Powołanie chrześcijańskie, jak również poszczególne powołania rodzą się w łonie ludu Bożego
i są darami Bożego miłosierdzia. Kościół jest domem miłosierdzia i „ziemią”, na której powołanie kiełkuje, wzrasta i przynosi owoc.

Papież Franciszek

Drodzy Przyjaciele Misji,

Obchody 1050. rocznicy Chrztu oraz zbliżające się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie to wydarzenia, które zwracają naszą uwagę na temat powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Od chwili chrztu Mieszka I Pan Bóg pozostał w naszej Ojczyźnie w osobach pasterzy, którzy towarzyszą swoją posługą każdemu z nas. W wielu regionach świata odczuwa się brak duchowieństwa, także w krajach, które do tej pory były tradycyjnie katolickie.

W Europie Zachodniej już od dłuższego czasu zmniejsza się liczba powołań i zamykane są kościoły, gdyż brakuje kapłanów. Na terenach misyjnych sakramentów udziela się sporadycznie, ponieważ ksiądz często pełni posługę w kilkunastu filiach rozległej parafii. Dlatego, szczególnie w dzisiejszych, tak bardzo krytycznych czasach, pamiętajmy o modlitwie w intencji nowych, dobrych i świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.Z radością pragnę poinformować, że 7 maja w kościele seminaryjno-parafialnym w Ołtarzewie, ośmiu pallotyńskich diakonów przyjęło święcenia prezbiteratu. Szafarzem święceń był ksiądz abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński, Prymas Polski. Wśród neoprezbiterów jest pochodzący z Krakowa ks. Dawid Dziedzic SAC, który w tym roku wyjedzie na misje do Wenezueli. Polecam go Waszej trosce i zachęcam do objęcia go patronatem misyjnym.

 

Seminaria pallotyńskie w Rwandzie i Wybrzeżu Kości Słoniowej podejmują podstawową formację swoich przyszłych kapłanów. Klerycy zdobywają odpowiednią wiedzę z zakresu teologii, filozofii, pedagogiki, by wzrastać w wierze i należycie głosić Ewangelię.

W Wybrzeżu Kości Słoniowej zakończyło swoją formację seminaryjną dwóch pallotyńskich alumnów: Arsene Aymar Tano i Geoffroy Kouadio. Ich świecenia kapłańskie odbyły się 14 maja br. w parafii Jezusa Zbawiciela Miłosiernego. Arsene studia teologiczne odbył w Abidżanie (WKS), a Geoffroy w Nairobi (Kenia). Postulat obydwaj odbyli w Grand Bereby (WKS), nowicjat w Butare (Rwanda), zaś filizofię w Goma (RD Kongo). Studia odbywali zatem w różnych krajach, dlatego cieszymy się, że dzięki Wam w nowo wybudowanym domu formacyjnym w Abobo (WKS), od września naukę rozpocznie jedenastu kleryków. Do tego czasu musimy zaopatrzyć dom w niezbędne wyposażenie  oraz pomoce naukowe.

Ze względu na duże koszty budowa realizowana jest etapowo. Dobiega końca pierwszy etap konstrukcji z domem głównym, w którym mieszczą się pokoje dla kleryków, biblioteka i zaplecze socjalne. Obecnie trwa montaż pokrycia dachu oraz tynkowanie wewnątrz budynku. Zakładane są instalacje wodne i elektryczne.

Drodzy Współpracownicy, aby seminarium mogło dobrze funkcjonować, konieczna jest pomoc ludzi, którzy swoją modlitwą i wsparciem finansowym zatroszczą się o podstawowe potrzeby kleryków. Koszty formacji wymagają dużych nakładów finansowych. Zwracam się więc do Was z gorącą prośbą o każdy, nawet najskromniejszy datek. Proszę o objęcie kandydatów do kapłaństwa patronatem kleryckim, który polega na modlitwie w ich intencji i dobrowolnym wsparciu finansowym. Włączając się w tę pomoc, przekazujecie kolejnym pokoleniom otrzymaną spuściznę chrztu Polski.

Zapraszam Was do udziału w pielgrzymkach do Wilna i na Jasną Górę, podczas których każdego dnia księża pallotyni będą polecać Bogu Wasze intencje nadesłane do Sekretariatu Misyjnego. Złożone z tej okazji ofiary zostaną przeznaczone na wyposażenie domu formacyjnego w Abobo.

We wrześniu i październiku będziemy kontynuować nasze rejonowe dni skupienia, na które serdecznie zapraszam.

Zbliżające się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie zgromadzą młodych ludzi z całego świata, również z krajów, w których pracują pallotyńscy misjonarze. Niech nasza odpowiedzialność za misje wyraża się w trosce o młodzież i nowe powołania misyjne. Wasze gorliwe modlitwy, szczodrość i życzliwość są dla wszystkich cennym wsparciem. Z głębi serca Wam za to dziękuję!

Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC

Dyrektor ds. Misji i Pomostu

Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

W październiku wraz z całym Kościołem będziemy obchodzić ustanowiony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Okazją do obchodów jest przypadająca w tym roku 100. rocznica publikacji Listu Apostolskiego „Maximum illud” papieża Benedykta XV.

Ten dokument z 1919 r. jest wyrazem troski o misjonarzy, budzi entuzjazm misyjny, zachęca do podejmowania modlitwy i różnych inicjatyw ewangelizacyjnych. Papież skierował swe słowa nie tylko do przełożonych i misjonarzy, ale również do wiernych świeckich. Przypominał, że Prawdę trzeba głosić do końca dziejów i nie ustawać. Zaznaczył, że współpraca z misjami jest obowiązkiem wszystkich ochrzczonych i stanowi braterską pomoc dla niechrześcijan.

List papieża Benedykta XV okazuje się wciąż bardzo aktualny. W nawiązaniu do jego przesłania pragnę z całego serca podziękować Wam wszystkim, Drodzy Współpracownicy, za wspieranie naszych  misjonarzy posługujących  w wielu krajach. Pierwsi pallotyni udali się do Brazylii i Rwandy ponad 46 lat temu. Kolejne miejsca, gdzie podjęli posługę, to: Barbados, Kolumbia, Wenezuela, Wybrzeże Kości Słoniowej, Demokratyczna Republika Konga, Burkina Faso, Kazachstan, Ukraina. Do roku 2019 wyjechało ich 272.

Przygotowując się do dobrego przeżycia miesiąca misyjnego wspierajmy ich modlitwą i ofiarą. Szczególną formą solidarności z misjonarzami jest patronat, do podjęcia którego gorąco zachęcam. Na kolejnej stronie prezentujemy listę misjonarzy zarówno pracujących aktualnie jak i tych, którzy już powrócili z misji. Wspierać ich można poprzez włączenie się w następujące projekty:

PATRONAT MISYJNY – polega na objęciu systematyczną opieką konkretnego misjonarza, w którego intencji ofiaruje się dary duchowe, np. codzienną modlitwę, Mszę św., różaniec. Można zadeklarować dowolną kwotę (miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną), przeznaczoną na wspieranie prowadzonych przez niego dzieł ewangelizacyjnych i charytatywnych.

PATRONAT NAD MISJONARZEM SENIOREM – dotyczy misjonarzy pallotyńskich, którzy zakończyli już posługę misyjną i powrócili do Ojczyzny. Na obcej ziemi zostawili nie tylko dar Ewangelii zaniesiony innym, ale też często swoje zdrowie i siły.

Można odwdzięczyć się im ofiarując swoją modlitwę oraz wsparcie finansowe w specjalistycznym leczeniu i rehabilitacji, aby mogli nadal służyć Bogu. Czytaj więcej...

DRODZY WSPÓŁPRACOWNICY!

Na koniec kieruję do Was osobiste zaproszenie do udziału w organizowanej przez nas po raz pierwszy  Pielgrzymce Przyjaciół Pallotyńskich Misji na Jasną Górę. Spotkajmy się 28 września 2019 o godz. 14.00 w kaplicy Cudownego Obrazu. Oczekujemy na Was wszystkich oraz na uczestników pielgrzymek, gdyż tego dnia, 28 września, rozpocznie się również dwudniowe spotkanie popielgrzymkowe. Pragniemy poznawać Was osobiście, aby wyrazić serdeczną wdzięczność za systematyczne wspieranie naszych misji.

Zapraszamy również na rekolekcje misyjne, dni skupienia oraz pielgrzymki, podczas których każdego dnia we Mszy św. będziemy polecać Matce Bożej Wasze intencje, które będą nadesłane do Sekretariatu Misyjnego.

Niech zbliżający się Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie dla nas owocnym czasem w ożywieniu ducha zaangażowania i współpracy misyjnej.  

       Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC
Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę