Wyniki najnowszych badań, zleconych przez Save the Children Alliance i zawartych w raporcie pt: The Future is Now, wynika iż rośnie w Afryce liczba dzieci w wieku szkolnym, które pozbawione są szans na edukację. Spośród 72 milionów dzieci, które nadal nie pobierają nauki (w roku 2006 – 115 milionów), 39 milionów żyje na obszarach objętych konfliktami - czytamy w dokumencie. Z badań wynika, iż pierwszym i podstawowym czynnikiem utrudniającym dzieciom dostęp do nauki są konflikty zbrojne, rosnące ubóstwo rodzin, kryzys państwa i instytucji oświatowych.

W sobotę, 22 maja, pod hasłem Dzieci Rzymu i dzieci całego świata diecezja rzymska obchodziła Dzień Dzieł Misyjnych Dzieci. W ramach uroczystości najmłodsi mieli możliwość zapoznania się z kulturą różnych kontynentów i z realiami życia najmłodszych w najdalszych zakątkach kuli ziemskiej.

17 krajów afrykańskich świętuje 50 rocznicę uzyskania niepodległości. Górna Wolta, Dahomej, Kongo Belgijskie, Kongo Francuskie: czterech jubilatów zmieniło narzucone im przez kolonizatorów nazwy.

W piątek, 21 maja, papież Benedykt XVI przyjął na audiencji generalnej uczestników Zgromadzenia Generalnego PDM, obradującego w Rzymie, w dniach od 17 do 23 maja br. Na początku swojego przemówienia Ojciec Święty zwrócił się ze słowami szczególnego pozdrowienia do członków kierownictwa Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, która, jak powiedział, została powołana, by „koordynować działalność i współpracę misyjną na całym świecie”.

Benedykt XVI przyjął na prywatnej audiencji Denisa Sassou Nguesso, prezydenta Republiki Konga. Afrykański polityk spotkał się również z kardynałem sekretarzem stanu Tarcisio Bertone oraz szefem watykańskiej dyplomacji abp. Dominique"iem Mambertim. Republika Konga, dawna kolonia francuska, to jeden z krajów Zachodniej Afryki, które w tym roku obchodzą 50-lecie niepodległości.

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę