Arcybiskup Hoser przypomina o wielkiej lekcji św. Wincentego Pallottiego: Uczeń Chrystusa  nie może pozostawać bierny i obojętny wobec dramatycznej sytuacji  świata, spragnionego Radosnej Nowiny.

„Także i dziś  treści  św. Wincentego Pallottiego  zachowują dla nas swoją aktualność. Uczeń Chrystusa ….w obliczu   cierpienia świata nie może pozostać obojętny i bierny  … W każdym momencie historii ludzkiej rozbrzmiewa  upomnienie, skierowane do wspólnoty Laodycei: „obyś był zimny, albo gorący! A tak, skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię wyrzucić z mych ust” Ap 3.16)” Słowa te wypowiedział Sekretarz Pomocniczy Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów Prezydent PDM, abp. Henryk Hoser SAC, w kazaniu podczas mszy św. odprawianej 21 stycznia w kościele rzymskim „S.Salvatore w Onda” z okazji uroczystości św. Wincentego Pallottiego.
Arcybiskup przypomniał, iż „ten, którego nazywamy apostołem i mistykiem, czerpiący inspirację z wiary, powodowany miłością nieskończoną i miłosierną  poszukiwał odpowiedzi na dwa pytania: „Kim jest Bóg i kim jestem ja?”
Jako wykształcony teolog i doskonały pasterz W. Pallottii łączył w sobie wszystkie elementy duchowości, katechezy i kaznodziejstwa”, ukazując przy tym głębię wiary, bogactwo Objawienia oraz znaczenie misji i apostolatu”.

(Fides, 30.01.08).

Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę