• Mieszkaniec Akademika Misyjnego „U Pallotynów” może przyjmować gości na terenie Akademika.
  • Wizyty wszystkich gości, w tym członków rodziny, odbywają się od godziny 8:00 do godziny 22:00.
  • Po godzinie 22:00 obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania osób trzecich na terenie obiektu.
  • Przyjmowanie przez mieszkańców osób spoza Akademika może odbywać się jedynie w pomieszczeniach do tego przeznaczonych (w salach spotkań, kuchni).
  • Na terenie Akademika obowiązuje bezwzględny zakaz palenia wszelkich wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz spożywania przez gości alkoholu i innych środków odurzających (narkotyki, dopalacze i inne).
  • W Akademiku Misyjnym „U Pallotynów” obowiązuje bezwzględny zakaz nocowania osób niebędących mieszkańcami Domu.
  • Zakazuje się również przyjmowania przez mieszkańców Akademika gości ze zwierzętami.
  • Administrator Akademika Misyjnego „U Pallotynów” może odmówić przyjęcia gościa, jeżeli podczas poprzedniego pobytu ta osoba rażąco naruszyła zasady niniejszego Regulaminu.
  • Mieszkaniec Akademika ponosi całą odpowiedzialność za swojego gościa podczas jego pobytu na terenie Akademika oraz całej posesji.