Słowo JUBILEUSZ zawdzięcza Panu Bogu swoje istnienie i treść, jaką w sobie niesie. Na kartach Pisma św. spotkamy słowo "jubileusz". Tak został nazwany przez Boga rok pięćdziesiąty. Ten rok jest wielkim dziękczynieniem, a jednocześnie podsumowaniem tego, czego dokonał człowiek podczas swojego życia.

Zbliża się Jubileusz 50-lecia otwarcia pierwszych misji pallotyńskich oraz działalności Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego.

UROCZYSTOŚĆ 40-LECIA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KS. STANISŁAWA FILIPKA SAC W WAGADUGU - BURKINA FASO - 5 MAJA 2019 R.

W dn. 1-3 maja 2019 r. po raz ósmy pielgrzymowaliśmy z Matką Słowa do Gietrzwałdu. Rozpoczęliśmy pielgrzymkę w Pasłęku. W pielgrzymce wzięło udział 55 osób. Przewodnikiem był ks. Roman Rusinek SAC, długoletni misjonarz z Rwandy.

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę