Kalwaria przy sanktuarium w Kibeho
MIŁOŚCI UKRZYŻOWANA, jak CIĘ na nowo odnaleźć? Jak CIĘ odszukać w różnorodności kultur i języków? I słyszę głos Sługi Bożego Jana Pawła II, że drogą do CIEBIE jest CZŁOWIEK, i to ten najbardziej cierpiący, zagubiony…

MISJA TO KRZYŻ CHRYSTUSA

Stacja I
JEZUS NA ŚMIERĆ SKAZANY

CHRYSTE świat przez CIEBIE stworzony jest piękny. Ileż bogactw, szybki rozwój, tempo życia, w którym trudno nadążyć… Tylko gdzie TY jesteś PANIE? Nie ma miejsca ani czasu dla CIEBIE… Ale co z tymi, którzy nie nadążają? Co z tymi, którzy nie mają co jeść? Co z tymi, którzy się pogubili? Czy trzeba ich skazać…?, odsunąć na margines życia…? Czy aż tak bardzo nam ciążą…?

Stacja II
JEZUS BIERZE KRZYŻ NA SWOJE RAMIONA

Chryste, świat bardzo szybko zapomina o ofiarach katastrof, wojen, epidemii… ale nie TY. TY nieustannie bierzesz ich na swoje ramiona, bez względu na kolor skóry, pochodzenie, pozycję społeczną… Posyłasz swoich uczniów, aby im przypominali, że TY jesteś i bezwarunkowo kochasz, że w Twoim SERCU nikt nie jest zapomniany…

Stacja III
JEZUS PO RAZ PIERWSZY UPADA POD KRZYŻEMKs. P. Kalinowski SAC podczas Liturgii Wielkiego Piątku w Rutshuru, 2006 r.

CHRYSTE jednak upadasz… Afrykańczyk, Amerykanin, Australijczyk, Azjata, Europejczyk pozbawiony środków do życia, pozbawiony dobrego imienia, niejednokrotnie będący w zagrożeniu życia, także upada. Traci wiarę, zaczyna w CIEBIE wątpić PANIE… Również TWOI uczniowie… JEZU, tylko TY możesz pomóc im powstać…

Stacja IV
JEZUS SPOTYKA SWOJĄ MATKĘ

CHRYSTE, ONA jest zawsze przy TOBIE, szczególnie, kiedy krzyż staje się coraz cięższy… MARYJA jest także przy swoich umiłowanych synach i córkach misjonarzach, którzy stają w całkowitej bezradności wobec przerastających ich problemów, cierpień, samotności i uczy, że ból i cierpienie ma sens tylko wtedy, kiedy złączone jest z Chrystusowym Krzyżem…

Stacja V
CYRENEJCZYK POMAGA NIEŚĆ KRZYŻ CHRYSTUSOWI

CHRYSTE, TY STWÓRCA i PAN nie broniłeś się przed pomocą, mimo że była wymuszona. Pomoc drugiemu człowiekowi to pomoc TOBIE samemu… Będąc dzieckiem, młodzieńcem, człowiekiem dojrzałym czy w podeszłym wieku staję się prawdziwym Cyrenejczykiem, jeśli współcierpię z moimi braćmi, jeśli tylko istnieją w mojej świadomości, w mym sercu…

Stacja VI
WERONIKA OCIERA TWARZ CHRYSTUSOWI

CHRYSTE, ta święta Kobieta dostrzegła w TWEJ nieludzko oszpeconej Twarzy PIĘKNO. To MIŁOŚĆ otwiera oczy serca. Jakże tej MIŁOŚCI potrzeba dotkniętym trądem, malarią, ranami duszy i ciała, ranami grzechu… Spraw, PANIE, aby nigdy nie zabrakło tych, którzy pójdą śladami Weroniki…

Stacja VII
JEZUS PO RAZ DRUGI UPADA POD KRZYŻEM
CHRYSTE, także Tobie brakuje sił, czy da się dalej iść…? Znowu strzelali, to przecież matka ośmiorga dzieci, dlaczego…? Bez odpowiedzi… Bez CIEBIE nic nie mogę uczynić… Skończyła się ludzka zaradność… Panie, pomóż wstać…

Stacja VIII
JEZUS SPOTYKA PŁACZĄCE NIEWIASTY
CHRYSTE, czyż można nie płakać, gdy tak wielu dzieli TWÓJ los…? Ale oni przecież czekają na nas, czekają nie na łzy, lecz obecność, pomoc… CHRYSTE, NADZIEJO nasza, nie pozwól nam zatracić się tym płaczu, osusz łzy i umocnij nadzieją…

Stacja IX
JEZUS PO RAZ TRZECI UPADA

CHRYSTE, ciężar jest zbyt wielki, któż go udźwignie…, czy Szatan zwyciężył? Znów zgwałcili niewinne dziewczynki… BOŻE, nawet serce misjonarza nie potrafi już tego znieść… A jednak to nie jest jeszcze Golgota…

Stacja X
JEZUS ODARTY Z SZAT

CHRYSTE, jak dalece można pozbawić ludzkiej godności…? Człowiek bez CIEBIE staje się drogą donikąd, gdzie jest pustka i rozpacz… Kiedy wreszcie świat to zrozumie…? Kiedy wreszcie MIŁOŚĆ zwycięży…?

Stacja XI
JEZUS DO KRZYŻA PRZYBITY

CHRYSTE, rozpięty na ramionach… Stamtąd widzisz lepiej… widzisz to, czego nie dostrzega człowiek… Patrzysz prosto w serce… Widziałeś umierającego Przyjaciela, który jak TY oddał życie za owce… I także przebaczył… Miał wielkie serce…

Stacja XII
JEZUS UMIERA NA KRZYŻU

BOŻE mój, BOŻE mój czemuś mnie opuścił…? CHRYSTE, dlaczego? Nie dziw się, to już koniec… Czy Ty także tak myślałeś, Drogi Przyjacielu, kiedy umierałeś trafiony kulami w swoim własnym domu…? Znałem Twoją duszę, byłeś wspaniałym ojcem i przykładnym chrześcijaninem… A jednak w RĘCE OJCA oddałeś swego ducha…

Stacja XIII
JEZUS ZDJĘTY Z KRZYŻA
CHRYSTE, teraz możesz już zejść: wykonało się…Teraz dopiero została spełniona misja… Po ludzku przegrany, a jednak zwycięski… Trzeba ofiary życia, serca, ducha, ciała a więc wszystkiego… Świat o tym zapomniał… a przecież tylko w JEGO RANACH jest nasze zdrowie…

Stacja XIV
JEZUS DO GROBU ZŁOŻONY

CHRYSTE, Twój grób nie jest grobem mroku i beznadziejności, to zapowiedź niegasnącej NADZIEI, tego, że ta po ludzku przegrana ma sens… Bo przecież wszystko mogę w TYM, KTÓRY mnie umacnia…, bo przecież nie cały umieram… Przyjdzie czas na błogosławione owoce…

Dziękuję CI, JEZU, że pozwalasz mi iść za TOBĄ, że wskazujesz na sens Krzyża. Już wiem, że trzeba najpierw umrzeć dla siebie, aby się w TOBIE narodzić… i iść w TWOJE imię wszędzie tam, gdzie TY żyjesz i królujesz na wieki wieków…

Ks. Piotr Kalinowski SAC

Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

W październiku wraz z całym Kościołem będziemy obchodzić ustanowiony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Okazją do obchodów jest przypadająca w tym roku 100. rocznica publikacji Listu Apostolskiego „Maximum illud” papieża Benedykta XV.

Ten dokument z 1919 r. jest wyrazem troski o misjonarzy, budzi entuzjazm misyjny, zachęca do podejmowania modlitwy i różnych inicjatyw ewangelizacyjnych. Papież skierował swe słowa nie tylko do przełożonych i misjonarzy, ale również do wiernych świeckich. Przypominał, że Prawdę trzeba głosić do końca dziejów i nie ustawać. Zaznaczył, że współpraca z misjami jest obowiązkiem wszystkich ochrzczonych i stanowi braterską pomoc dla niechrześcijan.

List papieża Benedykta XV okazuje się wciąż bardzo aktualny. W nawiązaniu do jego przesłania pragnę z całego serca podziękować Wam wszystkim, Drodzy Współpracownicy, za wspieranie naszych  misjonarzy posługujących  w wielu krajach. Pierwsi pallotyni udali się do Brazylii i Rwandy ponad 46 lat temu. Kolejne miejsca, gdzie podjęli posługę, to: Barbados, Kolumbia, Wenezuela, Wybrzeże Kości Słoniowej, Demokratyczna Republika Konga, Burkina Faso, Kazachstan, Ukraina. Do roku 2019 wyjechało ich 272.

Przygotowując się do dobrego przeżycia miesiąca misyjnego wspierajmy ich modlitwą i ofiarą. Szczególną formą solidarności z misjonarzami jest patronat, do podjęcia którego gorąco zachęcam. Na kolejnej stronie prezentujemy listę misjonarzy zarówno pracujących aktualnie jak i tych, którzy już powrócili z misji. Wspierać ich można poprzez włączenie się w następujące projekty:

PATRONAT MISYJNY – polega na objęciu systematyczną opieką konkretnego misjonarza, w którego intencji ofiaruje się dary duchowe, np. codzienną modlitwę, Mszę św., różaniec. Można zadeklarować dowolną kwotę (miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną), przeznaczoną na wspieranie prowadzonych przez niego dzieł ewangelizacyjnych i charytatywnych.

PATRONAT NAD MISJONARZEM SENIOREM – dotyczy misjonarzy pallotyńskich, którzy zakończyli już posługę misyjną i powrócili do Ojczyzny. Na obcej ziemi zostawili nie tylko dar Ewangelii zaniesiony innym, ale też często swoje zdrowie i siły.

Można odwdzięczyć się im ofiarując swoją modlitwę oraz wsparcie finansowe w specjalistycznym leczeniu i rehabilitacji, aby mogli nadal służyć Bogu. Czytaj więcej...

DRODZY WSPÓŁPRACOWNICY!

Na koniec kieruję do Was osobiste zaproszenie do udziału w organizowanej przez nas po raz pierwszy  Pielgrzymce Przyjaciół Pallotyńskich Misji na Jasną Górę. Spotkajmy się 28 września 2019 o godz. 14.00 w kaplicy Cudownego Obrazu. Oczekujemy na Was wszystkich oraz na uczestników pielgrzymek, gdyż tego dnia, 28 września, rozpocznie się również dwudniowe spotkanie popielgrzymkowe. Pragniemy poznawać Was osobiście, aby wyrazić serdeczną wdzięczność za systematyczne wspieranie naszych misji.

Zapraszamy również na rekolekcje misyjne, dni skupienia oraz pielgrzymki, podczas których każdego dnia we Mszy św. będziemy polecać Matce Bożej Wasze intencje, które będą nadesłane do Sekretariatu Misyjnego.

Niech zbliżający się Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie dla nas owocnym czasem w ożywieniu ducha zaangażowania i współpracy misyjnej.  

       Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC
Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę