Argentyna: Dzielić radość z bycia misjonarzami

Ks. Osvaldo Pablo Leone, krajowy dyrektor PDM w Argentynie, uczestnik Zgromadzenia Plenarnego PDM w Rzymie, podzielił się informacjami odnośnie działalności czterech dzieł misyjnych w swoim kraju. Wśród ostatnich ważnych wydarzeń misyjnych w Argentynie, jak wynika z relacji duchownego, był „Dzień Dzieła Piotra Apostoła”, który miał przyczynić się do wspierania powołań w krajach misyjnych.

Z tej okazji PDM przygotowały bogate materiały animacyjne, dostępne w formie elektronicznej i drukowanej, rozpowszechniane we wspólnotach.
Ks. Osvaldo przytoczył również szereg inicjatyw młodych członków PDM, którzy przygotowują się obecnie do III Krajowego Spotkania Grup Misyjnych, w październiku w Buenos Aires. „To niezwykłe, jak wielu młodych ludzi zainteresowanych jest rzeczywistym udziałem w tym misyjnym spotkaniu. Zapraszając młodzież na spotkanie chcemy odnowić ducha misyjnego młodzieżowych wspólnot Kościoła, które działają bardzo prężnie i chcą, aby ich entuzjazm udzielał się wielu, tak, aby wszyscy mogli dzielić radość z bycia misjonarzami Jezusa”, powiedział na zakończenie argentyński duchowny.

Fides, 24/05/2010
tłum. U. Siniarska