Abp Henryk Hoser przechodzi na emeryturę. Zastąpił go bp Romuald Kamiński

Papież przyjął rezygnację abp. Henryka Hosera biskupa warszawsko-praskiego, z racji osiągnięcia przezeń wieku emerytalnego, a jego następcą zostaje bp Romuald Kamiński, dotychczasowy koadiutor diecezji.

Na stronie internetowej diecezji warszawsko-praskiej ks. Dariusz Szczepaniuk, kanclerz kurii warszawsko-praskiej, poinformował, że 8 grudnia br. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, papież Franciszek przyjął rezygnację abp. Henryka Hosera SAC z urzędu biskupa diecezji warszawsko-praskiej, złożoną ze względu na wiek, stosownie do kanonu 401§1 Kodeksu Prawa Kanonicznego (KPK). Ojciec Święty podziękował abp. Hoserowi za owocną pracę podejmowaną na misjach, w Kościele powszechnym, w Polsce i dla diecezji warszawsko-praskiej.

– Dziękuję Bogu za wszystkich ludzi dobrej woli, którzy mnie przez te lata otaczali. Za księży biskupów, którzy mnie przyjęli jak swojego, za kapłanów, z którymi nawiązywałem coraz głębsze więzi, za osoby konsekrowane i nieprzeliczone rzesze świeckich, którzy wspierali mnie modlitwą i jednocześnie wyrażali swoje zaufanie – mówił abp Hoser po odczytaniu przez bp. Marka Solarczyka komunikatu nuncjatury apostolskiej w Polsce.

Zgodnie z powyższym kanonem biskup koadiutor Romuald Kamiński staje się od tej chwili biskupem diecezji warszawsko-praskiej.

– Jest i lęk, ale jest i jakiś wewnętrzny pokój przychodzący od Boga. Czuję opiekę Maryi – mówił podczas uroczystości w warszawsko-praskiej kurii bp Romuald Kamiński. – Przyszedłem służyć, na tyle na ile potrafię, na ile jestem silny i na ile rozumiem tę posługę. Wszystkich was proszę o wsparcie, o modlitwę, bo przecież mamy wspólny cel: służyć Bogu i powiększać Jego chwałę

Ingres nowego pasterze diecezji do katedry warszawsko-praskiej odbędzie się 20 stycznia 2018 roku (sobota) o godzinie 11.

„Polecajmy naszym modlitwom osobę Arcybiskupa Seniora Henryka Hosera SAC, dziękując Bogu za jego posługę w naszej Diecezji oraz osobę Biskupa Romualda Kamińskiego, naszego nowego Pasterza, aby Bóg strzegł Go i prowadził” – kończy komunikat kanclerz warszawsko-praskiej kurii.

KAI/ „Gość warszawski”

W imieniu Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego dziękujemy księdzu Arcybiskupowi Henrykowi Hoserowi SAC za dotychczasową pomoc i współpracę z pallotyńskimi misjonarzami. Polecamy się dalszej pamięci!

Nowemu biskupowi warszawsko-praskiemu, J.E. Ks. Bpowi Romualdowi Kamińskiemu życzymy błogosławieństwa Bożego w posłudze naszej diecezji.