W Kibeho, miejscu jedynych uznanych objawień maryjnych w Afryce, w Międzynarodowym Centrum Modlitwy o Pokój, od 7 czerwca 2018 r. trwa wieczysta adoracja Najświętszego Sakramentu w ołtarzu „Światło Pojednania i Pokoju” ofiarowanym przez wspólnotę Communita Regina Della Pace.

Zarówno budowę, jak i transport ołtarza z Polski do Kibeho wspierali również Dobrodzieje z Polski. Kustosz sanktuarium, ks. Zbigniew Pawłowski SAC, mówi, jak wielkim darem dla wiernych jest otwarcie kaplicy: „Modlitwę w intencji pokoju na świecie praktykowaliśmy już dużo wcześniej. Gdy rozpoczęliśmy adorację, okazało się, że ciągle na klęczkach są ludzie – od dzieci do starców; kobiety, ale też młodzi mężczyźni. Ta modlitwa jest głęboka, w ciszy, w wielkim skupieniu. Odpowiadając na wezwanie Matki Bożej, pielgrzymi proszą na kolanach w swoich intencjach oraz o pokój. Pątników jest coraz więcej, z całego kontynentu. Przybywający trwają w skupieniu przed Najświętszym Sakramentem aż do rana. Serdecznie dziękuję wszystkim Ofiarodawcom za wsparcie budowy kaplicy adoracji w Kibeho.”

 

Uroczyste poświęcenie kaplicy i rozpoczęcie adoracji

Przygotowanie kaplicy pod wieczystą adorację

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę