem, zwłaszcza teraz, w  czasach postępującej laicyzacji. Proszę Was również o otoczenie uczestników ŚDM modlitwą, aby to doświadczenie przyniosło błogosławione owoce w ich życiu.

MSZE ŚWIĘTE PIELGRZYMKOWE - DRUCZEK TUTAJ

ZGŁOSZENIE ELEKTRONICZNE - TUTAJ

Drodzy, tradycyjnie jak co roku, będziemy zanosić Wasze intencje do Matki Bożej w Ostrej Bramie i na Jasnej Górze. Każdego dnia w czasie pieszych pielgrzymek do Wilna i Częstochowy pielgrzymi będą modlić się podczas Mszy św. pielgrzymkowych w Waszych intencjach przesłanych wcześniej do naszego sekretariatu. Ofiary pieniężne złożone z tej okazji zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów przyjazdu młodzieży z krajów misyjnych na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.

Zapraszam Was do wspólnej wędrówki do Wilna i na Jasną Górę, a tych, którzy nie mogą osobiście wyruszyć na szlak, do pielgrzymowania duchowego (szczegóły w dalszej części listu).

Czcigodni Dobrodzieje, dziękuję Wam za dotychczasową ofiarną współpracę i ponawiam prośbę o wsparcie młodzieży z krajów misyjnych. Ze względu na stan wiary wśród katolików dzisiaj i przyszłość Kościoła zaangażujmy się w pomoc dla uczestników XXIX Światowych Dni Młodzieży. Niech Matka Boża, wzór każdego powołania, chroni Was i wspiera w codziennym dążeniu do zjednoczenia z Bogiem.

ks. dr Grzegorz Młodawski SAC
Dyrektor ds. Misji i Pomostu

 

PIELGRZYMUJ – POZOSTAJĄC W DOMU

Zapraszamy na pielgrzymi szlak przez duchowe uczestnictwo.

Wszystkich tych, którzy z różnych względów nie mogą podjąć trudu wędrowania, zachęcamy do towarzyszenia pielgrzymom sercem i modlitwą. Można w ten sposób pomnożyć dobro duchowe oraz uzyskać wiele łask. Liczymy na Waszą modlitwę i ofiarowanie trudu codziennego dnia w intencjach,  w których pątnicy modlą się w czasie drogi.

PLAN DNIA PIELGRZYMA DUCHOWEGO

· modlitwy poranne, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP,

· udział w porannej lub wieczornej Mszy św. (lub komunia duchowa),

· Koronka do Siedmiu Boleści,

· godz. 12.00, Anioł Pański,

· różaniec,

· godz. 15.00, Koronka do Miłosierdzia Bożego lub Droga Krzyżowa,

· w piątki: lektura duchowa,???? Może to w ogóle usunąć, albo przenieść na koniec, po apelu

· godz. 21.00, Apel Jasnogórski w łączności z Radiem Maryja.

 

Podany plan można dopasować do swojego rytmu dnia.

Modlitwa Pielgrzyma Duchowego

Maryjo, Matko Boża, w Twoim Niepokalanym Sercu składam moje duchowe pielgrzymowanie. Jestem razem z pątnikami, którzy zmierzają ku Tobie. Ten dzisiejszy dzień ofiaruję w intencjach pielgrzymkowych. Oddaję Ci, Matko, moje radości i troski, spotkania i rozmowy, wszystkie pragnienia i dobre uczynki. Proszę Cię, Maryjo, bądź naszą Przewodniczką na wszystkich drogach naszego życia, ucz mnie nieustannie wypełniać wolę Ojca, pogłębiać więź z Jezusem. A kiedy przyjdzie kres mojego ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie i zaprowadź bezpiecznie do domu Naszego Ojca. Amen

Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

W październiku wraz z całym Kościołem będziemy obchodzić ustanowiony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Okazją do obchodów jest przypadająca w tym roku 100. rocznica publikacji Listu Apostolskiego „Maximum illud” papieża Benedykta XV.

Ten dokument z 1919 r. jest wyrazem troski o misjonarzy, budzi entuzjazm misyjny, zachęca do podejmowania modlitwy i różnych inicjatyw ewangelizacyjnych. Papież skierował swe słowa nie tylko do przełożonych i misjonarzy, ale również do wiernych świeckich. Przypominał, że Prawdę trzeba głosić do końca dziejów i nie ustawać. Zaznaczył, że współpraca z misjami jest obowiązkiem wszystkich ochrzczonych i stanowi braterską pomoc dla niechrześcijan.

List papieża Benedykta XV okazuje się wciąż bardzo aktualny. W nawiązaniu do jego przesłania pragnę z całego serca podziękować Wam wszystkim, Drodzy Współpracownicy, za wspieranie naszych  misjonarzy posługujących  w wielu krajach. Pierwsi pallotyni udali się do Brazylii i Rwandy ponad 46 lat temu. Kolejne miejsca, gdzie podjęli posługę, to: Barbados, Kolumbia, Wenezuela, Wybrzeże Kości Słoniowej, Demokratyczna Republika Konga, Burkina Faso, Kazachstan, Ukraina. Do roku 2019 wyjechało ich 272.

Przygotowując się do dobrego przeżycia miesiąca misyjnego wspierajmy ich modlitwą i ofiarą. Szczególną formą solidarności z misjonarzami jest patronat, do podjęcia którego gorąco zachęcam. Na kolejnej stronie prezentujemy listę misjonarzy zarówno pracujących aktualnie jak i tych, którzy już powrócili z misji. Wspierać ich można poprzez włączenie się w następujące projekty:

PATRONAT MISYJNY – polega na objęciu systematyczną opieką konkretnego misjonarza, w którego intencji ofiaruje się dary duchowe, np. codzienną modlitwę, Mszę św., różaniec. Można zadeklarować dowolną kwotę (miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną), przeznaczoną na wspieranie prowadzonych przez niego dzieł ewangelizacyjnych i charytatywnych.

PATRONAT NAD MISJONARZEM SENIOREM – dotyczy misjonarzy pallotyńskich, którzy zakończyli już posługę misyjną i powrócili do Ojczyzny. Na obcej ziemi zostawili nie tylko dar Ewangelii zaniesiony innym, ale też często swoje zdrowie i siły.

Można odwdzięczyć się im ofiarując swoją modlitwę oraz wsparcie finansowe w specjalistycznym leczeniu i rehabilitacji, aby mogli nadal służyć Bogu. Czytaj więcej...

DRODZY WSPÓŁPRACOWNICY!

Na koniec kieruję do Was osobiste zaproszenie do udziału w organizowanej przez nas po raz pierwszy  Pielgrzymce Przyjaciół Pallotyńskich Misji na Jasną Górę. Spotkajmy się 28 września 2019 o godz. 14.00 w kaplicy Cudownego Obrazu. Oczekujemy na Was wszystkich oraz na uczestników pielgrzymek, gdyż tego dnia, 28 września, rozpocznie się również dwudniowe spotkanie popielgrzymkowe. Pragniemy poznawać Was osobiście, aby wyrazić serdeczną wdzięczność za systematyczne wspieranie naszych misji.

Zapraszamy również na rekolekcje misyjne, dni skupienia oraz pielgrzymki, podczas których każdego dnia we Mszy św. będziemy polecać Matce Bożej Wasze intencje, które będą nadesłane do Sekretariatu Misyjnego.

Niech zbliżający się Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie dla nas owocnym czasem w ożywieniu ducha zaangażowania i współpracy misyjnej.  

       Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC
Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę