AFRYKA: WZROST WSKAŹNIKA ANALFABETYZACJI

 Wyniki najnowszych badań, zleconych przez Save the Children Alliance i zawartych w raporcie pt: The Future is Now, wynika iż rośnie w Afryce liczba dzieci w wieku szkolnym, które pozbawione są szans na edukację. Spośród 72 milionów dzieci, które nadal nie pobierają nauki (w roku 2006 – 115 milionów), 39 milionów żyje na obszarach objętych konfliktami – czytamy w dokumencie. Z badań wynika, iż pierwszym i podstawowym czynnikiem utrudniającym dzieciom dostęp do nauki są konflikty zbrojne, rosnące ubóstwo rodzin, kryzys państwa i instytucji oświatowych.

W wyniku działań zbrojnych miliony dzieci tracą życie. Wojny zmuszają całe rodziny do migracji, powodują rozłąkę dzieci i rodziców, uniemożliwiają edukację – czytamy w informacji. Konflikty wpływają na przebieg procesu wychowania. W prowincjach DRK, w których toczy się wojna domowa, rodzice nie wypuszczają dzieci z domu w obawie przed atakami rebeliantów. W prowincji Kivu, z powodu walk, setki dzieci nie przystąpiły do egzaminów wiosennych. W Jemenie, okupowanym przez rebeliantów, tysiące dzieci nie chodzi do szkół z powodu ich zamknięcia.

W Liberii do szkół nie uczęszcza 73% dzieci, w Somalii – 81%. W afgańskiej prowincji Uruzgan, Helmand i Badges 80% dzieci nie ma możliwości nauki. W Pakistanie, w okręgu Swat zniszczonych zostało 356 szkół. Na południu Sudanu, gdzie toczy się wojna domowa, do szkół uczęszcza tylko 14% dzieci. W Angoli zgłosiły się 2 miliony uczniów, z czego naukę realizuje zaledwie 1,2 miliona. Podobnie jest w Iraku, gdzie w 2007 r. tylko 22% dzieci uczęszczało do szkół.

Fides, 26/05/2010
tłum. U. Siniarska