W niedzielę, 12 listopada 2017 r., przypadła 70. rocznica śmierci ks. Alojzego Majewskiego SAC, który był założycielem i pierwszym przełożonym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotynów) w Polsce. W Borowinie k. Nowego Miasta nad Pilicą, gdzie zmarł ks. Majewski, Wyżsi Przełożeni polskich Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego uczcili tę rocznicę Mszą św., której przewodniczył Prowincjał Prowincji Chrystusa Króla, ks Zenon Hanas SAC.
Ks. Alojzy Majewski SAC urodził się 25 kwietnia 1869 r. w Brunswałdzie (ob. Gościszewo) k. Sztumu, w diecezji warmińskiej. Uczył się w Collegium Marianum w Pelplinie, maturę złożył w Malborku, a studia filozoficzno-teologiczne odbył w Seminarium Duchownym w Braniewie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1894 r. we Fromborku.
Po ośmiu latach pracy w diecezji warmińskiej, w 1902 r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Limburgu, z zamiarem przeszczepienia pallotynów na ziemie polskie. W 1904 r., po złożeniu pierwszej konsekracji został wysłany na misje do Kamerunu, gdzie pracował przez 4 lata. Po powrocie do Europy wysłano go na własne życzenie do Polski.

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę