O konieczności współpracy między różnymi Kościołami chrześcijańskimi na misjach rozmawiano dziś w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli księża: katolicki i luterański oraz przedstawiciele MSZ, którzy mówili o projektach rozwojowych realizowanych w świecie także przy współpracy z misjonarzami. Debata odbyła się z okazji trwającego właśnie Tygodnia Misyjnego. Podczas spotkania w Muzeum Etnograficznym, zatytułowanego „Misje – konkurencja czy współpraca”, przedstawiciele Kościołów podkreślali zgodnie, że w warunkach misyjnych nie rozważają różnic doktrynalnych lecz starają się nieść Ewangelię ludziom, którzy jej nie znają.

Przyznali przy tym, że z działalnością ściśle ewangelizacyjną wiąże się konkretna pomoc misjonarzy na rzecz lokalnej ludności, a więc budowanie szkół, dróg, ośrodków charytatywnych, szpitali itp.

„Każda pomoc jest podniesieniem konkretnego człowieka lub grypy osób” – podkreślił ks. dr hab. Jarosław Różański, kierownik Katedry Misjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dodał, że taka działalność jest bezpośrednio związana z dawaniem świadectwa Ewangelii i realizacją przykazania miłości bliźniego.

Z kolei ks. Grzegorz Giemza, dyrektor Centrum, Ewangelizacji i Misji Kościoła ewangelicko-augsburskiego zwracał uwagę, że w warunkach misyjnych łatwiej jest się luteranom i katolikom „dogadać” aniżeli w Polsce. „W mniejszości możemy czuć się razem” – dodał.

Choć Kościoły prowadzą na misjach działalność na rzecz rozwoju lokalnych wspólnot, to w żadnym razie nie wypacza to misji ewangelizacyjnej – podkreślali obydwaj duchowni zaznaczając, że w żadnym razie nie uprawiają prozelityzmu. „Od czasów Jezusa istnieje nurt bardzo konkretnej pomocy materialnej na rzecz bliźniego i jest to po prostu integralna część działalności misyjnej” – podkreślił ks. Różański.

Zdaniem katolickiego duchownego, zwłaszcza w warunkach misyjnych należy działać na rzecz współpracy między chrześcijanami z różnych Kościołów, ale także prowadzić współpracę międzyreligijną, której celem jest poprawa losu najbardziej potrzebujących.

Ks. Różański wspomniał też z uznaniem o prowadzonej przez MSZ działalności na rzecz pomocy wielu krajom w Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Niektóre projekty prowadzone są przy współpracy z polskimi misjonarzami. Podkreślił, że w celu zmniejszania „oceanu biedy” we współczesnym świecie ważna jest każda pomoc, stąd istotne są wszelkie inicjatywy prowadzone ponad światopoglądami, ideologiami i religiami.

Spotkanie „Misje – konkurencja czy współpraca” zorganizowała w związku z trwającym obecnie Tygodniem Misyjnym Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti.pl. Prezes Fundacji ks. Jerzy Limanówka wyraził nadzieję, że także w działalności na rzecz krajów misyjnych Kościoły, rządy i organizacje pielęgnować będą ducha współpracy a nie konkurencji.

Fundacja zamierza rozwinąć cykl debat na temat wyzwań, jakie stawia przed światem sytuacja krajów misyjnych. Kolejna debata planowana jest na początek grudnia a jej temat nawiązywać będzie do obchodzonego 1 grudnia Światowego Dnia Walki z AIDS.

na podst. KAI, 26.10.2010 r.

Z radością witamy w

Pallotyńskiej Rodzinie Misyjnej!

STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO (księża i bracia Pallotyni) zostało założone przez św. Wincentego Pallottiego w 1835 roku w Rzymie. Od początku w sercu Założyciela było pragnienie szerzenia wiary tam, gdzie jest jeszcze ona nieznana oraz niesienia wszelkiej pomocy krajom misyjnym. PALLOTYŃSKI SEKRETARIAT MISYJNY troszczy się o misjonarzy pracujących w Rwandzie, Demokratycznej Republice Konga, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Burkina Faso, Kolumbii, Wenezueli, Antylach i Kazachstanie oraz prowadzących reewangelizację na Ukrainie. Posługa na misjach duchowych synów św. Wincentego Pallottiego - księży i braci pallotynów, realizuje się dzięki duchowemu wsparciu oraz ofiarności Przyjaciół i Dobrodziejów naszego Sekretariatu.

Pallotti wzywał do współpracy. Tego, co możemy zrobić wspólnie, razem, nigdy nie zrobi się w pojedynkę, dlatego powołał do życia Zjednoczenie Apostolstwa. Twoje serce również może bić dla misji...

Kliknij i pomóż!

W październiku wraz z całym Kościołem będziemy obchodzić ustanowiony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny. Okazją do obchodów jest przypadająca w tym roku 100. rocznica publikacji Listu Apostolskiego „Maximum illud” papieża Benedykta XV.

Ten dokument z 1919 r. jest wyrazem troski o misjonarzy, budzi entuzjazm misyjny, zachęca do podejmowania modlitwy i różnych inicjatyw ewangelizacyjnych. Papież skierował swe słowa nie tylko do przełożonych i misjonarzy, ale również do wiernych świeckich. Przypominał, że Prawdę trzeba głosić do końca dziejów i nie ustawać. Zaznaczył, że współpraca z misjami jest obowiązkiem wszystkich ochrzczonych i stanowi braterską pomoc dla niechrześcijan.

List papieża Benedykta XV okazuje się wciąż bardzo aktualny. W nawiązaniu do jego przesłania pragnę z całego serca podziękować Wam wszystkim, Drodzy Współpracownicy, za wspieranie naszych  misjonarzy posługujących  w wielu krajach. Pierwsi pallotyni udali się do Brazylii i Rwandy ponad 46 lat temu. Kolejne miejsca, gdzie podjęli posługę, to: Barbados, Kolumbia, Wenezuela, Wybrzeże Kości Słoniowej, Demokratyczna Republika Konga, Burkina Faso, Kazachstan, Ukraina. Do roku 2019 wyjechało ich 272.

Przygotowując się do dobrego przeżycia miesiąca misyjnego wspierajmy ich modlitwą i ofiarą. Szczególną formą solidarności z misjonarzami jest patronat, do podjęcia którego gorąco zachęcam. Na kolejnej stronie prezentujemy listę misjonarzy zarówno pracujących aktualnie jak i tych, którzy już powrócili z misji. Wspierać ich można poprzez włączenie się w następujące projekty:

PATRONAT MISYJNY – polega na objęciu systematyczną opieką konkretnego misjonarza, w którego intencji ofiaruje się dary duchowe, np. codzienną modlitwę, Mszę św., różaniec. Można zadeklarować dowolną kwotę (miesięczną, kwartalną, półroczną lub roczną), przeznaczoną na wspieranie prowadzonych przez niego dzieł ewangelizacyjnych i charytatywnych.

PATRONAT NAD MISJONARZEM SENIOREM – dotyczy misjonarzy pallotyńskich, którzy zakończyli już posługę misyjną i powrócili do Ojczyzny. Na obcej ziemi zostawili nie tylko dar Ewangelii zaniesiony innym, ale też często swoje zdrowie i siły.

Można odwdzięczyć się im ofiarując swoją modlitwę oraz wsparcie finansowe w specjalistycznym leczeniu i rehabilitacji, aby mogli nadal służyć Bogu. Czytaj więcej...

DRODZY WSPÓŁPRACOWNICY!

Na koniec kieruję do Was osobiste zaproszenie do udziału w organizowanej przez nas po raz pierwszy  Pielgrzymce Przyjaciół Pallotyńskich Misji na Jasną Górę. Spotkajmy się 28 września 2019 o godz. 14.00 w kaplicy Cudownego Obrazu. Oczekujemy na Was wszystkich oraz na uczestników pielgrzymek, gdyż tego dnia, 28 września, rozpocznie się również dwudniowe spotkanie popielgrzymkowe. Pragniemy poznawać Was osobiście, aby wyrazić serdeczną wdzięczność za systematyczne wspieranie naszych misji.

Zapraszamy również na rekolekcje misyjne, dni skupienia oraz pielgrzymki, podczas których każdego dnia we Mszy św. będziemy polecać Matce Bożej Wasze intencje, które będą nadesłane do Sekretariatu Misyjnego.

Niech zbliżający się Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny będzie dla nas owocnym czasem w ożywieniu ducha zaangażowania i współpracy misyjnej.  

       Ks. dr Grzegorz Młodawski SAC
Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę