Archiwa

Coraz więcej wyznawców Chrystusa na świecie

Rośnie liczba katolików na świecie. Wyznawców wiary rzymsko katolickiej jest prawie 1,3 miliarda, tj. ok. 17,7 % ludności świata. Jak wynika z danych Rocznika Statystycznego Kościoła Katolickiego na rok 2015 to wzrost o 12 milionów, czyli więcej niż w roku poprzednim – 2014. Z dossier opublikowanego z okazji Światowej Niedzieli Misyjnej, przypadającej w tym roku w dniu 22 października, wynika, iż w Afryce żyje 1,1 miliarda ludzi, z których 19,42% (222 miliony) to katolicy. Oznacza to wzrost o 0,12%.

W Ameryce, liczącej 982,2 miliony mieszkańców - 63,6% stanowią katolicy (625 miliony), co oznacza spadek o 0,08% w stosunku do lat ubiegłych. W Azji na 4,3 miliardy ludzi przypada 3,24% katolików (141 miliony). Dane pozostają bez zmian.  W Europie pomimo wzrostu liczby ludności (716 miliony) zanotowano spadek liczby katolików o 0,21%. Wyznawców Chrystusa na Starym Kontynencie jest 285 milionów (39,87%). W 38,7 milionowej społeczności Oceanii 26,36 % stanowią katolicy (10,2 milionów), co oznacza wzrost o 0,24% w porównaniu do roku poprzedniego. W dossier zobrazowano także działalność Papieskich Dzieł Misyjnych (Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary, Dzieła Piotra Apostoła, Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci i Unii Misyjnej Kleryków) które w roku 2016 przeznaczyły na projekty w różnych krajach misyjnych (budowa kaplic i seminariów, praca formacyjna, projekty pastoralne) łącznie 134 miliony USD.

Fides, 20/10/2017