40 milionów dziewcząt na całym świecie nie uczęszcza do żadnej szkoły

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet misjonarze Don Bosco przypominają o trudnej sytuacji milionów kobiet na całym świecie, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Jak wynika z najnowszego raportu „Misiones Salesianas” 40 milionów dziewcząt na świecie nie uczęszcza do żadnej szkoły, a ponad 500 milionów kobiet nie umie pisać i czytać.

Kobiety nie znają także swoich praw i nie uczestniczą w procesach podejmowania decyzji we własnych rodzinach i wspólnotach. Z badań wynika, iż kraje afrykańskie zanotowałyby znaczący wzrost gospodarczy, gdyby kobietom stworzono tam podobne szanse rozwoju, co mężczyznom. Także w Europie produkt krajowy brutto wzrósłby o 13%, gdyby zrównano płace kobiet i mężczyzn.

Salezjanie Don Bosco wezwali rządy i organizacje międzynarodowe do wspierania rozwoju kobiet i równouprawnienia obu płci.

Fides, 07/03/2012