Miłosierdzie Boże zmienia serce człowieka i pozwala mu doświadczyć wiernej miłości,
sprawiając, że i on staje się zdolny do miłosierdzia.

Papież Franciszek, Orędzie na Wielki Post 2016

Drodzy Przyjaciele Misji,
Przesłanie o Miłosierdziu Bożym fascynuje dziś wielu ludzi, którzy chętnie podejmują trud rozpowszechnienia go na wszystkich kontynentach. W to posłannictwo jest obecnie zaangażowanych ponad 2040 polskich misjonarzy, posługujących w 97 krajach.

Z szerzeniem orędzia Jezusa Miłosiernego związana jest działalność misjonarzy pallotyńskich na kontynencie afrykańskim. W Rwandzie prowadzą dwa prężne ośrodki: w Ruhango i Kabuga. W latach 90. ubiegłego wieku Ruhango stało się miejscem pojednania i przebaczenia dla okaleczonych przez wojnę setek tysięcy ludzi. Na terenie sanktuarium istnieje Centrum Pojednania Jezusa Miłosiernego z kaplicą wieczystej adoracji. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i Msze św. z modlitwą o uzdrowienie skupiają tysiące ludzi z całego kraju. Są szansą na złagodzenie waśni i osiągnięcie pokoju. Corocznie na uroczystości związane ze świętem Bożego Miłosierdzia przybywa tu blisko 50 tys. osób.

 

Kabuga to miejsce pielgrzymek, nabożeństw ekspiacyjnych oraz konferencji teologicznych. Znaczącym wydarzeniem dla chrześcijan w Rwandzie był Kongres Miłosierdzia Bożego zorganizowany w tym sanktuarium w 2010 r. dla afrykańskiego Regionu Wielkich Jezior.

Na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w parafii pw. Świętego Zbawiciela Miłosiernego, dynamicznie rozwija się Apostolat Bożego Miłosierdzia. W Bazylice Matki Bożej Pokoju w Yamoussoukro czczony jest obraz Jezusa Miłosiernego.

Również na Ukrainie, w pallotyńskiej parafii w Żytomierzu, powstaje sanktuarium i Centrum Miłosierdzia Bożego. Są tu organizowane są m.in. spotkania świąteczne dla ubogich, codziennie wydawany jest posiłek dla ok. 50 osób. Mieści się tu wydawnic

two kwartalnika „Posłaniec Bożego Miłosierdzia”.

O tym, że Miłosierdzie Boże jednoczy ludzi, przekonali się również misjonarze z Ameryki Łacińskiej. Wraz z przybyciem do Kolumbii i Wenezueli pallotyni zaczęli ożywiać kult do Jezusa Miłosiernego. Wiara w miłosierną miłość Boga jest bardzo potrzebna. Świadczy o tym liczny udział wiernych w dniach skupienia, rekolekcjach i Mszach św. Powodzeniem cieszą się audycje radiowe na ten temat, prowadzone przez pallotynów. Owocem pracy misyjnej jest powstanie Grup Bożego Miłosierdzia, których członkowie modlą się razem, a także zajmują się organizowaniem pomocy charytatywnej.

Drodzy, duchowa i materialna opieka nad dziełami miłosierdzia prowadzonymi przez pallotynów może być naszym darem na Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia. Wykorzystajmy ten szczególny czas łaski, włączając się w Nowennę do Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus powiedział w objawieniach: „W tej nowennie udzielę duszom wszelkich łask.” W każdym miesiącu, przez 9 kolejnych dni, podczas Mszy św. będziemy polecać Bogu Wasze intencje. Zachęcamy również do przesyłania intencji na Msze św. majowe. Ofiary, przesłane z tej okazji, przeznaczymy na prowadzenie projektów miłosierdzia w krajach misyjnych.

Znajdźmy czas na spotkanie z Jezusem Miłosiernym i misjonarzami. Okazją ku temu będą rekolekcje, które można połączyć z czuwaniem na Jasnej Górze oraz dni skupienia organizowane w różnych rejonach Polski i pielgrzymka do Gietrzwałdu z Matką Słowa. Bardzo serdecznie zapraszamy Was wszystkich razem z rodzinami i przyjaciółmi do wspólnego przeżywania tych wydarzeń.

Na koniec pragnę wyrazić podziękowanie za każdy przejaw duchowej i materialnej troski o misjonarzy i pallotyńskie misje. Bóg zapłać z całego serca za gesty wsparcia i sympatii, które są przejawem Waszej wyobraźni miłosierdzia.

Ks. Grzegorz Młodawski SAC
Dyrektor ds. Misji i Pomostu

Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

W październiku wraz z całym Kościołem będziemy obchodzić ustanowiony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Okazją do obchodów jest przypadająca w tym roku 100. rocznica publikacji Listu Apostolskiego „Maximum illud” papieża Benedykta XV.

Ten dokument z 1919 r. jest wyrazem troski o misjonarzy, budzi entuzjazm misyjny, zachęca do podejmowania modlitwy i różnych inicjatyw ewangelizacyjnych. Papież skierował swe słowa nie tylko do przełożonych i misjonarzy, ale również do wiernych świeckich. Przypominał, że Prawdę trzeba głosić do końca dziejów i nie ustawać. Zaznaczył, że współpraca z misjami jest obowiązkiem wszystkich ochrzczonych i stanowi braterską pomoc dla niechrześcijan.

List papieża Benedykta XV okazuje się wciąż bardzo aktualny. W nawiązaniu do jego przesłania pragnę z całego serca podziękować Wam wszystkim, Drodzy Współpracownicy, za wspieranie naszych  misjonarzy posługujących  w wielu krajach. Pierwsi pallotyni udali się do Brazylii i Rwandy ponad 46 lat temu. Kolejne miejsca, gdzie podjęli posługę, to: Barbados, Kolumbia, Wenezuela, Wybrzeże Kości Słoniowej, Demokratyczna Republika Konga, Burkina Faso, Kazachstan, Ukraina. Do roku 2019 wyjechało ich 272.

Przygotowując się do dobrego przeżycia miesiąca misyjnego wspierajmy ich modlitwą i ofiarą. Szczególną formą solidarności z misjonarzami jest patronat, do podjęcia którego gorąco zachęcam. Na kolejnej stronie prezentujemy listę misjonarzy zarówno pracujących aktualnie jak i tych, którzy już powrócili z misji. Wspierać ich można poprzez włączenie się w następujące projekty:

PATRONAT MISYJNY – polega na objęciu systematyczną opieką konkretnego misjonarza, w którego intencji ofiaruje się dary duchowe, np. codzienną modlitwę, Mszę św., różaniec. Można zadeklarować dowolną kwotę (miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną), przeznaczoną na wspieranie prowadzonych przez niego dzieł ewangelizacyjnych i charytatywnych.

PATRONAT NAD MISJONARZEM SENIOREM – dotyczy misjonarzy pallotyńskich, którzy zakończyli już posługę misyjną i powrócili do Ojczyzny. Na obcej ziemi zostawili nie tylko dar Ewangelii zaniesiony innym, ale też często swoje zdrowie i siły.

Można odwdzięczyć się im ofiarując swoją modlitwę oraz wsparcie finansowe w specjalistycznym leczeniu i rehabilitacji, aby mogli nadal służyć Bogu. Czytaj więcej...

DRODZY WSPÓŁPRACOWNICY!

Na koniec kieruję do Was osobiste zaproszenie do udziału w organizowanej przez nas po raz pierwszy  Pielgrzymce Przyjaciół Pallotyńskich Misji na Jasną Górę. Spotkajmy się 28 września 2019 o godz. 14.00 w kaplicy Cudownego Obrazu. Oczekujemy na Was wszystkich oraz na uczestników pielgrzymek, gdyż tego dnia, 28 września, rozpocznie się również dwudniowe spotkanie popielgrzymkowe. Pragniemy poznawać Was osobiście, aby wyrazić serdeczną wdzięczność za systematyczne wspieranie naszych misji.

Zapraszamy również na rekolekcje misyjne, dni skupienia oraz pielgrzymki, podczas których każdego dnia we Mszy św. będziemy polecać Matce Bożej Wasze intencje, które będą nadesłane do Sekretariatu Misyjnego.

Niech zbliżający się Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie dla nas owocnym czasem w ożywieniu ducha zaangażowania i współpracy misyjnej.  

       Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC
Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę