Drodzy Przyjaciele Misji
Grono polskich misjonarzy liczy aktualnie 2015 osób posługujących na misjach Ad gentes, tzn. na terenach uznanych za misyjne przez Kongregację Ewangelizacji Narodów. W tej liczbie najwięcej jest zakonników, kapłanów, braci i sióstr zakonnych. Z dumą możemy stwierdzić, że w gronie zakonów męskich, które wysyłają najwięcej misjonarzy, na piątym miejscu są pallotyni. Cieszy nas bardzo uznanie papieża Franciszka dla posługi osób konsekrowanych w Kościele, który zapowiedział obchody Roku Życia Konsekrowanego, trwającego od 30 listopada 2014 r. do 2 lutego 2016 r. Rok Życia Konsekrowanego zbiegnie się z 50. rocznicą opublikowania soborowego dekretu o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis.

Życie konsekrowane i troska o jego rozwój są sprawą całego Kościoła, dlatego pragnę skierować Waszą uwagę na: zakonników, zakonnice i osoby świeckie, które przez ślubowanie rad ewangelicznych posłuszeństwa, ubóstwa i czystości całkowicie oddają się Bogu. Współczesna kultura nie popiera takiego stylu życia. W Kościele często widoczny jest brak właściwego rozumienia istoty życia konsekrowanego. Warto jednak uświadomić sobie, że w klasztorach żyją ludzie operatywni, radośni, cieszący się życiem. Osoby konsekrowane przede wszystkim niosą nam wielki dar modlitwy, miłosierdzia oraz cierpienia w intencji Kościoła i każdego człowieka. Ta posługa jest wkładem nie do przecenienia w dzieło ewangelizacyjne Kościoła. Osoby konsekrowane prowadzą również wiele dzieł charytatywnych w Polsce, jak i w krajach misyjnych. Zakładają przedszkola, szkoły, hospicja, posługują bezdomnym, więźniom, samotnym, chorym, osobom dotkniętym ubóstwem duchowym i materialnym.

Misjonarze pallotyńscy, jako osoby konsekrowane, od wielu lat troszczą się o powierzoną im ludność w wielu krajach misyjnych. Zmagają się z różnego rodzaju trudnościami, zwłaszcza w Wenezueli i Ukrainie, gdzie trwają konflikty zbrojne i łamane są prawa. W Afryce, obecnie doszło jeszcze jedno zagrożenie, wirus ebola, inaczej gorączka krwotoczna, która pochłania coraz więcej ofiar.

Kluczowe znaczenie w walce z epidemią ma uświadomienie ludziom realnego zagrożenia wirusem i konieczności działań profilaktycznych. Jak informuje nas przełożony misjonarzy z Wybrzeża Kości Słoniowej, ks. Adam Pacuła SAC, Kościół również  włącza się w akcję zapobiegania szerzeniu się epidemii: Epidemia wybuchła w Gwinei i rozprzestrzeniła się na kraje sąsiednie, Liberię i Sierra Leone. Do połowy września 2014 r., na Wybrzeżu Kości Słoniowej i w Rwandzie nie odnotowano przypadków zachorowań. Z niepokojem jednak obserwuje się sytuację w Demokratycznej Republice Konga, gdzie pod koniec sierpnia wykryto pierwsze przypadki zakażenia. Konieczne jest podniesienie świadomości higieniczno-sanitarnej ludności. Trzeba mówić ludziom o zagrożeniu wirusem i udzielać wskazówek dotyczących sposobu postępowania. Przy pallotyńskich parafiach misjonarze udzielają informacji i edukują osoby z okolic, przekonując ludzi do podjęcia odpowiednich środków ostrożności i profilaktyki. Dostarczamy środki ochronne i dezynfekcyjne, które są niezbędną pomocą i jedyną metodą chroniącą przed zachorowaniem.

Drodzy, zbliżająca się Niedziela Misyjna i Tydzień misyjny, ten szczególny czas modlitwy i duchowej bliskości z misjonarzami, jest dla mnie okazją, by w imieniu misjonarzy, wyrazić Wam ogromną wdzięczność za zaangażowanie we wszystkie dzieła ewangelizacyjne pallotynów. Jednocześnie, zwracam się z prośbą o dalszą solidarność i ofiarność na rzecz dzieła misyjnego Kościoła.

Niech zaangażowanie misyjne potwierdzi naszą gotowość do dzielenia się wiarą, ale także – jak powiedział Papież Franciszek – do nieustannego wychodzenia na peryferia własnego terytorium, gdzie czeka wielu ubogich.

Z pamięcią modlitewną,

Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC

Sekretarz ds. Misji i Ewangelizacji Wschodu

 

MSZE ŚWIĘTE LISTOPADOWE

Zapraszamy do nadsyłania intencji listopadowych

Zbliżający się listopad to czas szczególnej pamięci i modlitwy za tych, którzy odeszli do wieczności. Jak zwykle, przez cały listopad będziemy pamiętać o Waszych bliskich zmarłych, odprawiając 24 Msze św. w nadesłanych przez Was intencjach. Prosimy wypisać je na druczkach lub przysłać elektronicznie pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zachęcamy do włączenia w te intencje nie tylko zmarłych. Można polecić Bogu inne sprawy i potrzeby. Nadesłane z tej okazji ofiary zostaną przeznaczone na wyposażenie ośrodków zdrowia w środki odkażające, dezynfekujące, mydło, chlor, itp. oraz wsparcie działań profilaktycznych prowadzonych przez osoby konsekrowane, pallotyńskich misjonarzy w Afryce, aby mogli skuteczniej nieść pomoc ludności, która stanęła przed nowym wyzwaniem epidemii.

PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY I EWANGELIZACJI WSCHODU

PROWINCJI CHRYSTUSA KRÓLA

ul. Skaryszewska 12; skr. poczt. 255; 03-802 Warszawa;

tel. +48 22 771 51 19;  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;  www.sekretariat-misyjny.pl

nr konta: 80 1020 1042 0000 8102 0009 9101

 

ZMIANA NUMERÓW KONT BANKOWYCH ADOPCJI SERCA!

Drodzy Rodzice Adopcyjni, uprzejmie informujemy, że dotychczasowe konta złotówkowe i euro, na które kierowaliście Państwo wpłaty na Pallotyńską Adopcję Serca, będą funkcjonowały jedynie do 31 stycznia 2015 r.

Od 1 października 2014 r. obsługę bankową Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego na rzecz dzieła „Adopcji Serca”, przejął Bank PKO BP S.A. IV O/ Warszawa. W związku z tym, zmieniły się numery rachunków bankowych.

Osoby dokonujące wpłat z tego tytułu, proszone są o wpłaty na nowy numer konta bankowego (złotówkowego lub euro) lub dokonana zmiany numeru konta przy stałym zleceniu zapłaty (w tytule „Adopcja Serca”).

NR KONTA PLN: 80 1020 1026 0000 1902 0242 0461

Dla ofiarodawców z zagranicy:

IBAN –  PL 80 1020 1026 0000 1902 0242 0461

KOD BIC (SWIFT) - BPKOPLPW

NR KONTA EURO: 35 1020 1042 0000 8602 0018 8615

Dla ofiarodawców z zagranicy:

IBAN – PL 35 1020 1042 0000 8602 0018 8615

KOD BIC (SWIFT) - BPKOPLPW

 

Dziękujemy za dokonywanie wpłat na nowe rachunki bankowe. Przepraszamy za ewentualne niedogodności. W razie wątpliwości prosimy o kontakt:

tel. +48 22 771 51 61

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

W październiku wraz z całym Kościołem będziemy obchodzić ustanowiony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Okazją do obchodów jest przypadająca w tym roku 100. rocznica publikacji Listu Apostolskiego „Maximum illud” papieża Benedykta XV.

Ten dokument z 1919 r. jest wyrazem troski o misjonarzy, budzi entuzjazm misyjny, zachęca do podejmowania modlitwy i różnych inicjatyw ewangelizacyjnych. Papież skierował swe słowa nie tylko do przełożonych i misjonarzy, ale również do wiernych świeckich. Przypominał, że Prawdę trzeba głosić do końca dziejów i nie ustawać. Zaznaczył, że współpraca z misjami jest obowiązkiem wszystkich ochrzczonych i stanowi braterską pomoc dla niechrześcijan.

List papieża Benedykta XV okazuje się wciąż bardzo aktualny. W nawiązaniu do jego przesłania pragnę z całego serca podziękować Wam wszystkim, Drodzy Współpracownicy, za wspieranie naszych  misjonarzy posługujących  w wielu krajach. Pierwsi pallotyni udali się do Brazylii i Rwandy ponad 46 lat temu. Kolejne miejsca, gdzie podjęli posługę, to: Barbados, Kolumbia, Wenezuela, Wybrzeże Kości Słoniowej, Demokratyczna Republika Konga, Burkina Faso, Kazachstan, Ukraina. Do roku 2019 wyjechało ich 272.

Przygotowując się do dobrego przeżycia miesiąca misyjnego wspierajmy ich modlitwą i ofiarą. Szczególną formą solidarności z misjonarzami jest patronat, do podjęcia którego gorąco zachęcam. Na kolejnej stronie prezentujemy listę misjonarzy zarówno pracujących aktualnie jak i tych, którzy już powrócili z misji. Wspierać ich można poprzez włączenie się w następujące projekty:

PATRONAT MISYJNY – polega na objęciu systematyczną opieką konkretnego misjonarza, w którego intencji ofiaruje się dary duchowe, np. codzienną modlitwę, Mszę św., różaniec. Można zadeklarować dowolną kwotę (miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną), przeznaczoną na wspieranie prowadzonych przez niego dzieł ewangelizacyjnych i charytatywnych.

PATRONAT NAD MISJONARZEM SENIOREM – dotyczy misjonarzy pallotyńskich, którzy zakończyli już posługę misyjną i powrócili do Ojczyzny. Na obcej ziemi zostawili nie tylko dar Ewangelii zaniesiony innym, ale też często swoje zdrowie i siły.

Można odwdzięczyć się im ofiarując swoją modlitwę oraz wsparcie finansowe w specjalistycznym leczeniu i rehabilitacji, aby mogli nadal służyć Bogu. Czytaj więcej...

DRODZY WSPÓŁPRACOWNICY!

Na koniec kieruję do Was osobiste zaproszenie do udziału w organizowanej przez nas po raz pierwszy  Pielgrzymce Przyjaciół Pallotyńskich Misji na Jasną Górę. Spotkajmy się 28 września 2019 o godz. 14.00 w kaplicy Cudownego Obrazu. Oczekujemy na Was wszystkich oraz na uczestników pielgrzymek, gdyż tego dnia, 28 września, rozpocznie się również dwudniowe spotkanie popielgrzymkowe. Pragniemy poznawać Was osobiście, aby wyrazić serdeczną wdzięczność za systematyczne wspieranie naszych misji.

Zapraszamy również na rekolekcje misyjne, dni skupienia oraz pielgrzymki, podczas których każdego dnia we Mszy św. będziemy polecać Matce Bożej Wasze intencje, które będą nadesłane do Sekretariatu Misyjnego.

Niech zbliżający się Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie dla nas owocnym czasem w ożywieniu ducha zaangażowania i współpracy misyjnej.  

       Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC
Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę