25-lecie oficjalnego istnienia Delegatury MB Fatimskiej na Ukrainie

Delegatura Matki Bożej Fatimskiej księży pallotynów na Ukrainie świętuje jubileusz 25- lecia oficjalnego istnienia. Faktycznie jednak pierwsi pallotyni z Polski (ks. Jarosław Olszewski SAC i ks. Stanisław Firut SAC) przyjechali na Ukrainę już w 1990 roku, a pierwszym pallotynem z Ukrainy został w 1989 r. śp. ks. Aleksander Milewski SAC.
Jubileusz przeżywamy jest w dn. 27-29 listopada w Dowbyszu przy sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej.

Spotkanie rozpoczęło się od dnia skupienia prowadzonego przez pierwszego delegata ks. Franciszka Gomułczaka SAC. Uroczystej mszy św. w sanktuarium przewodniczył wyższy przełożony polskiej prowincji w Warszawie ks. prowincjał Zenon Hanas SAC. Po kazaniu ks. prowincjała cała delegatura poświęcona została poprzez akt zawierzenia opiece Pani Fatimskiej, podpisany na ołtarzu przez kapłanów sprawujących najświętszą ofiarę. Z Polski na wspólne świętowanie przyjechali radcy prowincjalni ks. Artur Stępień SAC, ks. Grzegorz Młodawski SAC – będący także sekretarzem misyjnym oraz ks. Włodzimierz Osica SAC – odpowiedzialny za POMOST – Pallotyńskie Dzieło Pomocy dla Katolików na Wschodzie. Na mszy świętej obecne były również siostry sługi Jezusa oraz pallotynki współpracujące z pallotynami na Ukrainie. W sposób szczególny w modlitwach polecani byli dwaj nieobecni pallotyni, którzy zmagają się z krzyżem choroby: ks. Stanisław Kantor SAC i ks. Bogdan Kusznir SAC.
Podczas spotkania w duchu dzielenia się wzajemnymi wspomnieniami i posługiwaniem kreślono plany na dalsze lata pracy i rozwoju pallotyńskiego charyzmatu na Ukrainie.
PAX Christi! Sit Semper Vobiscum!