1. Podstawowe elementy teologii misyjnej

Definiując „misję” należy pamiętać o kilku podstawowych elementach:Image

a) Misja zagłębia swoje korzenie w tajemnicy Boga w Trójcy Świętej; w Bogu, którego natura polega na tym, aby dawać siebie. Zatem misja nie polega w żaden sposób na ekspansjonistycznej żądzy Kościoła, a nawet nie na „nakazie misyjnym”, owocu zwykłej, teologicznie nieuzasadnionej woli. Przeciwnie, misja jest nierozłączna z odwiecznym planem miłości Boga. Zatem jest przede wszystkim missio Dei, jest jak najbardziej Jego własnym i autentycznym dziełem. To Bóg jest odpowiedzialny za to, co planuje i czego chce.

W Niedzielę Dobrego Pasterza święcimy w Kościele XLV Światowy Dzień Modlitw o Powołania pod hasłem „Powołania w służbie Kościoła Misyjnego”. W Polsce rozciąga się on na cały Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego. Dotykamy podstawowej kwestii dotyczącej daru, jakim jest powołanie. Powołanie jest darem Boga. Swoistą sztuką jest jego rozpoznanie. Dojrzewa ono w rodzinie oraz w najbliższym środowisku. Odpowiedź młodego człowieka na wezwanie Boga wiąże się też z długą drogą jego rozpoznawania i rozwoju. Towarzyszenie powołanym na ich drodze jest bardzo ważne, wprost konieczne. Ostateczne powiedzenie Bogu: „oto idę”, wiąże się z niełatwą decyzją. Dlatego potrzebna jest modlitwa wielu. Wszyscy są zaproszeni przez Ojca Świętego Benedykta XVI do gorliwej modlitwy o powołania do służby w Kościele misyjnym.

[Ks. dr Cz. Parzyszek SAC, Nasz Dziennik, nr 87/12-13 IV 2008]

+ Henryk Hoser SAC

ŚWIĘTY WINCENTY PALLOTTI
Homilia w kościele Świętego Zbawiciela na Fali
21 stycznia 2008 r.

Arcybiskup Hoser przypomina o wielkiej lekcji św. Wincentego Pallottiego: Uczeń Chrystusa  nie może pozostawać bierny i obojętny wobec dramatycznej sytuacji  świata, spragnionego Radosnej Nowiny.

Drodzy Bracia i Siostry,
Papież Benedykt XVI, w przemówieniu otwierającym V Konferencję Ogólną Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, której zasadniczy temat brzmiał: Uczniowie i misjonarze Jezusa Chrystusa, bowiem w Nim ludy mają życie. Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem (J 14,6), przypomniał, że na Kościele spoczywa wielkie zadanie pielęgnowania i podtrzymywania wiary Ludu Bożego; że wierni, na mocy chrztu świętego, są wezwani do bycia uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa. A to zakłada naśladowanie Go, życie z Nim w zażyłości, naśladowanie Jego przykładu i świadczenie o Nim.
Sekretariat Generalny ds. Misji, zachęcony tymi słowami i ich aktualnością dla charyzmatu pallotyńskiego, przygotował materiał do celebracji Pallotyńskiej Niedzieli Misyjnej, którą będziemy obchodzić 7 października 2007.
W tym roku prezentujemy rzeczywistość misyjną Regii „Światła Chrystusa” w Raipur, w Indiach. Przesyłamy wam informacje dotyczące tamtejszych misji, wyzwań, przed którymi stoją i oczekiwań na przyszłość. Mamy nadzieję, że załączony materiał zainspiruje i pomoże w przygotowaniu Celebracji Eucharystycznej, a szczególnie w homilii niedzielnej.
Pełen radości, że możemy służyć Bogu i braciom poprzez naszą pracę misyjną, pozdrawiam Was w pokoju Chrystusa.
ks. Gilberto Orsolin, SAC
Sekretarz Generalny ds. Misji

Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę