SEKRETARIAT MIS. Aktualności

Witamy...

Borowina: 70. rocznica śmierci Założyciela polskiej prowincji pallotynów

W niedzielę, 12 listopada 2017 r., przypadła 70. rocznica śmierci ks. Alojzego Majewskiego SAC, który był założycielem i pierwszym przełożonym Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (pallotynów) w Polsce. W Borowinie k. Nowego Miasta nad Pilicą, gdzie zmarł ks. Majewski, Wyżsi Przełożeni polskich Prowincji Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego uczcili tę rocznicę Mszą św., której przewodniczył Prowincjał Prowincji Chrystusa Króla, ks Zenon Hanas SAC.
Ks. Alojzy Majewski SAC urodził się 25 kwietnia 1869 r. w Brunswałdzie (ob. Gościszewo) k. Sztumu, w diecezji warmińskiej. Uczył się w Collegium Marianum w Pelplinie, maturę złożył w Malborku, a studia filozoficzno-teologiczne odbył w Seminarium Duchownym w Braniewie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1894 r. we Fromborku.
Po ośmiu latach pracy w diecezji warmińskiej, w 1902 r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Limburgu, z zamiarem przeszczepienia pallotynów na ziemie polskie. W 1904 r., po złożeniu pierwszej konsekracji został wysłany na misje do Kamerunu, gdzie pracował przez 4 lata. Po powrocie do Europy wysłano go na własne życzenie do Polski.

Więcej…

 

Msze święte Listopadowe

Drodzy Przyjaciele Misji,
listopad sprzyja refleksji nad życiem, przemijaniem i śmiercią. Pomaga również wznieść myśli do Boga, który jest Panem całego naszego czasu i wieczności. Przysłaliście nam, Drodzy Dobrodzieje, swoje intencje modlitewne, które przedstawiamy Bogu przez cały listopad 2017 r., sprawując codziennie 24 Msze święte. Złożona z tej okazji ofiara zostanie przeznaczona na wsparcie działań pomocowych dla poszkodowanych w wyniku konfliktu na Ukrainie. Bardzo serdecznie dziękuję za hojną pomoc ludziom potrzebującym pokoju oraz godnego życia. Niech Pan Bóg Wam błogosławi za to zaangażowanie i pomoc w dziełach misyjnych i dla Ukrainy. Ogarniamy modlitwą Was, Waszych bliskich oraz poleconych Zmarłych.

Z wyrazami szacunku
ks. dr Grzegorz Młodawski SAC

Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu

MSZE ŚWIĘTE SPRAWOWANE SĄ CODZIENNIE W WASZYCH INTENCJACH,
MIĘDZY INNYMI ZA:

Za zmarłych: Jadwigę i Wojciecha Wilk, Michała Milkowskiego, Stanisława Szklarz, Genowefę i Wacława Bohuszko, Michała, Annę Misiewicz, Lesława, Rozalię, Fabiana Bucma i zmarłych z rodziny.

Za ś.p. Helenę, Zygmunta, Piotra, Natalię i Jana Kózka, Katarzynę i Adama Filipowicz, Katarzynę, Adama, Stanisława, Tadeusza, Stanisławę, Albina, Aleksandrę, Leona i Stefanię Wojda, Adama Gąsior, Małgorzatę, Józefa, Kazimierza i Mariana Migdał, Wiesławę, Ryszarda i Sabinę Granos, Ewę Szpotowicz, Franciszka i Cecylię Choroś, Eugenię Dąbrowską oraz Ewę Sońta.

Więcej…