AKT POŚWIĘCENIA NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

Dziękujemy! Prawidłowe odpowiedzi wysłaliśmy na podany przez Ciebie mail.

 

Zachęcamy do duchowej łączności z Ojcem Świętym poprzez akt osobistego poświęcenia się Matce Bożej. Prosimy o dar modlitwy w intencji pokoju na świecie oraz za wszystkich, którzy cierpią wskutek wojny na Ukrainie.