Alleluja! Jezus żyje!

Drodzy Przyjaciele Misji,
nasz Pan zwyciężył grzech i śmierć napełniając nas nadzieją na nasze Zmartwychwstanie. Mamy dzielić się tą prawdą głosząc ją innym. Tę posługę pełnią w sposób szczególny misjonarze. Radując się ze Zmartwychwstania naszego Pana wyrażam wdzięczność za serdeczną współpracę z Pallotyńskim Sekretariatem Misyjnym oraz za wsparcie duchowe i materialne naszych misji.
Życzę, aby światło Wielkanocnego Poranka opromieniało wszystkie chwile Waszej codzienności stając się źródłem wzajemnej miłości i pokoju.
Zapewniam o szczególnej modlitwie za Was i Waszych bliskich przez wstawiennictwo św. Wincentego Palllottiego w Jubileuszowym Roku 200-lecia jego święceń kapłańskich.

ks. dr Grzegorz Młodawski SAC
Sekretarz ds. Misji i Dyrektor Pomostu

Chers Amis de la Mission,
Notre Seigneur a vaincu le péché et la mort en nous remplissant d’espoir pour notre résurrection. Nous partageons cette vérité en la prêchant aux autres. Les missionnaires accomplissent ce ministère d’une manière spéciale. Je me réjouis de la résurrection de notre Seigneur et j’exprime ma gratitude pour la coopération cordiale avec le Secrétariat de la Mission Pallottine et pour le soutien spirituel et matériel de nos missions.
Je souhaite que la lumière du matin de Pâques brille tous les moments de votre vie quotidienne, devenant une source d’amour et de paix mutuels.
Je vous assure d’une prière spéciale pour vous et vos proches par l’intercession de Saint. Wincenty Pallotti, dans l’année jubilaire du 200e anniversaire de son ordination sacerdotale.

P. dr Grzegorz Młodawski SAC
Secrétaire de la Mission et Directeur du Pomost