W Światową Niedzielę Misyjną 21 października 2018 roku, w przeddzień wspomnienia świętego Jana Pawła II, polska Prowincja Chrystusa Króla rozpoczęła nową misję w Burkina Faso, w stolicy Ouagadougou. Pracę misyjną rozpoczynają ks. Stanisław Filipek SAC i ks. Dariusz Sala SAC, w Parafii Matki Bożej Królowej Apostołów w Patte D’oie, na terenie której znajduje się kaplica Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Na początku nasi współbracia zamieszkali z ekipą kapłańską z parafii i będą wchodzili w kulturę i system duszpasterstwa miejscowego. Uroczysta Msza Święta oficjalnie rozpoczynającą pallotyńską misję odbyła się o godz. 9.00 w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Królowej Apostołów w Patte D’oie w Ougadougou. W uroczystościach wziął udział ks. Adam Pacuła SAC - przełożony Delegatury Matki Bożej Pokoju, reprezentując tym samym Prowincję Chrystusa Króla. Delegatura Matki Bożej Pokoju rozciąga swoją działalność na dwa kraje.

Św. Wincenty Pallotti, przekonany o konieczności odpowiadania na Bożą miłość czynami miłosierdzia wobec bliźnich, także żyjących daleko, zauważył: „Spośród wszystkich dzieł Zjednoczenia dziełem najbardziej umiłowanym są misje zewnętrzne”. Stowarzyszenie księży i braci pallotynów, podejmujące jego charyzmat, stara się dotrzeć do coraz to nowych miejsc – „dla nieskończonej chwały Bożej, dla zbawienia dusz, dla zniszczenia grzechu”. Rok 200-lecia święceń kapłańskich Założyciela zaowocował w Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego otwarciem nowych misji w Burkina Faso i Kazachstanie.

Spotkanie z Nuncjuszem Apostolskim abp. Salvatore Pennacchio w Sekretariacie Misyjnym.

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę