Barbados: Nowy misjonarz z Polski

4 września rozpoczął pracę misyjną ks. Michał Siennicki SAC. Nowy misjonarz odbył już spotkania z Kanclerzem Kurii, którym jest pani Glenda Medford oraz delegatem biskupa administratora diecezji ks. Clement Paul.

Otoczmy nowego pallotyńskiego misjonarza serdeczną modlitwą, aby gorliwie mógł wypełniać swoje powołanie.