Drodzy Przyjaciele Misji i Kościoła na Wschodzie
Dziękując Bogu za Waszą życzliwość i hojność, za zaangażowanie i wspólną modlitwę w intencji misji i misjonarzy, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. W imieniu Sekretariatu Misyjnego i Pomostu życzę wielu głębokich przeżyć, wewnętrznego pokoju, wytrwałości w czynieniu dobra, zwłaszcza na rzecz misji i Kościoła na Wschodzie. Niech Boże Dziecię udziela Wam i Waszym bliskim bogactwa swojej łaski i błogosławieństwa w każdym dniu Nowego 2017 Roku.

Drodzy Przyjaciele Misji
W trwającym Roku Miłosierdzia dane nam jest uczestniczyć w doniosłych wydarzeniach, które umacniają naszą wiarę i są zachętą do pogłębiania osobistej relacji z Bogiem. Jubileusz Chrztu Polski oraz Światowe Dni Młodzieży przeżywane w Polsce rozbudziły chrześcijański entuzjazm w sercach wielu Polaków. W tym kontekście warto przypomnieć sobie, że istotnym elementem naszej wiary jest działalność misyjna. Uświadamiamy to sobie szczególnie w Tygodniu Misyjnym, który w tym roku rozpoczniemy 23 października obchodami 90. Światowego Dnia Misyjnego. Ojciec Święty Franciszek w swoim przesłaniu na ten dzień wzywa nas do odważnego pójścia na wszystkie peryferie potrzebujące Ewangelii. Wskazuje na znaczenie dzieł edukacyjnych oraz roli kobiet, a także całych rodzin w świecie misyjnym. Podkreśla, że wiara jest darem Boga i owocem miłosierdzia osób niosących Ewangelię oraz wspierających misje modlitwą i ofiarami.
Papież Franciszek, podczas niezapomnianych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, zauważył, że „Polska chce być wiecznie młodym obliczem miłosierdzia”. Dla nas, pallotynów, Światowe Dni Młodzieży miały dodatkowo ważny wymiar. W czasie modlitewnego czuwania na Campus Misericordiae adoracja Najświętszego Sakramentu odbyła się w ołtarzu „Światło Pojednania i Pokoju”, który przeznaczony jest do sanktuarium  Matki Bożej w Kibeho w Rwandzie.

Powołanie chrześcijańskie, jak również poszczególne powołania rodzą się w łonie ludu Bożego
i są darami Bożego miłosierdzia. Kościół jest domem miłosierdzia i „ziemią”, na której powołanie kiełkuje, wzrasta i przynosi owoc.

Papież Franciszek

Drodzy Przyjaciele Misji,

Obchody 1050. rocznicy Chrztu oraz zbliżające się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie to wydarzenia, które zwracają naszą uwagę na temat powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Od chwili chrztu Mieszka I Pan Bóg pozostał w naszej Ojczyźnie w osobach pasterzy, którzy towarzyszą swoją posługą każdemu z nas. W wielu regionach świata odczuwa się brak duchowieństwa, także w krajach, które do tej pory były tradycyjnie katolickie.

Miłosierdzie Boże zmienia serce człowieka i pozwala mu doświadczyć wiernej miłości,
sprawiając, że i on staje się zdolny do miłosierdzia.

Papież Franciszek, Orędzie na Wielki Post 2016

Drodzy Przyjaciele Misji,
Przesłanie o Miłosierdziu Bożym fascynuje dziś wielu ludzi, którzy chętnie podejmują trud rozpowszechnienia go na wszystkich kontynentach. W to posłannictwo jest obecnie zaangażowanych ponad 2040 polskich misjonarzy, posługujących w 97 krajach.

W tym roku pragniemy
uznać i wyznać nasze słabości,
pragniemy też z mocą pokazać światu
ile wśród nas jest świętości i żywotności.

pp Franciszek

Drodzy Przyjaciele Misji i Kościoła na Wschodzie
Początek roku sprzyja refleksji nad tym, co najważniejsze w egzystencji człowieka. Z wiarą dziękujemy Bogu za przeżyty kolejny rok i z nadzieją patrzymy w przyszłość. W tej perspektywie Ojciec święty Franciszek zdecydował, że od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 2 lutego roku 2016 w całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego.

Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

DRODZY PRZYJACIELE MISJI!

W duchu Wielkanocnej radości, w imieniu wszystkich misjonarzy pallotynów zapewniam, że wszystkich Was, naszych przyjaciół i dobroczyńców, zachowujemy we wdzięcznej pamięci. Dziękuję za Wasze modlitwy, wsparcie materialne i wszelkie dowody przyjaźni. Poprzez zaangażowanie w misyjne dzieło Kościoła każdy z Was  ma swój konkretny udział w niesieniu nadziei i radości płynącej ze Zmartwychwstania Chrystusa, zwłaszcza tym, wśród których posługują nasi misjonarze.

Pallotyni niosą tę nadzieję m.in. umęczonemu wewnętrznymi niepokojami narodowi wenezuelskiemu. Odpowiadając na prośby Ojca Świętego i biskupów, którzy proszą o modlitwę w intencji pokojowego rozwiązania kryzysu, pragnę jeszcze raz zwrócić Waszą uwagę na sytuację misjonarzy i ich wenezuelskich parafian.

Aktualne dramatyczne doniesienia potwierdzają, że trwa tam potężny kryzys ekonomiczny, którego skutkiem jest głód, przemoc, brak lekarstw i podstawowych artykułów niezbędnych do godnego życia. Ogromna dewaluacja pieniądza sprawia, że ludzie nie mają za co kupić pożywienia. Trwa również masowy exodus. Sytuację tę komentuje kolumbijski bp Victor Manuel Ochoa, ordynariusz przygranicznej diecezji Cúcuta: „Nikt nie może już zanegować katastrofalnej sytuacji. Jest to wielka ludzka tragedia. Wielu Wenezuelczyków przybywa tu, by otrzymać choć trochę ryżu, chleba, mąki czy kukurydzy, bo w domu nie mają już niczego. Powracają choroby, które w innych regionach świata zostały już zwalczone. Pojawił się na przykład trąd! Wielki jest też dramat rozdzielonych rodzin. Każdego dnia przybywa do Kolumbii 6 tys. migrantów. Niektórzy idą dalej do Chile, Peru czy Ekwadoru. Inni zostają. Kryzys jest ogromny”.

Tragiczną sytuację Wenezuelczyków dzielą nasi misjonarze, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie. Obecnie w Wenezueli posługuje sześciu pallotynów w trzech placówkach. Kryzys humanitarny uderza przede wszystkim w najuboższych. Zadaniem kapłanów w tej sytuacji jest troska o powierzonych im ludzi i przywrócenie nadziei pochodzącej z Ewangelii. Misjonarze trwają z nimi i w miarę możliwości pomagają w spełnianiu ich podstawowych potrzeb. W naszych parafiach wydawane są skromne posiłki dla najbiedniejszych. W tę inicjatywę włączają się mieszkańcy przynosząc różne produkty. Poczucie solidarności wśród ludzi jest ogromne. Misjonarze zapewnią również pomoc duchową. Ludzie, zwłaszcza młodzi, którzy nie mają żadnych perspektyw rozwoju, znajdują się na skraju desperacji i często potrzebują wsparcia psychologicznego.

Drodzy Współpracownicy, zawierzajmy Bogu w modlitwie wstawienniczej misjonarzy i powierzonych im ludzi, aby mogli żyć w pokoju i cieszyć się sprawiedliwością. Wierzymy, że każda modlitwa ma wielką moc, a zwłaszcza Msza św., podczas której możemy wypraszać potrzebne nam i naszym bliskim dary. Zachęcam Was do przysyłania intencji, które będziemy polecać Bogu przez cały maj, codziennie w 18 Mszach św. zbiorowych. Ofiary nadesłane na Msze św. majowe pomogą także cierpiącym Wenezuelczykom. Okazją do bliższego zapoznania się pallotyńskimi misjami będą dni skupienia, które organizujemy dla Was w różnych rejonach kraju oraz pielgrzymka do Gietrzwałdu, rozpoczynająca długi majowy weekend. Serdecznie zapraszam Was na te spotkania. 

   

                          Z całą wspólnotą misjonarzy pallotynów życzę wszystkim pokoju w sercu

                          i radości, które przynosi Zmartwychwstały. Niech moc Chrystusa nas odnowi,

                          abyśmy poprzez chrześcijańską postawę i uczynki miłosierdzia

                          głosili Dobrą Nowinę współczesnemu światu. 

 

Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC
Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu 

Multimedia misyjne

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę