Bangladesz

Bangladesz: Wizyta papieża Franciszka

Peryferia świata – prawdziwym laboratorium wiary

Dakka (Fides) – Wizyta papieża Franciszka w Bangladeszu, drugim kraju na trasie jego azjatyckiej Pielgrzymki Apostolskiej stanowi kontynuacje misji Piotra naszych czasów, który pragnie, aby peryferia świata stały się centrum przeżywania wiary i miłości Chrystusa, podkreślił arcybiskup Moses M. Costa z Chittagong, portowego miasta Bangladeszu, które od wielu miesięcy przygotowywało się na przyjęcie Ojca Świętego.

Bangladesz

Zdaniem bangladeskiego pasterza wizyta Franciszka traktowana jest przez miejscową wspólnotę jako wyraz uznania dla pracy Kościoła, który realizuje swoją misję w kraju muzułmańskim.

W 170 milionowym społeczeństwie Bangladeszu żyje 384.000 katolików. W diecezji Chittagong, liczącej 5.000 kmq powierzchni pracuje 35 kapłanów, 50 sióstr zakonnych i 15 zakonników. „Jesteśmy małą, ale bardzo aktywną wspólnotą“, zaznacza biskup Costa. „Nasze zaangażowanie na rzecz miejscowej ludności to przede wszystkim edukacja, ale także działalność charytatywna. Nasze szkoły są wysoko cenione przez ludność różnych religii, a pomoc charytatywna dociera wszędzie tam, gdzie są potrzebujący“, mówi pasterz.

Zdaniem arcybiskupa wizyta Franciszka jest okazją, aby pokazać światu małą wspólnotę katolicką, żyjącą w kraju muzułmańskim, która dzięki wierności Chrystusowi zachowała swoją tożsamość i wnosi cenny wkład w rozwój społeczeństwa Bangladeszu.

Pasterz diecezji Chittagong nawiązał do problemu fundamentalizmu islamskiego, który z roku na rok staje się coraz bardziej agresywny. Zaznaczył, iż chrześcijanie w Bangladeszu nie czują się zagrożeni. Z uwagą jednak śledzą wydarzenia na świecie, mając nadzieję iż nadal żywa będzie u nich tradycja pokojowego współistnienia religii.

Miejscowi katolicy oczekują, iż wizyta papieża Franciszka umocni ducha tolerancji, pokoju i harmonii, także harmonii w relacjach pomiędzy warstwami społecznymi Bangladeszu, jak zaznaczył arcybiskup. „Istnieje potrzeba harmonijnego współistnienia bogatych i ubogich, uprzywilejowanych i zagrożonych wykluczeniem. Społeczna sprawiedliwość to podstawowy problem świata, ludzi żyjących na jego peryferiach i w centrum”.

Bangladeski purpurat jest przekonany, iż papież przybywa do jego ojczyzny we właściwym momencie, znajdując właściwe słowa, które są umocnieniem i zachętą dla wierzących w Chrystusa, a dla innych religii świadectwem wielkiego umiłowania drugiego człowieka, bez względu na przynależność religijną. „Kościół potrzebuje mniej dyplomacji, a więcej wiary i miłości”, konkluduje arcybiskup z Chittagong.

                                                                                                                                                                                                  (Fides 30/11/2017)