W październiku w szczególny sposób wielbimy Boga przez odmawianie modlitwy różańcowej. Postawmy sobie pytanie, czy możemy jeszcze coś więcej napisać o różańcu? Tak dużo ukazało się na jego temat artykułów, referatów, książek. Wygłoszono setki kazań, organizowano sympozja, dawano świadectwa. Różaniec został objawiony przez Matkę Bożą św. Dominikowi, by głosił o nim i zachęcał do jego odmawiania. Matka Boża objawiając się św. Bernadecie w Lourdes, trojgu pastuszkom Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, a także w Gietrzwałdzie, prosiła, by odmawiać różaniec w intencji pokoju, nawrócenia grzeszników i za Kościół święty. Pragnę przytoczyć nauczania papieży, świadectwa świętych w celu  nie tylko poszerzenia  wiedzy, ale przede wszystkim pogłębienia  wiary w skuteczność modlitwy różańcowej. Modlimy się o potrzebne łaski dla świata pełnego chaosu, niepokoju, dramatu, tragedii, narażonego na pokusy od szatana...

 

Wśród papieży, którzy przyczynili się do upowszechnienia modlitwy różańcowej, znajduje się św. Pius, który ustalił formę odmawiania różańca, aż do czasu Jana Pawła II, który dodaje pięć Tajemnic Światła. Papież Leon XIII wydał osiem encyklik dotyczących różańca i modlitwy różańcowej. Pius XII powiedział „dusza czuje się łagodnie pociągnięta do postępowania drogą wytoczoną przez Chrystusa i jego Matki”. Błogosławiony Paweł VI pragnął, aby różaniec stał się „wielką modlitwą publiczną i powszechną wobec zwyczajnych potrzeb świętego Kościoła, narodów i całego świata”. Święty Jan Paweł II w liście Apostolskim Rosarium Wirginis Mariae na temat różańca świętego dowodzi, „że każdy z nas może osiągnąć świętość i prowadzić życie kontemplacyjne. Święty Jan Paweł II opiera się na nauczaniu II Soboru Watykańskiego. Ukazuje, że pomocą prowadzenia życia kontemplacyjnego jest modlitwa różańcowa. Jest ona „metodą kontemplacji życia Chrystusa i pozwala Duchowi świętemu na dokonywanie w nas przemiany z pomocą Matki Bożej”. Dalej, Papież - Polak pisze: „aby dać medytacji podstawy biblijne i większą głębię, dobrze jest po zapowiedzi tajemnicy, odczytać odnowiony sekret biblijny, który zależnie od okoliczności, może być krótszy lub dłuższy”. Święty Jan Paweł II, mocno podkreśla ciszę w medytacji. Jest ona ważna w sferze osobistych medytacji. Cytaty te są wzięte z książki pt. „Medytacje różańcowe, kontemplowanie Chrystusa oczami Maryi” Andrea Marchegau 2001r. Apostolicum. 07.10.1981 r. Ojciec święty, w pierwszej audiencji po zamachu powiedział: „ modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby… do tej modlitwy różańcowej zachęcam was i zapraszam. Odmawiajcie różaniec.”

 

Drugiego października 1988 r., w czasie modlitwy na Anioł Pański, Jan Paweł II powiedział: „odmawiajmy wytrwale różaniec we wspólnotach kościelnych i naszych rodzinach, w trakcie powtarzających wezwań zjednoczy on serca, doprowadzi do zgody, ożywi nadzieję i obdarzy nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który dla nas się narodził, umarł i zmartwychwstał”.

Zacytuję może tylko jedną wypowiedź dotyczącą różańca św. Josemarii Escrivy:

„różaniec święty to poważna broń, używaj jej z ufnością, a rezultaty wprawią cię w zadziwienie”. Inne wypowiedzi tego świętego można odnaleźć w publikacjach: „Droga”, „Bruzda”, „Kuźnia”. Droga – nr 558, Bruzda – nr474 do 478, 691, 874, Kuźnia – nr 621. Znajdują się one także w książce „Przyjaciele Boga” nr 248,290, 293, 299

Każdy z nas mógłby dać świadectwo o roli różańca w swoim życiu. Moje życie w Stowarzyszeniu jest bardzo mocno związane z kultem Matki Bożej Różańcowej: 7 października obłóczyny, wszystkie profesje, jubileusze…

Niech ta refleksja przyczyni się do umiłowania Modlitwy Różańcowej, do pogłębienia naszej świadomości i wiary w jej skuteczność. Módlmy się do Boga codziennie tą modlitwą, odmawiając nieustannie słowa: „Zdrowaś Maryjo….. módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej”.

Br. Adam Fułek SAC

Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Kolumbii, Wenezueli i Antylach oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i

Okaż pomoc!

Drodzy Przyjaciele Misji!

Uroczystość 200-lecia święceń kapłańskich św. Wincentego Pallottiego, jaką przeżywaliśmy 16 maja br., była dla nas okazją do refleksji na temat znaczenia roli kapłana pallotyna w XXI w. Wyższy Przełożony Prowincji Chrystusa Króla ks. Dr Zenon Hanas SAC zwrócił uwagę na trzy bardzo ważne cechy. Przekonywał, że w różnych sytuacjach życiowych i osobistych powołaniach kapłan powinien być bliski ludziom, nie może się izolować, budować sztucznych murów. Ponadto zawsze ma wskazywać na nieskończonego i transcendentnego Boga, czyli być oknem otwartym na Nieskończoność. Wreszcie po trzecie, jako mistrz komunikacji, winien budować mosty, dbać o relacje międzyludzkie.

Choć współczesna posługa kapłańska odbywa się w innych warunkach niż przed dwustu laty, to trzeba podkreślić, że wspomniane cechy były charakterystyczne również dla św. Wincentego Pallottiego. Zainspirowani takim obrazem kapłana, my pallotyni pragniemy wiernie służyć Bogu, zaszczepiając w wiernych charyzmat misyjny Założyciela.

Szczególnym przykładem misyjnym zaangażowania były kwietniowe wydarzenia w katedrze gnieźnieńskiej, gdzie Nuncjusz Apostolski w Polsce, abp Salvatore Pennacchio wręczył krzyże misyjne grupie 25 misjonarzy. Wkrótce będą oni dzielić się wiarą w innych krajach. Wśród nich byli pallotyni: ks. Przemysław Brodowski SAC z naszej Prowincji Chrystusa Króla i br. Dawid Walczak SAC z Prowincji Zwiastowania Pańskiego. Obaj obejmą szczególnie trudną posługę w Wenezueli i na Kubie.

Posłanie każdego misjonarza na misje wiąże się z przygotowaniem dla niego zaplecza organizacyjnego. Pallotyński Sekretariat Misyjny koordynuje wszelką pomoc duchową i materialną dla misjonarzy oraz stanowi miejsce, gdzie zatrzymują się na zasłużony urlop, który często przeznaczają na podratowanie zdrowia.

Jednak rola tego zaplecza na tym się nie kończy. Pragnę zwrócić Waszą uwagę na misjonarzy, którzy ze względu na wiek i utratę zdrowia wskutek dokuczliwych chorób nie mogą już wypełniać swojej misji i powracają do Ojczyzny. Posługa w ubogich krajach, w skrajnie trudnych warunkach, zmiana klimatu i odżywiania sprawiają, że zapadają na różne tropikalne choroby, z których wiele pozostaje na całe życie. Dla tych zasłużonych misjonarzy nasz Sekretariat pełni rolę domu. Tu mogą otrzymać wsparcie w leczeniu i w rehabilitacji.

Drodzy, zapraszam Was do wzięcia udziału w naszych pielgrzymkach, podczas których tradycyjnie będziemy modlić się w nadesłanych do nas intencjach. Jeśli nie możecie fizycznie uczestniczyć w pielgrzymce, zachęcam do duchowego pielgrzymowania na Jasną Górę i do Ostrej Bramy. Zapraszam również na wrześniowe rekolekcje misyjne w Laskowicach Pomorskich.

Ksiądz Prowincjał użył w odniesieniu do współczesnych księży przejętego z ekonomii określenia „dobro rzadkie”. Rzeczywiście, w dzisiejszym świecie pełnym napięć, egoizmu, niezrozumienia i obojętności, ciągle za mało jest osób realizujących pallotyński charyzmat. Potrzeby są ogromne, dlatego polecam Waszej trosce zarówno młodych kapłanów, zwłaszcza ks. Przemysława, jak i naszych wspaniałych, odważnych i doświadczonych misjonarzy, którzy powrócili już z misji, Zachęcam do objęcia ich pomocą w ramach patronatu misyjnego. Ofiary, które nadeślecie z okazji intencji Mszy św. Pielgrzymkowych, zostaną przeznaczone na dofinansowanie leczenia i zabiegów rehabilitacyjnych dla naszych misjonarzy – seniorów.

Z całego serca dziękuję Wam, Drodzy Dobrodzieje, za modlitwę, życzliwość i wsparcie. Niech ten wakacyjny czas będzie dla nas czasem spędzonym razem z Bogiem.

                                                                                                                 Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC 

Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu  

Msze św. pielgrzymkowe 

Codziennie podczas pielgrzymek: 

  • do Wilna w dn. 15-25 lipca br.
  • i na Jasną Górę w dn. 6-15 sierpnia br.

będziemy odprawiać Msze św., podczas których polecamy Bogu Wasze intencje, nadesłane wcześniej do Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego. Nadesłane z tej okazji ofiary przeznaczymy na dofinansowanie leczenia i zabiegów rehabilitacyjnych dla naszych misjonarzy - seniorów. Intencje prosimy przesyłać listownie lub elektronicznie.

Multimedia Misyjne

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę