Kinszasa (Fides) – Demokratyczna Republika Konga należy do najbiedniejszych krajów świata z wysokim wskaźnikiem analfabetyzmu. Pracujący w tym kraju misjonarze niosą miejscowym wspólnotom nie tylko światło Ewangelii, ale także promień oświaty, wspierając przez to rozwój nie tylko poszczególnych jednostek, ale całego społeczeństwa, mówią działacze z jezuickiego stowarzyszenia „Fe y Alegria”, skupiającego różne organizacje kościelne, zajmujące się pracą oświatową w najuboższych regionach tego afrykańskiego kolosa.

Zakończył się diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego abp. Christophe Munzihirwa Mwene Ngabo z Bukawu, zamordowanego w 1994 r. Informację podano na specjalnej konferencji prasowej, zorganizowanej przez Episkopat Konga. Teraz wnioski z etapu diecezjalnego zostaną przesłane do Rzymu, gdzie rozpocznie się kolejny etap, prowadzący do ostatecznego werdyktu.

Statek-szpital noszący imię Papieża Franciszka będzie niósł pomoc medyczną mieszkańcom Amazonii. Ojciec Święty pobłogosławił projekt, dzięki któremu lekarze różnych specjalności dotrą do ponad 700 tys. Brazylijczyków mieszkających z dala od szpitali.

„Jest nam obojętne, z jakiego powodu umrzemy”, mówią mieszkańcy peryferyjnych dzielnic Beni, miasta leżącego na wschodzie Konga.

Zdjęcie zmasakrowanych ciał nie zostało opatrzone datą. Nie ma to jednak znaczenia, bo było aktualne dwa lata temu i dziś.

Sytuacja w RŚA jest nadal bardzo zła, a może nawet gorsza niż dotychczas”, powiedział bp. Tadeusz Kusy OFM, z Kaga Bandoro, północno wschodniej części RŚA. Ordynariusz diecezji wyraził zaniepokojenie sytuacją uchodźców, którzy od kilku nawet lat błąkają się po zroszonej krwią środkowoafrykańskiej ziemi. Zaznaczył także, iż nie do końca rozumie rolę misji ONZ w konflikcie w RŚA i w kryzysie humanitarnym z nim związanym. „Brak bowiem przejrzystości i konsekwencji w działaniach Błękitnych Hełmów i innych jednostek międzynarodowych wobec grup uchodźców.

Obserwuj nas na facebooku

Wpłać darowiznę