Argentyńscy biskupi u Franciszka

13 milionów argentyńskich dzieci żyje w ubóstwie

Rom (Fides) – Biskupi Argentyny przybyli do Rzymu z wizytą ad limina. 106 purpuratów spotkało się z papieżem Franciszkiem, aby zdać relację z pracy duszpasterskiej w swojej ojczyźnie.

Argentyna boryka się z dużymi trudnościami gospodarczymi. Z opublikowanego przez Papieski Uniwersytet Katolicki Argentyny (UCA) raportu wynika, iż liczba dzieci zaniedbanych społecznie poniżej 17 roku życia wzrosła tam z 37 % do 41 %. Oznacza to, iż 11,7 milionów najmłodszych z obszarów miejskich i kolejnych1,4 mln z obszarów wiejskich żyje w ubóstwie. Ma to swoje dramatyczne konsekwencje w postaci wysokiego wskaźnika niedożywienia, ograniczonego dostępu do edukacji i pomocy medycznej.
Społeczeństwo argentyńskie boryka się także z dużym bezrobociem. Z raportu UCA wynika, iż tylko 44,1 % zatrudnionych w wieku powyżej 18 r.ż. posiada prace na pełny etat; 9,9 % ludności cierpi na skutek bezrobocia; 18,6 % wykonuje prace dorywcze; 27,7% posiada wprawdzie regularną umowę o pracę, ale wykonuje ją w bardzo trudnych warunkach, z minimalną gratyfikacją i bez przynależności do systemu ubezpieczeń społecznych.
Podczas spotkania z papieżem Franciszkiem poruszano tematy związane z warunkami życia wspólnot katolickich, także z pogłębiającym się ubóstwem latynoamerykańskiego społeczeństwa. Biskupi mówili o edukacji młodego pokolenia w duchu służby bliźniemu i narodowi, a zwłaszcza wrażliwości na poszanowanie ludzkiego życia, nierozerwalności rodziny, wierności i miłości.
Osobnym tematem była kwestia powołań i kształtowanie wśród młodzieży postawy otwarcia się na głos Boga w atmosferze spotkania z żywym Jezusem i w pielęgnowaniu jedności pomiędzy życiem a postawą wiary.
Tematem, który wpisywał się w troskę papieża o oblicze Kościoła argentyńskiego była formacja seminarzystów. Ojciec Święty wezwał biskupów do otoczenia kandydatów do kapłaństwa szczególną opieką. Formacja seminaryjna, mówił Franciszek, winna ukształtować w przyszłym kapłanie odpowiedzialność za powołanie w świadomości, iż jest to zobowiązanie na całe życie, w ścisłej relacji z Jezusem.
Ponieważ Argentyna pozostaje rozdarta wewnętrznymi konfliktami politycznymi sprawa wewnętrznej jedności wybrzmiała także w rozmowach na Watykanie, z wyraźnym wskazaniem na jednoczącą siłę Kościoła.
Kościół argentyński to Kościół ewangelizujący. Argentyńscy katolicy stanowiący większość społeczeństwa winni z odwagą i konsekwencją głosić Słowo Boże, wychodząc do swoich braci jako świadkowie i słudzy jego miłości – zgodnie podsumowali tę kwestie uczestnicy spotkania.

(Fides, 30/04/2019)