WWażnym celem Roku Kapłańskiego było budzenie w każdym kapłanie świadomości swojego powołania, potrzeby konkretnej realizacji własnej tożsamości kapłańskiej oraz rozwijania specyficznej duchowości, aby na nowo wyruszyć na misje, w służbie Kościołowi i ludowi Bożemu", powiedział prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa, kard. Klaudio Hummes podczas Eucharystii na zakończenie Roku Kapłańskiego.

„Rządy afrykańskie muszą dołożyć wszelkich starań, aby zmienić sytuację dzieci uprowadzanych przez rebeliantów i wcielanych do  wojska. Nie można ograniczać się jedynie do deklaracji”, powiedział włoski misjonarz ksawerianin o. Gerardo Caglioni, pracujący w Sierra Leone w komentarzu do deklaracji, podpisanej 9 czerwca w N"Djamena (Czad) dotyczącej walki z procederem rekrutacji nieletnich do wojska.

Kościoły chrześcijańskie w Europie, zwłaszcza w obszarze niemieckojęzycznym, stoją przed wielkimi wyzwaniami: maleje liczba wiernych, maleje także liczba uczestników Mszy św. Spada zaangażowanie wolontariatu we wspólnotach.

29 maja w Centrum Don Bosco w Soyyapango (San Salwador) odbył się IX krajowy Kongres Dziecięcych i Młodzieżowych Dzieł Misyjnych. Spotkanie zgromadziło ponad 3 000 uczestników, którzy pomimo ulewnych deszczów przybyli na spotkanie z różnych diecezji kraju, wspólnie ze swoimi katechetami, kapłanami i zakonnikami.

Głośmy światu: Bóg jest miłością, pod tym hasłem w dniach od 28 do 29 maja zgromadzili się w Częstochowie, na Jasnej Górze, mali misjonarze zrzeszeni w Dziecięcych Dziełach Misyjnych.

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę