Ksiądz Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 roku w Juszewszczyźnie (zwanej też Nowosadami) w powiecie oszmiańskim. Po ukończeniu szkoły miejskiej w Oszmianie wstąpił w 1910 roku do Seminarium Duchownego w Wilnie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1914 roku. W latach 1914-1918 był wikariuszem w parafii Taboryszki. W 1919 roku wyjechał do Warszawy i podjął studia w zakresie teologii moralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył magisterium w 1923 roku, a w 1926 roku uzyskał tam tytuł doktora teologii.

2 kwietnia, w trzecią rocznicę śmierci Jana Pawła II, rozpocznie się w Rzymie pierwszy Międzynarodowy Kongres Miłosierdzia.

Pięciodniowym obradom przyświecać będą słowa tego papieża i Benedykta XVI: „Jak bardzo świat potrzebuje zrozumienia i przyjęcia Bożego miłosierdzia!” oraz „Jak wielu ludzi, również w naszych czasach, poszukuje Boga, poszukuje Jezusa i jego Kościoła, poszukuje Bożego zmiłowania i czeka na «znak», który poruszy ich zmysły i serce” – powiedział KAI kard. Christoph Schönborn, jeden z głównych inicjatorów kongresu.

 
 

 Image

1905-1938

MARIA FAUSTYNA KOWALSKA

Siostra Maria Faustyna, apostołka Bożego Miłosierdzia, należy dzisiaj do grona najbardziej znanych świętych Kościoła. Przez nią Pan Jezus przekazuje światu wielkie orędzie o Bożym miłosierdziu oraz ukazuje wzór chrześcijańskiej doskonałości opartej na zaufaniu wobec Boga i postawie miłosierdzia wobec bliźnich.

Urodziła się 25 sierpnia 1905 roku jako trzecie z dziesięciorga dzieci w rodzinie Marianny i Stanisława Kowalskich, rolników ze wsi Głogowiec. Na chrzcie świętym w kościele parafialnym w Świnicach Warckich otrzymała imię Helena. Od dzieciństwa odznaczała się umiłowaniem modlitwy, pracowitością, posłuszeństwem i wielką wrażliwością na ludzką biedę. W dziewiątym roku życia przystąpiła do I Komunii świętej, którą głęboko przeżywała, świadoma obecności Boskiego Gościa w swej duszy. Do szkoły chodziła niecałe trzy lata i jako kilkunastoletnia dziewczyna opuściła rodzinny dom, by na służbie u zamożnych rodzin w Aleksandrowie, Łodzi i Ostrówku zarobić na własne utrzymanie i pomóc rodzicom.

Po prezentacji w minionych dniach, w najważniejszą fazę wchodzą przygotowania do pierwszego Światowego Kongresu Miłosierdzia, który ma się odbyć w Rzymie, w miesiącu kwietniu 2008 r.

W trzecią rocznicę śmierci Jana Pawła II, 2 kwietnia, rozpocznie się w Rzymie I Światowy Kongres Miłosierdzia. Inicjatywę przedstawił w Watykanie arcybiskup Wiednia, kard. Christoph Schönborn.
Podkreślając tę nieprzypadkową zbieżność dat, austriacki purpurat przypomniał, że "ten wielki niezapomniany papież od młodości zafascynowany był tajemnicą Bożego miłosierdzia". Podczas inauguracji sanktuarium w krakowskich Łagiewnikach powiedział: "Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia".

Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

DRODZY PRZYJACIELE MISJI!

W duchu Wielkanocnej radości, w imieniu wszystkich misjonarzy pallotynów zapewniam, że wszystkich Was, naszych przyjaciół i dobroczyńców, zachowujemy we wdzięcznej pamięci. Dziękuję za Wasze modlitwy, wsparcie materialne i wszelkie dowody przyjaźni. Poprzez zaangażowanie w misyjne dzieło Kościoła każdy z Was  ma swój konkretny udział w niesieniu nadziei i radości płynącej ze Zmartwychwstania Chrystusa, zwłaszcza tym, wśród których posługują nasi misjonarze.

Pallotyni niosą tę nadzieję m.in. umęczonemu wewnętrznymi niepokojami narodowi wenezuelskiemu. Odpowiadając na prośby Ojca Świętego i biskupów, którzy proszą o modlitwę w intencji pokojowego rozwiązania kryzysu, pragnę jeszcze raz zwrócić Waszą uwagę na sytuację misjonarzy i ich wenezuelskich parafian.

Aktualne dramatyczne doniesienia potwierdzają, że trwa tam potężny kryzys ekonomiczny, którego skutkiem jest głód, przemoc, brak lekarstw i podstawowych artykułów niezbędnych do godnego życia. Ogromna dewaluacja pieniądza sprawia, że ludzie nie mają za co kupić pożywienia. Trwa również masowy exodus. Sytuację tę komentuje kolumbijski bp Victor Manuel Ochoa, ordynariusz przygranicznej diecezji Cúcuta: „Nikt nie może już zanegować katastrofalnej sytuacji. Jest to wielka ludzka tragedia. Wielu Wenezuelczyków przybywa tu, by otrzymać choć trochę ryżu, chleba, mąki czy kukurydzy, bo w domu nie mają już niczego. Powracają choroby, które w innych regionach świata zostały już zwalczone. Pojawił się na przykład trąd! Wielki jest też dramat rozdzielonych rodzin. Każdego dnia przybywa do Kolumbii 6 tys. migrantów. Niektórzy idą dalej do Chile, Peru czy Ekwadoru. Inni zostają. Kryzys jest ogromny”.

Tragiczną sytuację Wenezuelczyków dzielą nasi misjonarze, z którymi jesteśmy w stałym kontakcie. Obecnie w Wenezueli posługuje sześciu pallotynów w trzech placówkach. Kryzys humanitarny uderza przede wszystkim w najuboższych. Zadaniem kapłanów w tej sytuacji jest troska o powierzonych im ludzi i przywrócenie nadziei pochodzącej z Ewangelii. Misjonarze trwają z nimi i w miarę możliwości pomagają w spełnianiu ich podstawowych potrzeb. W naszych parafiach wydawane są skromne posiłki dla najbiedniejszych. W tę inicjatywę włączają się mieszkańcy przynosząc różne produkty. Poczucie solidarności wśród ludzi jest ogromne. Misjonarze zapewnią również pomoc duchową. Ludzie, zwłaszcza młodzi, którzy nie mają żadnych perspektyw rozwoju, znajdują się na skraju desperacji i często potrzebują wsparcia psychologicznego.

Drodzy Współpracownicy, zawierzajmy Bogu w modlitwie wstawienniczej misjonarzy i powierzonych im ludzi, aby mogli żyć w pokoju i cieszyć się sprawiedliwością. Wierzymy, że każda modlitwa ma wielką moc, a zwłaszcza Msza św., podczas której możemy wypraszać potrzebne nam i naszym bliskim dary. Zachęcam Was do przysyłania intencji, które będziemy polecać Bogu przez cały maj, codziennie w 18 Mszach św. zbiorowych. Ofiary nadesłane na Msze św. majowe pomogą także cierpiącym Wenezuelczykom. Okazją do bliższego zapoznania się pallotyńskimi misjami będą dni skupienia, które organizujemy dla Was w różnych rejonach kraju oraz pielgrzymka do Gietrzwałdu, rozpoczynająca długi majowy weekend. Serdecznie zapraszam Was na te spotkania. 

   

                          Z całą wspólnotą misjonarzy pallotynów życzę wszystkim pokoju w sercu

                          i radości, które przynosi Zmartwychwstały. Niech moc Chrystusa nas odnowi,

                          abyśmy poprzez chrześcijańską postawę i uczynki miłosierdzia

                          głosili Dobrą Nowinę współczesnemu światu. 

 

Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC
Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu 

Multimedia misyjne

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę