Trzynastu alumnów grupy misyjnej Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, odwiedziło 5 grudnia 2017 r. siedzibę Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego Prowincji Chrystusa Króla w Ząbkach. Spotkanie miało rys wdzięczności dla Współpracowników pallotyńskich dzieł misyjnych.

Pierwsze godziny wizyty w Pallotyńskim Sekretariacie Misyjnym Prowincji Chrystusa Króla w Ząbkach, były naznaczone przygotowywaniem świątecznych przesyłek dla Współpracowników dzieł misyjnych prowadzonych przez Sekretariat. Każda z przesyłek zaadresowanych do konkretnych osób jest wyrazem wdzięczności za ich wspieranie duchowe i materialne tych, którzy z dala od Ojczyzny głoszą Chrystusa i tych, którzy przyjmują misjonarzy i korzystają ze wsparcia płynącego za pośrednictwem Sekretariatu.

O godz. 17:15 rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ks. Grzegorz Młodawski SAC, będący m.in. sekretarzem ds. Misji Prowincji Chrystusa Króla SAC oraz dyrektorem POMOST-u – Pallotyńskiego Dzieła Pomocy dla Katolików na Wschodzie im. ks. Stanisława Szulmińskiego. Homilię powiedział ks. Marek Pasiuk SAC, wieloletni misjonarz w Zairze (dzisiaj Demokratyczna Republika Konga). W swojej refleksji mówił m.in. o tym, kim jest misjonarz:

Misjonarz to ten, co niesie Jezusa, daje Jezusa, wskazuje na Jezusa i doprowadza innych do spotkania z Jezusem.

Przywołując postać św. Faustyny, ks. Pasiuk przytoczył intencję czwartego dnia nowenny przed świętem Bożego Miłosierdzia. Jest ona bowiem intencją misyjną, zapraszająca do przyprowadzania Bogu pogan. Chodzi o misjonowanie tych, którzy nie wyjeżdżają do dalekich krajów. Mogą oni współpracować w dziele Kościoła poprzez swoją modlitwę i cierpienie.

Modlitwa i cierpienie torują drogę misjonarzom do najdalszych krajów – zapisała s. Faustyna w „Dzienniczku” – powiedział misjonarz.

W dalszej części homilista przypomniał, że naturą ludzi ochrzczonych jest misjonowanie. Św. Faustyna miała powołanie także misyjne, o czym świadczy 302 numer z jej Dzienniczka. Ona chciała dać poznać duszom Pana i zanieść Go im. Nawiązują do ducha misyjnego ks. Pasiuk powiedział:

Jeżeli ktoś żyje Jezusem na co dzień i Jego pełnią, to musi płonąć duchem misyjnym, aby inni też Go poznali.

Odwołując się po raz kolejny do św. Faustyny, kaznodzieja powiedział:

Św. Faustyna jest misjonarką, bowiem Orędzie Bożego Miłosierdzia dotarło za jej przyczyną do dalekich krajów.

Kończąc swoją wypowiedź, ks. Pasiuk podkreślił, że dla misjonarzy ważna jest świadomość modlitwy płynącej z Ojczyzny. Ona pomaga im wytrwać w misyjnym powołaniu – powiedział misjonarz. Pamiętać należy także w swoich modlitwach o Współpracownikach misji, którzy sobie odejmują, aby misjonarzom niczego nie brakowało. Dzięki nim dzieło misyjne Kościoła może się tak pięknie rozwijać i tym samym wypełniać nakaz Pana, aby głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. 

Po Eucharystii był czas na wspólną agapę i zobaczenie biur Sekretariatu. Przed wizytą alumnów, Ząbki odwiedził także bp Mikołaj, który zostawił dla nich podarunki… 

Dominik Gaładyk SAC | 2017-12-06

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę