Na prośbę ordynariusza diecezji gorzowsko – zielonogórskiej, bpa Stefana Regmunta, Pallotyński Sekretariat Misyjny prowadzi dzieło peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego w parafiach diecezji. Inauguracja peregrynacji, pod hasłem: Ożywmy modlitwę w rodzinie, odbyła się w Świebodzinie, 30 kwietnia 2012 r. Każda parafia przeżywa nawiedzenie obrazu, jako czas rekolekcji.

Stałem, wpatrując się w odjeżdżającą kawalkadę samochodów. Dziękowałem za wielkie, nieznane nam łaski, jakie Jezus Miłosierny zlał podczas swojego pobytu w tej parafii. Prosiłem, aby w następnej wspólnocie ludzie otworzyli się na dar Jego Miłosierdzia. Moją zadumę przerwały słowa:

- Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

- Na wieki wieków. Amen – odpowiadając, zwróciłem się w kierunku pozdrawiającej Chrystusa kobiety.

- Czy ksiądz mnie pamięta? – usłyszałem pytanie.

- Tak, pamiętam, twarz znajoma, ale nie wiem, z której parafii – odpowiedziałem po chwili zamyślenia.

- Ja jestem tą kobietą od czterech obrazków – wyjaśniła moja rozmówczyni.

W sobotę przed Niedzielą Palmową, 27 marca 2010 r., w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Świdnicy miało miejsce uroczyste zakończenie Peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego we wszystkich parafiach diecezji świdnickiej.

Słowo Biskupa Świdnickiego do mieszkańców wałbrzyskiej ziemi na rozpoczęcie peregrynacji obrazu Jezusa Miłosiernego w dekanatach wałbrzyskich.

 

Rozpoczyna się kolejny etap wędrówki obrazu Jezusa Miłosiernego po diecezji - rozpoczyna się czas przygotowania do Wielkanocy.
I znowu trzeba nam się zmierzyć z Wielkim Postem -wielkim zaproszeniem do nawrócenia. Poszukując niecierpliwie klucza do tegorocznej pokuty, mamy obowiązek wykorzystać w tym celu dzieło peregrynacji Obrazu Jezusa Miłosiernego.

SPOTKANIE Z JEZUSEM MIŁOSIERNYM
 
Obraz Jezusa Miłosiernego - Świdnica
Od kwietnia 2007 r. diecezja świdnicka przeżywa swój czas nawiedzenia. Od dekanatu do dekanatu, od parafii do parafii, peregrynuje obraz Jezusa Miłosiernego. Odpowiedzialność za przeprowadzenie peregrynacji połączonej z przeżyciem misji lub rekolekcji parafialnych powierzona została Pallotyńskiemu Sekretariatowi Misyjnemu Prowincji Chrystusa Króla we współpracy z Sekretariatem ds. Apostolstwa Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Na pytania Redakcji „Posyłam Was”, dotyczące przebiegu oraz owoców duszpasterskich nawiedzenia, odpowiedzi udzielił ks. Emilian Sigiel SAC, koordynator peregrynacji.

Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

WIELKI POST – WIELKA MOBILIZACJA DO OBJĘCIA PATRONATEM MISJONARZA

Ojciec Święty Franciszek zachęca nas w swoim orędziu na Wielki Post 2019 r. do zmiany naszego stosunku do bliźniego. Na pewno nie możemy pozostać obojętni wobec planu Boga, który pragnie naszego szczęścia. Wpisując się w ten plan zapraszamy do włączenia się w projekt, który realizowany jest w naszym Sekretariacie Misyjnym.

 PATRONAT MISYJNY
Polega na objęciu opieką misjonarza, który posługuje w dalekich krajach misyjnych. Opieka ta może być realizowana poprzez ofiarowanie za niego, w miarę swoich możliwości, codziennej modlitwy, Mszy świętej, różańca lub innych darów duchowych.
Wymiernym znakiem tej opieki jest również zadeklarowanie dowolnej kwoty (kliknij) przeznaczonej na sfinansowanie dzieł ewangelizacyjnych i charytatywnych podejmowanych przez misjonarzy.

 PATRONAT NAD MISJONARZEM SENIOREM 
Wielu misjonarzy pallotyńskich zakończyło już posługę misyjną i powróciło do Ojczyzny. Potrzebna jest im pomoc w leczeniu, rehabilitacji i opiece. Prosimy o modlitwę za tych misjonarzy seniorów oraz wsparcie materialne, które będzie wyrazem naszego udziału w Bożym planie. Czytaj więcej...

„Pościć, czyli uczyć się zmieniać nasz stosunek do innych i do stworzeń: przechodzić od pokusy "pożerania" wszystkiego, celem zaspokojenia naszej chciwości, do umiejętności cierpienia z miłości, która może wypełnić pustkę naszego serca. Modlić się, aby umieć wyrzec się bałwochwalstwa i samowystarczalności naszego ja i uznać, że potrzebujemy Boga i Jego miłosierdzia. Dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczania przyszłości, która do nas nie należy. I w ten sposób na nowo odkryć radość z planu, którym Bóg objął stworzenie i nasze serca, planu miłości Boga, naszych braci i całego świata, i w tej miłości odnaleźć prawdziwe szczęście”. pp Franciszek

Multimedia Misyjne

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę