W ramach Mszy św. sprawowanej na placu Świętego Piotra z okazji inauguracji obrad 13. Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów na temat nowej ewangelizacji dla przekazu wiary chrześcijańskiej, papież Benedykt XVI nadał tytuł Doktora Kościoła św. Janowi z Ávila i św. Hildegardzie z Bingen.

W przemówieniu tuż przed modlitwą Anioł Pański Ojciec Święty zachęcił do odmawiania modlitwy Różańcowej, która w Roku Wiary stanowić będzie szczególną formę pogłębiania więzi z Bogiem.

 

Drodzy bracia i siostry,

Zwróćmy się teraz do Maryi, którą czcimy dzisiaj jako Królową Różańca Świętego. W tym czasie w sanktuarium w Pompei zanoszona jest tradycyjna „Suplikacja”, z którą łączą się niezliczone rzesze wiernych z całego świata. Podczas gdy także i my łączymy się duchowo w tej modlitwie, pragnę wszystkim zaproponować docenianie modlitwy Różańcowej w nadchodzącym Roku Wary.

Przez Różaniec dajemy się prowadzić Maryi, która jest wzorem wiary w medytacji tajemnic Chrystusa i dzień po dniu jesteśmy wspomagani w przyswajaniu sobie Ewangelii, tak aby ona nadawała kształt całemu naszemu życiu. Dlatego też idąc za moimi Poprzednikami, zwłaszcza za bł. Janem Pawłem II, który dziesięć lat temu dał nam list apostolski „Rosarium Virginis Mariae”, zachęcam do odmawiania Modlitwy Różańcowej osobiście, w rodzinie i we wspólnocie, ucząc się w szkole Maryi, która prowadzi nas do Chrystusa, żywego centrum naszej wiary.

Zenit, 7.10.2012

Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

Warto przypominać sobie często tę podstawową prawdę, że dzielenie się wiarą jest nie tylko przywilejem, ale i obowiązkiem. Należy pamiętać, że nie tylko misjonarze są powołani do tej posługi. Kierując się tą zasadą – Ojciec Święty Franciszek, widząc pilną potrzebę ewangelizacji – zaplanował na październik 2019 r. obchody Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Przeżywanie tych dni będzie szczególną okazją do modlitwy i odnowienia w lokalnych wspólnotach poczucia odpowiedzialności za misje. Czas ten pomoże zatem w podjęciu z nową energią trudu przemiany życia osobistego i duszpasterstwa.
Drodzy Współpracownicy, dziękuję za Wasze zaangażowanie i towarzyszenie nam w posłudze dzielenia się wiarą. Jednym z owoców Waszego osobistego zrozumienia, oddania i modlitwy są pallotyńskie misje w Burkina Faso, które rozpoczęły się w październiku zeszłego roku. Nasi misjonarze, ks. Stanisław Filipek SAC i Dariusz Sala SAC, wykorzystali ten czas na poznanie parafii, zrozumienie miejscowej kultury i specyfiki prowadzonego duszpasterstwa. Uczyli się lokalnego języka, którego znajomość jest podstawą w pracy duszpasterskiej.
Jednocześnie kapłani przygotowywali się do objęcia nowej parafii pw. św. Faustyny, utworzonej 1 września 2019 r. Inauguracja parafii nastąpi we wspomnienie św. Faustyny, 6 października br., podczas Mszy św. pod przewodnictwem kard. Philippe Ouedraogo, metropolity archidiecezji Wagadugu. Do parafii przynależą 4 kaplice i 27 wspólnot chrześcijańskich, rozsianych na rozległych, ubogich obrzeżach stolicy kraju o powierzchni ok. 147 km2. Zorganizowanie duszpasterstwa, administracji oraz infrastruktury nowej parafii jest dużym wyzwaniem dla misjonarzy, gdyż wszystko muszą sukcesywnie tworzyć od nowa, z pomocą parafian i ludzi dobrej woli.
Jak wielkie jest to przedsięwzięcie, najlepiej zilustruje fragment listu księdza Dariusza, opisującego bieżącą sytuację:
„Na razie mieszkamy w wynajętym domu, który trzeba wyposażyć w meble i niezbędne sprzęty do kuchni. Trzeba zbudować też sale i biura parafialne, wyposażyć je w komputery, kserokopiarki itd. Potrzebne są ornaty, kielichy, księgi liturgiczne. Tutejsi ludzie są co prawda bardzo hojni, ale ubodzy. Niestety, nie są w stanie sfinansować tych projektów; bardzo często sami proszą nas o pomoc w zakupie leków czy wsparcie w opłaceniu szkoły dla dzieci. W dużej części parafii nie ma prądu i wody; ludzie muszą nosić wodę z dużej odległości. By mieć wodę na plebanii, musimy wykopać studnię, z której będą korzystać też nasi parafianie.”
Jak widać, potrzeby są ogromne. Zachęcam Was do zapoznania się z dalszym ciągiem listu ks. Dariusza, w którym możemy dostrzec wiele innych problemów i potrzeb nowej wspólnoty parafialnej. Okażmy misjonarzom życzliwość i wsparcie, aby mogli przepowiadać Ewangelię dzieląc się swoją wiarą i śpieszyć miejscowej ludności z pomocą, ponieważ „pomoc jednej rodzinie nie zmieni całego świata, ale pomoc jednej rodzinie może zmienić jej całe życie”.

Drodzy Przyjaciele Misji, z góry dziękuję za Waszą wielkoduszność i hojność wierząc, że pomożecie naszym misjonarzom. Ofiary, które nadeślecie z okazji Mszy św. listopadowych również zostaną przekazane na wyposażenie domu i biura parafialnego misji w Burkina Faso. W nadsyłanych intencjach listopadowych można polecać miłosierdziu Bożemu swoich bliskich zmarłych, a także wszystkie życiowe sprawy.
Wykorzystajmy tę szansę, jaką niesie nam Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny, na umocnienie naszej wiary. Życzę Wam pogłębienia świadomości powołania do bycia uczniami – misjonarzami, wynikającego z Chrztu Świętego.
Z głęboką wdzięcznością i codzienną modlitwą.

         

Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC
Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę