„Handel towarem ludzkim jest w regionie Afryki Południowej zjawiskiem niezwykle złożonym, odzwierciedlającym całe spektrum czynników, spośród których najważniejsze to: ubóstwo, kryzys gospodarczy, konflikty i popyt na tanią siłę roboczą. Dokładna liczba ofiar tego procederu nie jest nieznana, ponieważ nie istnieją żadne dane statystyczne odnośnie tego zjawiska” – czytamy w oświadczeniu Regionalnej Konferencji Biskupów Afryki Południowej (IMBISA).

„Chrześcijanie pakistańscy cierpią z powodu dyskryminacji i prześladowania. Jednak nie pozwalają, aby płomień ich wiary zgasł” – powiedział krajowy dyrektor papieskich Dzieł Misyjnych w tym kraju, ks. Mario Rodriguez z karaczi, w wywiadzie na temat sytuacji kraju i życia chrześcijan pakistańskich.
Jak opisałby Ksiądz sytuację chrześcijan w Pakistanie? Jak praktykują oni swoją wiarę?

Ks. Osvaldo Pablo Leone, krajowy dyrektor PDM w Argentynie, uczestnik Zgromadzenia Plenarnego PDM w Rzymie, podzielił się informacjami odnośnie działalności czterech dzieł misyjnych w swoim kraju. Wśród ostatnich ważnych wydarzeń misyjnych w Argentynie, jak wynika z relacji duchownego, był „Dzień Dzieła Piotra Apostoła”, który miał przyczynić się do wspierania powołań w krajach misyjnych.

 Wyniki najnowszych badań, zleconych przez Save the Children Alliance i zawartych w raporcie pt: The Future is Now, wynika iż rośnie w Afryce liczba dzieci w wieku szkolnym, które pozbawione są szans na edukację. Spośród 72 milionów dzieci, które nadal nie pobierają nauki (w roku 2006 – 115 milionów), 39 milionów żyje na obszarach objętych konfliktami - czytamy w dokumencie. Z badań wynika, iż pierwszym i podstawowym czynnikiem utrudniającym dzieciom dostęp do nauki są konflikty zbrojne, rosnące ubóstwo rodzin, kryzys państwa i instytucji oświatowych.

W sobotę, 22 maja, pod hasłem Dzieci Rzymu i dzieci całego świata diecezja rzymska obchodziła Dzień Dzieł Misyjnych Dzieci. W ramach uroczystości najmłodsi mieli możliwość zapoznania się z kulturą różnych kontynentów i z realiami życia najmłodszych w najdalszych zakątkach kuli ziemskiej.

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę