W czwartek, 17 maja 2018r., wspólnota pallotyńska w Rzymie modliła się podczas Mszy św. pogrzebowej Ks. Jeana Bertranda Etoundi, Radcy Generalnego i Sekretarza Generalnego ds. Misji, zmarłego 27 kwietnia 2018 r. W kościele SS. Salvatore in Onda byli obecni współbracia, siostry pallotynki, przyjaciele i znajomi Ks. Jeana Bertranda. Obecny był również Pan Antoine Zanga, Ambasador Kamerunu przy Stolicy Apostolskiej, a także niektórzy przedstawiciele społeczności kameruńskiej w Rzymie.

Mszy przewodniczył Ks. Jacob Nampudakam, Przełożony Generalny, który w homilii wspomniał, że jego utrata jest źródłem bólu dla wszystkich i przypomina, że śmierć jest bliska życiu i ta świadomość powinna nas prowadzić dokonując właściwych wyborów, oświeconych Ewangelią.

Podczas ostatniej Mszy św., którą celebrował Ks. Jean Bertrand 26 kwietnia 2018 r., w 15. rocznicę święceń kapłańskich, prosił o modlitwę za niego, aby zawsze mógł być kapłanem według serca Jezusa, a nie według ludzkich kryteriów. Ta prośba o modlitwę ujawnia, jak przeżywał swoje życie i jakie były jego priorytety. Dziękujemy mu za to, co nam przekazał, za dar swojego życia w Stowarzyszeniu; za jego entuzjazm misyjny i sposób bycia pallotynem. Ufając w Boże miłosierdzie, prosimy Maryję Królową Apostołów, aby powitała naszego drogiego brata w niebie.

O godz. 15:00 wspólnota kameruńska w Rzymie pożegnała naszego współbrata w parafii Św. Wincentego Pallottiego, Pietralata, w Rzymie. Pogrzeb w Kamerunie odbędzie się 23 maja 2018 r.

Krótka biografia:

Ks. Jean Bertrand Etoundi SAC urodził się 6 czerwca 1973 r. w Yaoundé w Kamerunie, członek Regii Najświętszej Trójcy. Wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w 1994 roku. Pierwszą konsekrację złożył 27 września 1997 r. a święcenia kapłańskie otrzymał 26 kwietnia 2003 r. Po święceniach kapłańskich, w latach 2003-2007 był misjonarzem w Doumé (wschodni Kamerun), gdzie był nauczycielem i ekonomem w Kolegium De La Salle oraz proboszczem w parafii “Św. Wincentego Pallottiego”. Następnie był przez rok formatorem naszych studentów z filozofii i ekonomem wspólnoty “Maison Vieter” w Yaoundé.

W 2008 roku został wysłany do Rzymu, aby specjalizować się w misjologii na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum. Skończył studia w czerwcu 2013 roku, otrzymując tytuł doktora z misjologii, po obronie pracy: “Ewangelizacja i nawrócenie Beti w Kamerunie na początku XX wieku. Rola misjonarzy pallotynów i implikacje misjologiczne na dzisiaj”. Podczas specjalizacji Jean Bertrand został wybrany w 2010 roku, na dwa lata, odpowiedzialnym za stowarzyszenie osób zakonnych z Kamerunu w Rzymie. W 2012r. we współpracy z włoską Prowincją został mianowany wikariuszem parafii “Św. Wincentego Pallottiego”, Pietralata, w Rzymie. Widząc w nim osobę przygotowaną i odpowiednią do prowadzenia Sekretariatu Generalnego ds. Misji naszego Stowarzyszenia, Rada Generalna wyznaczyła go do tego zadania 22 stycznia 2014 r.

3 października 2016 r. Ks. Jean Bertrand Etoundi został wybrany Radcą Generalnym Stowarzyszenia i ponownie zatwierdzonym na Sekretarza Generalnego ds. Misji 22 stycznia 2017 r. Odpowiedzialność, którą sprawował do śmierci, 27 kwietnia 2018r., dzień po 15. rocznicy święceń kapłańskich.

Omelia D. Jacob Nampudakam

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę