Azja: Nadzwyczajny Rok Misyjny preludium do Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego 2019

Kuala Lumpur (Fides) – 6 stycznia 2019 r. Kościół katolicki w Malezji, Singapurze i Brunei zainaugurował obchody Nadzwyczajnego Roku Misyjnego, który będzie czasem przygotowań do proklamowanego przez papieża Franciszka w październiku 2019 r. Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego.

Przewodniczący Konferencji Biskupów Malezji, Singapuru i Brunei, bp. Sebastian Francis z diecezji Penang przewodniczył zorganizowanemu z tej okazji seminarium naukowemu z udziałem 56 współpracowników duszpasterskich i parafialnych, reprezentujących trzy azjatyckie kraje. Spotkanie odbyło się na początku grudnia w siedzibie Instytutu Nowej Ewangelizacji Malezji w Kuala Lumpur.

Treści i cele Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego zaprezentował ks. Wiktor Louis, krajowy dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych w Malezji, nawiązując do słów papieża Franciszka, który wyjaśniał sens tego wydarzenia.

„Ewangelizacja jest odpowiedzią na zaproszenie Jezusa „Idźcie na cały świat i głoście Chrystusa wszystkim stworzeniom !” (Mk 16,15).Ten mandat, powierzony nam przez Chrystusa i jego realizacja to podstawowe zadanie Kościoła. Nie wiąże się ono z żadnymi wyrzeczeniami, ofiarą, czy ciężarem. Kościół jest ze swej natury misyjny. Kościół oddycha misjami. Kościół żyje głoszeniem. Ewangelizacja jest życiem i powołaniem Kościoła”, mówił dyrektor PDM w Malezji.

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny październik 2019 przypomina o ważnym wydarzeniu sprzed 100 laty. Była nim publikacja Listu Apostolskiego „Maximum Illud” papieża Benedykta XVI, który tym dokumentem pragnął rozbudzić w wiernych świadomość obowiązku misyjnego. Obchodom towarzyszyć będzie hasło „Ochrzczeni i posłani“.

(Fides, 3.01.2019) (U.S.)