Drodzy Przyjaciele Misji i Kościoła na Wschodzie
Dziękując Bogu za Waszą życzliwość i hojność, za zaangażowanie i wspólną modlitwę w intencji misji i misjonarzy, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia radosnych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. W imieniu Sekretariatu Misyjnego i Pomostu życzę wielu głębokich przeżyć, wewnętrznego pokoju, wytrwałości w czynieniu dobra, zwłaszcza na rzecz misji i Kościoła na Wschodzie. Niech Boże Dziecię udziela Wam i Waszym bliskim bogactwa swojej łaski i błogosławieństwa w każdym dniu Nowego 2017 Roku.

W nadchodzącym roku 2017 będziemy odchodzić jubileusz setnej rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie. Przesłanie z 1917 roku, przekazane za pośrednictwem trojga dzieci, jest wymownym znakiem Bożej interwencji w wydarzenia współczesnego świata. Z perspektywy 100 lat widzimy, jak historyczne wydarzenia potwierdzają autentyczność tego orędzia i jaki wywarły wpływ na bieg historii. W zadziwiający sposób spełniły się przepowiednie fatimskie odnoszące się do wybuchu II wojny światowej, wydarzeń w Rosji, prześladowań Kościoła katolickiego, zamachu na papieża i upadku komunizmu. Objawienia te związane są z wezwaniem Maryi skierowanym do nas o nawrócenie, modlitwę różańcową i pokój.

Cześć Maryi oddawana jest na całym świecie. Kult Maryi niezwykle żywo rozwija się na Ukrainie – w Dobyszu i Odessie, gdzie pallotyni prowadzą sanktuaria maryjne. W diecezjach ukraińskich, organizujemy peregrynacje figury Matki Bożej Fatimskiej. Teren diecezji zaporosko-charkowskiej, objętej częściowo wojną, potrzebuje szczególnie głoszenia Orędzia Fatimskiego wskazującego drogę do pokoju.

W Ameryce Łacińskiej kult maryjny rozwijany jest w Bogocie, stolicy Kolumbii, gdzie posługujemy w kościele pw. Maryi Królowej oraz w Guarenas w Wenezueli w parafii pw. Wniebowzięcia NMP. W Rwandzie z pomocą pallotynów zostało wybudowane sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Ruhengeri i sanktuarium Matki Bożej Słowa w Kibeho.

W tych świątyniach od maja do października na pamiątkę objawień, odprawiane są nabożeństwa fatimskie połączone z procesją z figurą Matki Bożej.

Kochani Współpracownicy, pragnę złożyć wyrazy wdzięczności wszystkim, którzy w różnorodny sposób otaczają pomocą i życzliwością naszą posługę ewangelizacyjną, dzięki Wam nasze apostolstwo może rozwijać się od strony duchowej i materialnej. Dziękuję przede wszystkim za modlitwę, wyrzeczenia, ofiarowanie cierpienia. Dziękuję Wam, jak również Prowincji Chrystusa Króla na czele z ks. Józefem Lasakiem SAC, który od listopada sprawuje urząd wicegenerała w Rzymie, za wsparcie finansowe, dzięki któremu w minionym roku udało nam się zrealizować i wesprzeć wiele projektów misyjnych. Są to:

·budowa domu formacyjnego w Abobo w Wybrzeżu Kości Słoniowej,

·wkład w pokrycie kosztów budowy ołtarza adoracji „Światło Pojednania i Pokoju” przeznaczonego dla sanktuarium w Kibeho w Rwandzie,

·opłacenie kosztów nauki dla dwójki studentów z Rwandy,

utrzymanie domu dla dzieci ulicy „Casa Hogar” w Kolumbii,

·pomoc w zakupie biletów na ŚDM dla młodzieży z krajów misyjnych,

wsparcie finansowe w rozwój kultu miłosierdzia na terenach misyjnych,

·udział w sfinansowaniu nastawy ołtarzowej dla sanktuarium w Dowbyszu na Ukrainie,

·utrzymanie i kształcenie kleryków z WKS, Kolumbii i Rwandy,

·pomoc w utrzymaniu i leczeniu misjonarzy w Polsce.

Wymienione projekty to widoczne znaki Waszej odpowiedzialności za dzieło misyjne i duchowej łączności. Niewątpliwie ta współodpowiedzialność dodaje nam sił i motywuje do kontynuowania podjętej misji.

Z nadzieją na dalszą współpracę serdecznie zachęcam Was do polecania nam intencji mszalnych, które będziemy zanosić do Boga za wstawiennictwem św. Wincentego Pallottiego w dniu 22 stycznia 2017 r., a każdego trzynastego dnia miesiąca od maja do października – w rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie będziemy odprawiać Msze święte w poleconych intencjach za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej.

Serdecznie zapraszam na nasze doroczne dni skupienia, rekolekcje, czuwanie i pielgrzymki. Ufam, że podane w Informatorze terminy spotkań, pozwolą ułożyć Wasze plany na przyszłość i ułatwią przybycie na spotkania.

Drodzy, w imieniu misjonarzy zapewniam Was o naszej pamięci modlitewnej i na każdy dzień nowego roku życzę Bożego błogosławieństwa i doświadczenia w codziennym życiu troskliwej obecności Pani Fatimskiej.

 

Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC

Dyrektor ds. Misji i Pomostu

Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

W październiku wraz z całym Kościołem będziemy obchodzić ustanowiony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Okazją do obchodów jest przypadająca w tym roku 100. rocznica publikacji Listu Apostolskiego „Maximum illud” papieża Benedykta XV.

Ten dokument z 1919 r. jest wyrazem troski o misjonarzy, budzi entuzjazm misyjny, zachęca do podejmowania modlitwy i różnych inicjatyw ewangelizacyjnych. Papież skierował swe słowa nie tylko do przełożonych i misjonarzy, ale również do wiernych świeckich. Przypominał, że Prawdę trzeba głosić do końca dziejów i nie ustawać. Zaznaczył, że współpraca z misjami jest obowiązkiem wszystkich ochrzczonych i stanowi braterską pomoc dla niechrześcijan.

List papieża Benedykta XV okazuje się wciąż bardzo aktualny. W nawiązaniu do jego przesłania pragnę z całego serca podziękować Wam wszystkim, Drodzy Współpracownicy, za wspieranie naszych  misjonarzy posługujących  w wielu krajach. Pierwsi pallotyni udali się do Brazylii i Rwandy ponad 46 lat temu. Kolejne miejsca, gdzie podjęli posługę, to: Barbados, Kolumbia, Wenezuela, Wybrzeże Kości Słoniowej, Demokratyczna Republika Konga, Burkina Faso, Kazachstan, Ukraina. Do roku 2019 wyjechało ich 272.

Przygotowując się do dobrego przeżycia miesiąca misyjnego wspierajmy ich modlitwą i ofiarą. Szczególną formą solidarności z misjonarzami jest patronat, do podjęcia którego gorąco zachęcam. Na kolejnej stronie prezentujemy listę misjonarzy zarówno pracujących aktualnie jak i tych, którzy już powrócili z misji. Wspierać ich można poprzez włączenie się w następujące projekty:

PATRONAT MISYJNY – polega na objęciu systematyczną opieką konkretnego misjonarza, w którego intencji ofiaruje się dary duchowe, np. codzienną modlitwę, Mszę św., różaniec. Można zadeklarować dowolną kwotę (miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną), przeznaczoną na wspieranie prowadzonych przez niego dzieł ewangelizacyjnych i charytatywnych.

PATRONAT NAD MISJONARZEM SENIOREM – dotyczy misjonarzy pallotyńskich, którzy zakończyli już posługę misyjną i powrócili do Ojczyzny. Na obcej ziemi zostawili nie tylko dar Ewangelii zaniesiony innym, ale też często swoje zdrowie i siły.

Można odwdzięczyć się im ofiarując swoją modlitwę oraz wsparcie finansowe w specjalistycznym leczeniu i rehabilitacji, aby mogli nadal służyć Bogu. Czytaj więcej...

DRODZY WSPÓŁPRACOWNICY!

Na koniec kieruję do Was osobiste zaproszenie do udziału w organizowanej przez nas po raz pierwszy  Pielgrzymce Przyjaciół Pallotyńskich Misji na Jasną Górę. Spotkajmy się 28 września 2019 o godz. 14.00 w kaplicy Cudownego Obrazu. Oczekujemy na Was wszystkich oraz na uczestników pielgrzymek, gdyż tego dnia, 28 września, rozpocznie się również dwudniowe spotkanie popielgrzymkowe. Pragniemy poznawać Was osobiście, aby wyrazić serdeczną wdzięczność za systematyczne wspieranie naszych misji.

Zapraszamy również na rekolekcje misyjne, dni skupienia oraz pielgrzymki, podczas których każdego dnia we Mszy św. będziemy polecać Matce Bożej Wasze intencje, które będą nadesłane do Sekretariatu Misyjnego.

Niech zbliżający się Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie dla nas owocnym czasem w ożywieniu ducha zaangażowania i współpracy misyjnej.  

       Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC
Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę