1. Podstawowe elementy teologii misyjnej

Definiując „misję” należy pamiętać o kilku podstawowych elementach:Image

a) Misja zagłębia swoje korzenie w tajemnicy Boga w Trójcy Świętej; w Bogu, którego natura polega na tym, aby dawać siebie. Zatem misja nie polega w żaden sposób na ekspansjonistycznej żądzy Kościoła, a nawet nie na „nakazie misyjnym”, owocu zwykłej, teologicznie nieuzasadnionej woli. Przeciwnie, misja jest nierozłączna z odwiecznym planem miłości Boga. Zatem jest przede wszystkim missio Dei, jest jak najbardziej Jego własnym i autentycznym dziełem. To Bóg jest odpowiedzialny za to, co planuje i czego chce.

W Niedzielę Dobrego Pasterza święcimy w Kościele XLV Światowy Dzień Modlitw o Powołania pod hasłem „Powołania w służbie Kościoła Misyjnego”. W Polsce rozciąga się on na cały Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego. Dotykamy podstawowej kwestii dotyczącej daru, jakim jest powołanie. Powołanie jest darem Boga. Swoistą sztuką jest jego rozpoznanie. Dojrzewa ono w rodzinie oraz w najbliższym środowisku. Odpowiedź młodego człowieka na wezwanie Boga wiąże się też z długą drogą jego rozpoznawania i rozwoju. Towarzyszenie powołanym na ich drodze jest bardzo ważne, wprost konieczne. Ostateczne powiedzenie Bogu: „oto idę”, wiąże się z niełatwą decyzją. Dlatego potrzebna jest modlitwa wielu. Wszyscy są zaproszeni przez Ojca Świętego Benedykta XVI do gorliwej modlitwy o powołania do służby w Kościele misyjnym.

[Ks. dr Cz. Parzyszek SAC, Nasz Dziennik, nr 87/12-13 IV 2008]

+ Henryk Hoser SAC

ŚWIĘTY WINCENTY PALLOTTI
Homilia w kościele Świętego Zbawiciela na Fali
21 stycznia 2008 r.

Arcybiskup Hoser przypomina o wielkiej lekcji św. Wincentego Pallottiego: Uczeń Chrystusa  nie może pozostawać bierny i obojętny wobec dramatycznej sytuacji  świata, spragnionego Radosnej Nowiny.

Drodzy Bracia i Siostry,
Papież Benedykt XVI, w przemówieniu otwierającym V Konferencję Ogólną Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów, której zasadniczy temat brzmiał: Uczniowie i misjonarze Jezusa Chrystusa, bowiem w Nim ludy mają życie. Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem (J 14,6), przypomniał, że na Kościele spoczywa wielkie zadanie pielęgnowania i podtrzymywania wiary Ludu Bożego; że wierni, na mocy chrztu świętego, są wezwani do bycia uczniami i misjonarzami Jezusa Chrystusa. A to zakłada naśladowanie Go, życie z Nim w zażyłości, naśladowanie Jego przykładu i świadczenie o Nim.
Sekretariat Generalny ds. Misji, zachęcony tymi słowami i ich aktualnością dla charyzmatu pallotyńskiego, przygotował materiał do celebracji Pallotyńskiej Niedzieli Misyjnej, którą będziemy obchodzić 7 października 2007.
W tym roku prezentujemy rzeczywistość misyjną Regii „Światła Chrystusa” w Raipur, w Indiach. Przesyłamy wam informacje dotyczące tamtejszych misji, wyzwań, przed którymi stoją i oczekiwań na przyszłość. Mamy nadzieję, że załączony materiał zainspiruje i pomoże w przygotowaniu Celebracji Eucharystycznej, a szczególnie w homilii niedzielnej.
Pełen radości, że możemy służyć Bogu i braciom poprzez naszą pracę misyjną, pozdrawiam Was w pokoju Chrystusa.
ks. Gilberto Orsolin, SAC
Sekretarz Generalny ds. Misji

Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

W październiku wraz z całym Kościołem będziemy obchodzić ustanowiony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Okazją do obchodów jest przypadająca w tym roku 100. rocznica publikacji Listu Apostolskiego „Maximum illud” papieża Benedykta XV.

Ten dokument z 1919 r. jest wyrazem troski o misjonarzy, budzi entuzjazm misyjny, zachęca do podejmowania modlitwy i różnych inicjatyw ewangelizacyjnych. Papież skierował swe słowa nie tylko do przełożonych i misjonarzy, ale również do wiernych świeckich. Przypominał, że Prawdę trzeba głosić do końca dziejów i nie ustawać. Zaznaczył, że współpraca z misjami jest obowiązkiem wszystkich ochrzczonych i stanowi braterską pomoc dla niechrześcijan.

List papieża Benedykta XV okazuje się wciąż bardzo aktualny. W nawiązaniu do jego przesłania pragnę z całego serca podziękować Wam wszystkim, Drodzy Współpracownicy, za wspieranie naszych  misjonarzy posługujących  w wielu krajach. Pierwsi pallotyni udali się do Brazylii i Rwandy ponad 46 lat temu. Kolejne miejsca, gdzie podjęli posługę, to: Barbados, Kolumbia, Wenezuela, Wybrzeże Kości Słoniowej, Demokratyczna Republika Konga, Burkina Faso, Kazachstan, Ukraina. Do roku 2019 wyjechało ich 272.

Przygotowując się do dobrego przeżycia miesiąca misyjnego wspierajmy ich modlitwą i ofiarą. Szczególną formą solidarności z misjonarzami jest patronat, do podjęcia którego gorąco zachęcam. Na kolejnej stronie prezentujemy listę misjonarzy zarówno pracujących aktualnie jak i tych, którzy już powrócili z misji. Wspierać ich można poprzez włączenie się w następujące projekty:

PATRONAT MISYJNY – polega na objęciu systematyczną opieką konkretnego misjonarza, w którego intencji ofiaruje się dary duchowe, np. codzienną modlitwę, Mszę św., różaniec. Można zadeklarować dowolną kwotę (miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną), przeznaczoną na wspieranie prowadzonych przez niego dzieł ewangelizacyjnych i charytatywnych.

PATRONAT NAD MISJONARZEM SENIOREM – dotyczy misjonarzy pallotyńskich, którzy zakończyli już posługę misyjną i powrócili do Ojczyzny. Na obcej ziemi zostawili nie tylko dar Ewangelii zaniesiony innym, ale też często swoje zdrowie i siły.

Można odwdzięczyć się im ofiarując swoją modlitwę oraz wsparcie finansowe w specjalistycznym leczeniu i rehabilitacji, aby mogli nadal służyć Bogu. Czytaj więcej...

DRODZY WSPÓŁPRACOWNICY!

Na koniec kieruję do Was osobiste zaproszenie do udziału w organizowanej przez nas po raz pierwszy  Pielgrzymce Przyjaciół Pallotyńskich Misji na Jasną Górę. Spotkajmy się 28 września 2019 o godz. 14.00 w kaplicy Cudownego Obrazu. Oczekujemy na Was wszystkich oraz na uczestników pielgrzymek, gdyż tego dnia, 28 września, rozpocznie się również dwudniowe spotkanie popielgrzymkowe. Pragniemy poznawać Was osobiście, aby wyrazić serdeczną wdzięczność za systematyczne wspieranie naszych misji.

Zapraszamy również na rekolekcje misyjne, dni skupienia oraz pielgrzymki, podczas których każdego dnia we Mszy św. będziemy polecać Matce Bożej Wasze intencje, które będą nadesłane do Sekretariatu Misyjnego.

Niech zbliżający się Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie dla nas owocnym czasem w ożywieniu ducha zaangażowania i współpracy misyjnej.  

       Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC
Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę