Drodzy Przyjaciele Misji
W trwającym Roku Miłosierdzia dane nam jest uczestniczyć w doniosłych wydarzeniach, które umacniają naszą wiarę i są zachętą do pogłębiania osobistej relacji z Bogiem. Jubileusz Chrztu Polski oraz Światowe Dni Młodzieży przeżywane w Polsce rozbudziły chrześcijański entuzjazm w sercach wielu Polaków. W tym kontekście warto przypomnieć sobie, że istotnym elementem naszej wiary jest działalność misyjna. Uświadamiamy to sobie szczególnie w Tygodniu Misyjnym, który w tym roku rozpoczniemy 23 października obchodami 90. Światowego Dnia Misyjnego. Ojciec Święty Franciszek w swoim przesłaniu na ten dzień wzywa nas do odważnego pójścia na wszystkie peryferie potrzebujące Ewangelii. Wskazuje na znaczenie dzieł edukacyjnych oraz roli kobiet, a także całych rodzin w świecie misyjnym. Podkreśla, że wiara jest darem Boga i owocem miłosierdzia osób niosących Ewangelię oraz wspierających misje modlitwą i ofiarami.
Papież Franciszek, podczas niezapomnianych Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, zauważył, że „Polska chce być wiecznie młodym obliczem miłosierdzia”. Dla nas, pallotynów, Światowe Dni Młodzieży miały dodatkowo ważny wymiar. W czasie modlitewnego czuwania na Campus Misericordiae adoracja Najświętszego Sakramentu odbyła się w ołtarzu „Światło Pojednania i Pokoju”, który przeznaczony jest do sanktuarium  Matki Bożej w Kibeho w Rwandzie.

Powstanie tam kolejne Międzynarodowe Centrum Modlitwy o Pokój, w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie „Communita Regina della Pace” dzieła „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju”. Wrażeniami z uczestnictwa w tym wydarzeniu podzielił się kustosz sanktuarium w Kibeho, ks. Zbigniew Pawłowski SAC: Cieszę się bardzo, że wraz z biskupem Celestino Hakizimana, ordynariuszem diecezji Gikongoro w Rwandzie, miałem zaszczyt uczestniczyć w tym wspaniałym zgromadzeniu Kościoła powszechnego na czele z Ojcem Świętym. Za kilka miesięcy ołtarz, wykonany przez pracownię Drapikowski Studio, trafi do sanktuarium Matki Bożej w Kibeho. Świątynia ta istnieje zaledwie 13 lat i pallotyni budują ją od podstaw. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania kaplicy adoracyjnej, w której będzie umieszczony ołtarz. Mamy już plany i szukamy funduszy na wykonanie projektu. Kontynent afrykański bardzo potrzebuje takiego miejsca modlitwy i nawrócenia. Idea modlitwy adoracyjnej w intencji pokoju i pojednania na świecie pokrywa się z orędziem Matki Bożej, która objawiając się w Kibeho mówiła, że świat wybrał dobrowolnie drogę, która prowadzi do samozagłady. Matka Boża przyszła, aby przypomnieć nasze człowieczeństwo, skłonić do refleksji. Ołtarz adoracji w Kibeho to niejako odpowiedź na Jej wezwanie.

Drodzy Współpracownicy, wszyscy z niepokojem obserwujemy ataki terrorystyczne, konflikty i wojny, które trwają w wielu krajach. Codziennie modlimy się o miłosierdzie Boże dla nas i całego świata. Zaszczytem, a zarazem wyzwaniem, jest włączenie sanktuarium Matki Bożej w Kibeho w ideę modlitwy o pokój i pojednanie w świecie. Zapraszam Was do udziału w adoracji Najświętszego Sakramentu w ołtarzu „Światło Pojednania i Pokoju”, gdyż zanim dotrze on do Kibeho, będzie peregrynował po świątyniach w Polsce, Słowacji i Litwie. Wypraszajmy wspólnie pokój dla nas i całego świata. Dzieło to można wspierać również materialnie, dokonując wpłaty na pokrycie kosztów budowy kaplicy w Kibeho oraz transportu ołtarza do Rwandy. Na ten cel przeznaczymy też ofiary nadesłane z okazji Mszy św. listopadowych. Prosimy o przysyłanie na załączonych kartkach intencji mszalnych za Waszych drogich Zmarłych, a także innych ważnych dla Was próśb i dziękczynień.

Zawierzam Was, Drodzy Współpracownicy, Miłosierdziu Bożemu i proszę o potrzebne dla Was łaski. Zapewniam o codziennej pamięci w modlitwie różańcowej za Was i we wszystkich polecanych intencjach. Dziękuję Wam za ofiarne zaangażowanie w dzieło misyjne Kościoła. W imieniu pallotyńskich misjonarzy wyrażam wdzięczność za każdą modlitwę i ofiarę złożoną na cele misyjne. Nich dobry Bóg Wam błogosławi!

Ks. Grzegorz Młodawski SAC

Dyrektor ds. Misji i Pomostu

PAMIĘTAJMY W MODLITWIE O ZMARŁYCH

Msze święte listopadowe

Przez cały listopad w kościołach pallotyńskich Księża Pallotyni odprawiają codziennie 24 Msze Święte w intencjach przesłanych przez Was do Sekretariatu Misyjnego. Zapraszamy do nadsyłania swoich intencji.

Serdeczne dziękujemy za złożone z tej okazji ofiary, które przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów transportu ołtarza adoracji do sanktuarium Matki Bożej w Kibeho.

DNI SKUPIENIA

9 października 2016

Zapraszamy do udziału w dniach skupienia,

organizowanych w różnych rejonach Polski.

Spotkania mają miejsce w parafiach lub domach zakonnych. Rozpoczęcie o godz. 14.00.

W programie: Msza św., nabożeństwo, konferencja, możliwość złożenia intencji Mszy św.

i zakupu pamiątek misyjnych.

 

NOWE MIASTO N/ PILICĄ, ul. Rawska 5, Siostry Niepokalanki - br. A. Fułek, ks. J. Kędziora

PRUSZKÓW, ul. Zawiszy 3, kaplica Sióstr Eucharystek - ks. J. Limanówka, ks. M. Pasiuk

ZIELONKA, ul. Sienkiewicza 49, kaplica Sióstr Dominikanek - ks. Dębski, ks. B. Bahashi

ŻYRARDÓW, ul. Narutowicza 30, kościół pw. Matki Bożej Pocieszenia - ks. J. Gugała, ks. R. Rusinek

 

SPOTKANIE DLA RODZICÓW ADOPCYJNYCH

Osoby zaangażowane w Pallotyńską Adopcję Serca zapraszamy na coroczne spotkanie, które odbędzie się 25 października 2016 (wtorek), o godz. 18.00 w kościele Księży Pallotynów w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 12. Rozpoczęcie wspólną Eucharystią, po której będzie czas na spotkanie z misjonarzem oraz możliwość zakupu pamiątek misyjnych.

Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

W październiku wraz z całym Kościołem będziemy obchodzić ustanowiony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Okazją do obchodów jest przypadająca w tym roku 100. rocznica publikacji Listu Apostolskiego „Maximum illud” papieża Benedykta XV.

Ten dokument z 1919 r. jest wyrazem troski o misjonarzy, budzi entuzjazm misyjny, zachęca do podejmowania modlitwy i różnych inicjatyw ewangelizacyjnych. Papież skierował swe słowa nie tylko do przełożonych i misjonarzy, ale również do wiernych świeckich. Przypominał, że Prawdę trzeba głosić do końca dziejów i nie ustawać. Zaznaczył, że współpraca z misjami jest obowiązkiem wszystkich ochrzczonych i stanowi braterską pomoc dla niechrześcijan.

List papieża Benedykta XV okazuje się wciąż bardzo aktualny. W nawiązaniu do jego przesłania pragnę z całego serca podziękować Wam wszystkim, Drodzy Współpracownicy, za wspieranie naszych  misjonarzy posługujących  w wielu krajach. Pierwsi pallotyni udali się do Brazylii i Rwandy ponad 46 lat temu. Kolejne miejsca, gdzie podjęli posługę, to: Barbados, Kolumbia, Wenezuela, Wybrzeże Kości Słoniowej, Demokratyczna Republika Konga, Burkina Faso, Kazachstan, Ukraina. Do roku 2019 wyjechało ich 272.

Przygotowując się do dobrego przeżycia miesiąca misyjnego wspierajmy ich modlitwą i ofiarą. Szczególną formą solidarności z misjonarzami jest patronat, do podjęcia którego gorąco zachęcam. Na kolejnej stronie prezentujemy listę misjonarzy zarówno pracujących aktualnie jak i tych, którzy już powrócili z misji. Wspierać ich można poprzez włączenie się w następujące projekty:

PATRONAT MISYJNY – polega na objęciu systematyczną opieką konkretnego misjonarza, w którego intencji ofiaruje się dary duchowe, np. codzienną modlitwę, Mszę św., różaniec. Można zadeklarować dowolną kwotę (miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną), przeznaczoną na wspieranie prowadzonych przez niego dzieł ewangelizacyjnych i charytatywnych.

PATRONAT NAD MISJONARZEM SENIOREM – dotyczy misjonarzy pallotyńskich, którzy zakończyli już posługę misyjną i powrócili do Ojczyzny. Na obcej ziemi zostawili nie tylko dar Ewangelii zaniesiony innym, ale też często swoje zdrowie i siły.

Można odwdzięczyć się im ofiarując swoją modlitwę oraz wsparcie finansowe w specjalistycznym leczeniu i rehabilitacji, aby mogli nadal służyć Bogu. Czytaj więcej...

DRODZY WSPÓŁPRACOWNICY!

Na koniec kieruję do Was osobiste zaproszenie do udziału w organizowanej przez nas po raz pierwszy  Pielgrzymce Przyjaciół Pallotyńskich Misji na Jasną Górę. Spotkajmy się 28 września 2019 o godz. 14.00 w kaplicy Cudownego Obrazu. Oczekujemy na Was wszystkich oraz na uczestników pielgrzymek, gdyż tego dnia, 28 września, rozpocznie się również dwudniowe spotkanie popielgrzymkowe. Pragniemy poznawać Was osobiście, aby wyrazić serdeczną wdzięczność za systematyczne wspieranie naszych misji.

Zapraszamy również na rekolekcje misyjne, dni skupienia oraz pielgrzymki, podczas których każdego dnia we Mszy św. będziemy polecać Matce Bożej Wasze intencje, które będą nadesłane do Sekretariatu Misyjnego.

Niech zbliżający się Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie dla nas owocnym czasem w ożywieniu ducha zaangażowania i współpracy misyjnej.  

       Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC
Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę