Dzisiaj dziękujemy Bogu za 75 lat życia Jego Ekscelencji. Składamy dar modlitwy dziękczynnej za to, że potrafił Ksiądz Arcybiskup przynieść stokrotny plon zasianego ziarna życia i posługi Kościołowi. Liczne talenty i charyzmaty, którymi Bóg obdarza jego Ekscelencję, służą wiernym diecezji Warszawsko-Praskiej, Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego i wszystkim, do których jest Ksiądz Arcybiskup posłany.

W imieniu Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego i Pomostu życzymy, aby Bóg nadal hojnie obdarzał Jego Ekscelencję darami natury i łaski dla dobra nas wszystkich. Składamy wyrazy wdzięczności za modlitwę i różnorodne wspieranie dzieła misyjnego pallotynów.

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę