W październiku w szczególny sposób wielbimy Boga przez odmawianie modlitwy różańcowej. Postawmy sobie pytanie, czy możemy jeszcze coś więcej napisać o różańcu? Tak dużo ukazało się na jego temat artykułów, referatów, książek. Wygłoszono setki kazań, organizowano sympozja, dawano świadectwa. Różaniec został objawiony przez Matkę Bożą św. Dominikowi, by głosił o nim i zachęcał do jego odmawiania. Matka Boża objawiając się św. Bernadecie w Lourdes, trojgu pastuszkom Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, a także w Gietrzwałdzie, prosiła, by odmawiać różaniec w intencji pokoju, nawrócenia grzeszników i za Kościół święty. Pragnę przytoczyć nauczania papieży, świadectwa świętych w celu  nie tylko poszerzenia  wiedzy, ale przede wszystkim pogłębienia  wiary w skuteczność modlitwy różańcowej. Modlimy się o potrzebne łaski dla świata pełnego chaosu, niepokoju, dramatu, tragedii, narażonego na pokusy od szatana...

 

Wśród papieży, którzy przyczynili się do upowszechnienia modlitwy różańcowej, znajduje się św. Pius, który ustalił formę odmawiania różańca, aż do czasu Jana Pawła II, który dodaje pięć Tajemnic Światła. Papież Leon XIII wydał osiem encyklik dotyczących różańca i modlitwy różańcowej. Pius XII powiedział „dusza czuje się łagodnie pociągnięta do postępowania drogą wytoczoną przez Chrystusa i jego Matki”. Błogosławiony Paweł VI pragnął, aby różaniec stał się „wielką modlitwą publiczną i powszechną wobec zwyczajnych potrzeb świętego Kościoła, narodów i całego świata”. Święty Jan Paweł II w liście Apostolskim Rosarium Wirginis Mariae na temat różańca świętego dowodzi, „że każdy z nas może osiągnąć świętość i prowadzić życie kontemplacyjne. Święty Jan Paweł II opiera się na nauczaniu II Soboru Watykańskiego. Ukazuje, że pomocą prowadzenia życia kontemplacyjnego jest modlitwa różańcowa. Jest ona „metodą kontemplacji życia Chrystusa i pozwala Duchowi świętemu na dokonywanie w nas przemiany z pomocą Matki Bożej”. Dalej, Papież - Polak pisze: „aby dać medytacji podstawy biblijne i większą głębię, dobrze jest po zapowiedzi tajemnicy, odczytać odnowiony sekret biblijny, który zależnie od okoliczności, może być krótszy lub dłuższy”. Święty Jan Paweł II, mocno podkreśla ciszę w medytacji. Jest ona ważna w sferze osobistych medytacji. Cytaty te są wzięte z książki pt. „Medytacje różańcowe, kontemplowanie Chrystusa oczami Maryi” Andrea Marchegau 2001r. Apostolicum. 07.10.1981 r. Ojciec święty, w pierwszej audiencji po zamachu powiedział: „ modlitwa różańcowa jest modlitwą wdzięczności, miłości i ufnej prośby… do tej modlitwy różańcowej zachęcam was i zapraszam. Odmawiajcie różaniec.”

 

Drugiego października 1988 r., w czasie modlitwy na Anioł Pański, Jan Paweł II powiedział: „odmawiajmy wytrwale różaniec we wspólnotach kościelnych i naszych rodzinach, w trakcie powtarzających wezwań zjednoczy on serca, doprowadzi do zgody, ożywi nadzieję i obdarzy nas wszystkich pokojem i radością Chrystusa, który dla nas się narodził, umarł i zmartwychwstał”.

Zacytuję może tylko jedną wypowiedź dotyczącą różańca św. Josemarii Escrivy:

„różaniec święty to poważna broń, używaj jej z ufnością, a rezultaty wprawią cię w zadziwienie”. Inne wypowiedzi tego świętego można odnaleźć w publikacjach: „Droga”, „Bruzda”, „Kuźnia”. Droga – nr 558, Bruzda – nr474 do 478, 691, 874, Kuźnia – nr 621. Znajdują się one także w książce „Przyjaciele Boga” nr 248,290, 293, 299

Każdy z nas mógłby dać świadectwo o roli różańca w swoim życiu. Moje życie w Stowarzyszeniu jest bardzo mocno związane z kultem Matki Bożej Różańcowej: 7 października obłóczyny, wszystkie profesje, jubileusze…

Niech ta refleksja przyczyni się do umiłowania Modlitwy Różańcowej, do pogłębienia naszej świadomości i wiary w jej skuteczność. Módlmy się do Boga codziennie tą modlitwą, odmawiając nieustannie słowa: „Zdrowaś Maryjo….. módl się za nami teraz i w godzinę śmierci naszej”.

Br. Adam Fułek SAC

Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

W dniu 22 stycznia 2019 r. będziemy obchodzić uroczystość patronalną naszego Założyciela. Z tej okazji można przysyłać intencje mszalne, które odprawimy podczas 30 Mszy św. Ofiary złożone wraz z intencjami zostaną przekazane na misje pallotyńskie.                                                                           

PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY 
PROWINCJI CHRYSTUSA KRÓLA
ul. Skaryszewska 12, skr. poczt. 255
03-802 Warszawa

e-mail: biuro@sekretariat-misyjny.pl
tel.: 22 77 15 119 lub 22 77 15 129

nr konta: 80 1020 1042 0000 8102 0009 9101

Przekazujemy 1% Fundacji Salvatti.pl: KRS 0000309499

Multimedia Misyjne

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę