W październiku w szczególny sposób wielbimy Boga przez odmawianie modlitwy różańcowej. Postawmy sobie pytanie, czy możemy jeszcze coś więcej napisać o różańcu? Tak dużo ukazało się na jego temat artykułów, referatów, książek. Wygłoszono setki kazań, organizowano sympozja, dawano świadectwa. Różaniec został objawiony przez Matkę Bożą św. Dominikowi, by głosił o nim i zachęcał do jego odmawiania. Matka Boża objawiając się św. Bernadecie w Lourdes, trojgu pastuszkom Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, a także w Gietrzwałdzie, prosiła, by odmawiać różaniec w intencji pokoju, nawrócenia grzeszników i za Kościół święty. Pragnę przytoczyć nauczania papieży, świadectwa świętych w celu  nie tylko poszerzenia  wiedzy, ale przede wszystkim pogłębienia  wiary w skuteczność modlitwy różańcowej. Modlimy się o potrzebne łaski dla świata pełnego chaosu, niepokoju, dramatu, tragedii, narażonego na pokusy od szatana...

 

Wśród papieży, którzy przyczynili się do upowszechnienia modlitwy różańcowej, znajduje się św. Pius, który ustalił formę odmawiania różańca, aż do czasu Jana Pawła II, który dodaje pięć Tajemnic Światła. Papież Leon XIII wydał osiem encyklik dotyczących różańca i modlitwy różańcowej. Pius XII powiedział „dusza czuje się łagodnie pociągnięta do postępowania drogą wytoczoną przez Chrystusa i jego Matki”. Błogosławiony Paweł VI pragnął, aby różaniec stał się „wielką modlitwą publiczną i powszechną wobec zwyczajnych potrzeb świętego Kościoła, narodów i całego świata”. Święty Jan Paweł II w liście Apostolskim Rosarium Wirginis Mariae na temat różańca świętego dowodzi, „że każdy z nas może osiągnąć świętość i prowadzić życie kontemplacyjne. Święty Jan Paweł II opiera się na nauczaniu II Soboru Watykańskiego. Ukazuje, że pomocą prowadzenia życia kontemplacyjnego jest modlitwa różańcowa. Jest ona „metodą kontemplacji życia Chrystusa i pozwala Duchowi świętemu na dokonywanie w nas przemiany z pomocą Matki Bożej”. Dalej, Papież - Polak pisze: „aby dać medytacji podstawy biblijne i większą głębię, dobrze jest po zapowiedzi tajemnicy, odczytać odnowiony sekret biblijny, który zależnie od okoliczności, może być krótszy lub dłuższy”. Święty Jan Paweł II, mocno podkreśla ciszę w medytacji. Jest ona ważna w sferze osobistych medytacji. Cytaty te są wzięte z książki pt. „Medytacje różańcowe, kontemplowanie Chrystusa oczami Maryi” Andrea Marchegau 2001r. Apostolicum. 07.10.1981 r. Ojciec święty, w pierwszej audiencji po zamachu powiedział: „ modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby… do tej modlitwy różańcowej zachęcam was i zapraszam. Odmawiajcie różaniec.”

 

Drugiego października 1988 r., w czasie modlitwy na Anioł Pański, Jan Paweł II powiedział: „odmawiajmy wytrwale różaniec we wspólnotach kościelnych i naszych rodzinach, w trakcie powtarzających wezwań zjednoczy on serca, doprowadzi do zgody, ożywi nadzieję i obdarzy nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który dla nas się narodził, umarł i zmartwychwstał”.

Zacytuję może tylko jedną wypowiedź dotyczącą różańca św. Josemarii Escrivy:

„różaniec święty to poważna broń, używaj jej z ufnością, a rezultaty wprawią cię w zadziwienie”. Inne wypowiedzi tego świętego można odnaleźć w publikacjach: „Droga”, „Bruzda”, „Kuźnia”. Droga – nr 558, Bruzda – nr474 do 478, 691, 874, Kuźnia – nr 621. Znajdują się one także w książce „Przyjaciele Boga” nr 248,290, 293, 299

Każdy z nas mógłby dać świadectwo o roli różańca w swoim życiu. Moje życie w Stowarzyszeniu jest bardzo mocno związane z kultem Matki Bożej Różańcowej: 7 października obłóczyny, wszystkie profesje, jubileusze…

Niech ta refleksja przyczyni się do umiłowania Modlitwy Różańcowej, do pogłębienia naszej świadomości i wiary w jej skuteczność. Módlmy się do Boga codziennie tą modlitwą, odmawiając nieustannie słowa: „Zdrowaś Maryjo….. módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej”.

Br. Adam Fułek SAC

Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

W październiku wraz z całym Kościołem będziemy obchodzić ustanowiony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Okazją do obchodów jest przypadająca w tym roku 100. rocznica publikacji Listu Apostolskiego „Maximum illud” papieża Benedykta XV.

Ten dokument z 1919 r. jest wyrazem troski o misjonarzy, budzi entuzjazm misyjny, zachęca do podejmowania modlitwy i różnych inicjatyw ewangelizacyjnych. Papież skierował swe słowa nie tylko do przełożonych i misjonarzy, ale również do wiernych świeckich. Przypominał, że Prawdę trzeba głosić do końca dziejów i nie ustawać. Zaznaczył, że współpraca z misjami jest obowiązkiem wszystkich ochrzczonych i stanowi braterską pomoc dla niechrześcijan.

List papieża Benedykta XV okazuje się wciąż bardzo aktualny. W nawiązaniu do jego przesłania pragnę z całego serca podziękować Wam wszystkim, Drodzy Współpracownicy, za wspieranie naszych  misjonarzy posługujących  w wielu krajach. Pierwsi pallotyni udali się do Brazylii i Rwandy ponad 46 lat temu. Kolejne miejsca, gdzie podjęli posługę, to: Barbados, Kolumbia, Wenezuela, Wybrzeże Kości Słoniowej, Demokratyczna Republika Konga, Burkina Faso, Kazachstan, Ukraina. Do roku 2019 wyjechało ich 272.

Przygotowując się do dobrego przeżycia miesiąca misyjnego wspierajmy ich modlitwą i ofiarą. Szczególną formą solidarności z misjonarzami jest patronat, do podjęcia którego gorąco zachęcam. Na kolejnej stronie prezentujemy listę misjonarzy zarówno pracujących aktualnie jak i tych, którzy już powrócili z misji. Wspierać ich można poprzez włączenie się w następujące projekty:

PATRONAT MISYJNY – polega na objęciu systematyczną opieką konkretnego misjonarza, w którego intencji ofiaruje się dary duchowe, np. codzienną modlitwę, Mszę św., różaniec. Można zadeklarować dowolną kwotę (miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną), przeznaczoną na wspieranie prowadzonych przez niego dzieł ewangelizacyjnych i charytatywnych.

PATRONAT NAD MISJONARZEM SENIOREM – dotyczy misjonarzy pallotyńskich, którzy zakończyli już posługę misyjną i powrócili do Ojczyzny. Na obcej ziemi zostawili nie tylko dar Ewangelii zaniesiony innym, ale też często swoje zdrowie i siły.

Można odwdzięczyć się im ofiarując swoją modlitwę oraz wsparcie finansowe w specjalistycznym leczeniu i rehabilitacji, aby mogli nadal służyć Bogu. Czytaj więcej...

DRODZY WSPÓŁPRACOWNICY!

Na koniec kieruję do Was osobiste zaproszenie do udziału w organizowanej przez nas po raz pierwszy  Pielgrzymce Przyjaciół Pallotyńskich Misji na Jasną Górę. Spotkajmy się 28 września 2019 o godz. 14.00 w kaplicy Cudownego Obrazu. Oczekujemy na Was wszystkich oraz na uczestników pielgrzymek, gdyż tego dnia, 28 września, rozpocznie się również dwudniowe spotkanie popielgrzymkowe. Pragniemy poznawać Was osobiście, aby wyrazić serdeczną wdzięczność za systematyczne wspieranie naszych misji.

Zapraszamy również na rekolekcje misyjne, dni skupienia oraz pielgrzymki, podczas których każdego dnia we Mszy św. będziemy polecać Matce Bożej Wasze intencje, które będą nadesłane do Sekretariatu Misyjnego.

Niech zbliżający się Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie dla nas owocnym czasem w ożywieniu ducha zaangażowania i współpracy misyjnej.  

       Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC
Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę