W tym roku pragniemy
uznać i wyznać nasze słabości,
pragniemy też z mocą pokazać światu
ile wśród nas jest świętości i żywotności.

pp Franciszek

Drodzy Przyjaciele Misji i Kościoła na Wschodzie
Początek roku sprzyja refleksji nad tym, co najważniejsze w egzystencji człowieka. Z wiarą dziękujemy Bogu za przeżyty kolejny rok i z nadzieją patrzymy w przyszłość. W tej perspektywie Ojciec święty Franciszek zdecydował, że od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 roku do 2 lutego roku 2016 w całym Kościele będzie trwał Rok Życia Konsekrowanego. Obecnie na świecie żyje ok. 950 tys. osób konsekrowanych, z tego 35 tys. w Polsce. Zakonnicy, zakonnice oraz osoby należące do Instytutów Świeckich i do Indywidualnych Form Życia Konsekrowanego obecni są na różnych areopagach Kościoła i społeczeństwa. Obierając drogę rad ewangelicznych, przekazują chrześcijańskie wartości w środowiskach, w których żyją. Wiele z tych osób poświęca się działalności ewangelizacyjnej. Tereny misyjne są dla nich ogromnym polem pracy apostolskiej o charakterze wychowawczym, charytatywnym, kulturowym. Wdzięczni za wielkie bogactwo i różnorodność charyzmatów, otoczmy wszystkie osoby konsekrowane szczególną modlitwą.
Doskonałą okazją do odkrycia piękna pracy misyjnej i uświadomienia sobie naszego powołania do działalności misyjnej jest IV Krajowy Kongres Misyjny, który odbędzie się w Warszawie, w dniach 12-14 czerwca 2015 r. Kontekstem kongresu są rocznice, które obchodzimy w 2015 roku: 50. rocznica wydania Dekretu Soboru Watykańskiego II o działalności misyjnej Kościoła „Ad Gentes”, 40. rocznica opublikowania adhortacji apostolskiej Pawła VI „Evangelii nuntiandi”, 25. rocznica ukazania się encykliki „Redemptoris missio” św. Jana Pawła II oraz 1050. rocznica Chrztu Polski.

Ta wspaniała inicjatywa Komisji Episkopatu Polski ds. Misji oraz Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce jest okazją do odnowienia zapału misyjnego w Polsce, zarówno wśród duchownych, jak i świeckich. Serdecznie zapraszam Was do udziału w tym wydarzeniu, ważnym zwłaszcza dla nas, osób zaangażowanych w misyjną działalność Kościoła.

Kochani Współpracownicy,

Kieruję do Was moją serdeczną wdzięczność za kolejny rok współpracy. Wasza pomoc materialna i duchowa oraz modlitwa w intencji misjonarzy i ich podopiecznych daje nam różnorodne możliwości ewangelizacji i pomocy ludziom w krajach misyjnych. Dziękuję, że wspaniałomyślnie odpowiadacie na prośby naszych misjonarzy. Możemy cieszyć się naszymi wspólnymi osiągnięciami w tym dziele. Dzięki Wam udało nam się w 2014 r. zrealizować liczne projekty w następujących krajach:

WENEZUELA – pomoc finansowa w wyposażeniu domu duszpasterskiego przy nowoutworzonej parafii pw. św. Jana Pawła II w Caracas.

KOLUMBIA sfinansowanie całorocznego utrzymania domu opieki dla dzieci Casa Hogar w Bello.

UKRAINA rozpoczęcie prac budowlanych kościoła pw. Chrystusa Króla w Kijowie; pomoc osobom poszkodowanym w wyniku zamieszek na Majdanie; wybudowanie w stanie surowym domu pielgrzymkowo-formacyjnego przy parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Odessie; remont budynku i przystosowanie go do funkcji kaplicy w miejscowości Tetirka; odremontowanie kaplicy pw. św. Agnieszki w Sokołowie.

WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ – pokrycie kosztów projektu i dokumentów związanych z pozwoleniem na budowę domu formacyjnego dla kandydatów do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Abobo.

SANTA LUCIA – remont domu duszpasterskiego w parafii pw. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny w Laborie.

Oprócz wkładu w sfinansowanie wymienionych projektów, częściowo pokryte zostały koszty utrzymania 75 misjonarzy; opłacone zostały koszty biletów lotniczych oraz leczenia misjonarzy przybywających na urlop do Polski w 2014 r. Każdy zrealizowany projekt, to wielka radość, która daje siły i mobilizację do codziennej pracy i większego zaangażowania misyjnego. Proszę Was, abyście nadal otaczali troską misje pallotyńskie. W Informatorze zajdziecie propozycje form współpracy z naszym Sekretariatem Misyjnym, terminy spotkań dla Współpracowników w roku 2015 oraz zaproszenie na rekolekcje, czuwanie misyjne i pielgrzymki. Z radością czekamy na spotkania z Wami!

Mocą Chrystusowego kapłaństwa błogosławię Was i Waszych bliskich na cały rok 2015. Z wdzięcznością za ofiarną współpracę powierzam wszystkich Bogu podczas codziennej Eucharystii sprawowanej w Waszych intencjach. Niech każdy dzień Roku Życia Konsekrowanego będzie naszym wspólnym świadectwem świętości i żywotności Kościoła misyjnego.

Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC

Sekretarz ds. Misji i Ewangelizacji Wschodu

 

30 MSZY ŚW. W DNIU 22 STYCZNIA

Tradycyjnie 22 stycznia w dniu św. Wincentego Pallottiego odprawiamy we wszystkich kościołach pallotyńskich 30 Mszy św. zbiorowych. Będziemy modlić się za wstawiennictwem naszego świętego Założyciela w Waszych intencjach, które przyślecie na druczkach [do pobrania TUTAJ] lub elektronicznie. Ofiary złożone z tej okazji przeznaczone będą na misje.

Zapraszamy do nadsyłania intencji styczniowych

Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

W październiku wraz z całym Kościołem będziemy obchodzić ustanowiony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Okazją do obchodów jest przypadająca w tym roku 100. rocznica publikacji Listu Apostolskiego „Maximum illud” papieża Benedykta XV.

Ten dokument z 1919 r. jest wyrazem troski o misjonarzy, budzi entuzjazm misyjny, zachęca do podejmowania modlitwy i różnych inicjatyw ewangelizacyjnych. Papież skierował swe słowa nie tylko do przełożonych i misjonarzy, ale również do wiernych świeckich. Przypominał, że Prawdę trzeba głosić do końca dziejów i nie ustawać. Zaznaczył, że współpraca z misjami jest obowiązkiem wszystkich ochrzczonych i stanowi braterską pomoc dla niechrześcijan.

List papieża Benedykta XV okazuje się wciąż bardzo aktualny. W nawiązaniu do jego przesłania pragnę z całego serca podziękować Wam wszystkim, Drodzy Współpracownicy, za wspieranie naszych  misjonarzy posługujących  w wielu krajach. Pierwsi pallotyni udali się do Brazylii i Rwandy ponad 46 lat temu. Kolejne miejsca, gdzie podjęli posługę, to: Barbados, Kolumbia, Wenezuela, Wybrzeże Kości Słoniowej, Demokratyczna Republika Konga, Burkina Faso, Kazachstan, Ukraina. Do roku 2019 wyjechało ich 272.

Przygotowując się do dobrego przeżycia miesiąca misyjnego wspierajmy ich modlitwą i ofiarą. Szczególną formą solidarności z misjonarzami jest patronat, do podjęcia którego gorąco zachęcam. Na kolejnej stronie prezentujemy listę misjonarzy zarówno pracujących aktualnie jak i tych, którzy już powrócili z misji. Wspierać ich można poprzez włączenie się w następujące projekty:

PATRONAT MISYJNY – polega na objęciu systematyczną opieką konkretnego misjonarza, w którego intencji ofiaruje się dary duchowe, np. codzienną modlitwę, Mszę św., różaniec. Można zadeklarować dowolną kwotę (miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną), przeznaczoną na wspieranie prowadzonych przez niego dzieł ewangelizacyjnych i charytatywnych.

PATRONAT NAD MISJONARZEM SENIOREM – dotyczy misjonarzy pallotyńskich, którzy zakończyli już posługę misyjną i powrócili do Ojczyzny. Na obcej ziemi zostawili nie tylko dar Ewangelii zaniesiony innym, ale też często swoje zdrowie i siły.

Można odwdzięczyć się im ofiarując swoją modlitwę oraz wsparcie finansowe w specjalistycznym leczeniu i rehabilitacji, aby mogli nadal służyć Bogu. Czytaj więcej...

DRODZY WSPÓŁPRACOWNICY!

Na koniec kieruję do Was osobiste zaproszenie do udziału w organizowanej przez nas po raz pierwszy  Pielgrzymce Przyjaciół Pallotyńskich Misji na Jasną Górę. Spotkajmy się 28 września 2019 o godz. 14.00 w kaplicy Cudownego Obrazu. Oczekujemy na Was wszystkich oraz na uczestników pielgrzymek, gdyż tego dnia, 28 września, rozpocznie się również dwudniowe spotkanie popielgrzymkowe. Pragniemy poznawać Was osobiście, aby wyrazić serdeczną wdzięczność za systematyczne wspieranie naszych misji.

Zapraszamy również na rekolekcje misyjne, dni skupienia oraz pielgrzymki, podczas których każdego dnia we Mszy św. będziemy polecać Matce Bożej Wasze intencje, które będą nadesłane do Sekretariatu Misyjnego.

Niech zbliżający się Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie dla nas owocnym czasem w ożywieniu ducha zaangażowania i współpracy misyjnej.  

       Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC
Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę