Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom
Jego upodobania.
Łk 2,14

Newsletter Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego, grudzień 2023

Każdego dnia, kiedy modlimy się za misje i misjonarzy w naszej kaplicy Matki Bożej z Kibeho, wspominamy również Was, którzy jesteście dla misji wielkim darem i wsparciem. Wasze modlitwy i ofiary uzdalniają nas do niesienia miłości i nadziei. Ale niesiemy również trud Waszych zmagań, powtarzające się niepokoje o siebie i bliskich. Myśląc o jutrze, ciągle zagonieni, zapominamy, że możemy się o pokój upominać. Ochrona prawa do pokoju jest niekwestionowaną gwarancją szacunku i poszanowania wszystkich innych praw. Przypominał nam o tym św. Jan Paweł II w orędziu na Światowy Dzień Pokoju w 1998 r. Przekonywał, że przemoc nie jest skuteczna w rozwiązywaniu problemów świata.

Tymczasem codziennie widzimy stare i nowe konflikty. Żyjąc w niespokojnym świecie, biegniemy myślami i sercem do początków, do narodzin Księcia Pokoju; do ogarniętego dziś wojną Betlejem i do naszych małych, ciepłych domowych „żłóbków”, gdzie tak wiele razy narodził się nam mały Jezus, przynosząc oczekiwane duchowe dary. Obchodzimy z radością najlepsze, ciepłe święta Bożego Narodzenia. Może należy się w nich rozsiąść jak w wygodnym fotelu i rozpocząć odbudowę nadziei? Może uda się ją wypielęgnować na nowo, podobnie jak wiarę w sprawiedliwość? Może trzeba trochę zejść z wyżyn naszych mądrości, pogardy dla innych i zadbać o miłość w naszych domach? Moi drodzy, wszyscy wiemy, że sprawiedliwość każdego z nas jest również obfitym źródłem pokoju. Ta sprawiedliwość, która pochodzi z czystej dobroci narodzonego Dziecka – Jezusa, została przecież kiedyś, przed laty, zaszczepiona w naszych niewinnych sercach. Pokój i sprawiedliwość są nierozłączne, idą w parze. Służą dobru, a rodzą się z ładu i prawdy.

Powiedzieć Wam chcę o pięknym sercu, które wspiera wielu ludzi swoją dobrocią i zrozumieniem, bije dla innych. To serce każdego z Was. Wypełniacie pustkę po rodzicach, pomagając w edukacji tysiącom dzieci w krajach misyjnych. Karmicie dzieci ulicy, pielęgnujecie chorych, którzy zgłaszają się do ośrodków na misjach. Dajecie chleb zapomnianym Ukraińcom, siedzącym samotnie gdzieś na Kresach, w nieogrzanych domach przy jednej świeczce. Tak, to Wasze serce wysłało transporty humanitarne i pamięta o samotnych. Znam to serce i mam tę ogromną pewność, że ono ociepli świat miłością. To serce piękne – Wasze serce. Nawet, gdy często inaczej myślicie o sobie i swoich czynach, spójrzcie na siebie z czułością. Święta zapraszają nas do zrozumienia, do miłości, do pielęgnowania nadziei.

ks. Jan Oleszko SAC

Sekretarz ds. Misji

Newsletter Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego na grudzień 2023 można przeczytać pod linkiem.