„Solidarność z Południowym Sudanem“, inicjatywa modlitewna z papieżem Franciszkiem.

Rom (Fides) - 23 listopada odbyło się w Rzymie z udziałem papieża Franciszka spotkanie modlitewne w intencji pokoju w Sudanie Południowym i DR Konga.

Oba afrykańskie kraje spowijają mroki toczących się od lat wojen domowych, które uniemożliwiają rozwój gospodarczy, społeczny i ludzki, stając się przyczyną dramatu milionów ludzi.

"Rząd Erytrei nagminnie łamie prawa człowieka”, czytamy w dokumencie ONZ dotyczącym swobód obywatelskich w krajach afrykańskich. Erytrea należy do państw, w którym notuje się najwięcej aktów łamania praw człowieka. Są to systematyczne i ciężkie przypadki naruszania godności człowieka i jego cielesnej nienaruszalności, włącznie z z torturami, seksualną przemocą, uprowadzeniami i przymusowa pracą.

Bóg w sposób szczególny przemawia do ludzi, żyjących na peryferiach - Synod dla Amazonii

Cucuí (Fides) – Misje realizowane na peryferiach świata, dają możliwość doświadczenia szczególnej bożej obecności wśród żyjących tam ludzi”, mówi misjonarz, ks. Luis Miguel Modino, pracujący w diecezji São Gabriel da Cachoeira, w brazylijskiej Amazonii. Prawie 90% mieszkańców tej największej brazylijskiej diecezji to Indianie. Diecezja zajmuje obszar 293.000 qkm.

"Kongijczycy mogą ufać tylko sobie!”- Przywódca opozycji, Tshisekedi, nawołuje do protestów przeciwko kolejnemu odroczeniu wyborów. „Nie możemy polegać na wspólnocie międzynarodowej.” Po opublikowaniu przez Kongijską Komisję Wyborczą nowego kalendarza wyborczego, który przewiduje przesunięcie wyborów prezydenckich na 23 grudnia 2018 r., czyli dwa lata później niż pierwotnie ustalono, opozycja kongijska zaczyna mobilizować szeregi, obawiając się, że termin ten nie jest ostateczny.

„Kontakt z ubogimi stanowi nasz chleb powszedni. Bez ubogich nie byłoby naszych wspólnot” – mówią pracujący w Kazachstanie misjonarze. Kościół katolicki w Kazachstanie podzielony jest na cztery regiony apostolskie. Oprócz pracy misyjnej i duszpasterskiego zaangażowania prowadzi ośrodki charytatywne i związane ze służbą zdrowia. Pod patronatem Kościoła działają tam 21 instytucje opieki zdrowotnej, dostępne dla każdego bez względu na pochodzenie etniczne i religijne.

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę