Image

Beatyfikacja ks. Sopoćki 28 września w Białymstoku

Beatyfikacja Sługi Bożego Michała Sopoćki odbędzie się w niedzielę, 28 września, w Białymstoku. Zagadnienia związane z tym wydarzeniem są m.in. celem wizyty w Rzymie abp. Edwarda Ozorowskiego.

„Mamy przed sobą jakieś pół roku i już rozpoczęliśmy przygotowania – powiedział Radiu Watykańskiemu metropolita białostocki. – W «Białą Niedzielę», niedzielę Bożego Miłosierdzia rozpoczyna się w naszej archidiecezji nawiedzanie parafii przez obraz Jezusa Miłosiernego. Są powołane dwa komitety: do spraw nawiedzenia oraz do spraw beatyfikacji. W działania tego drugiego komitetu zaangażowani są zarówno duchowni, jak i ludzie świeccy, zwłaszcza władze naszego miasta. Samą uroczystość beatyfikacji chcemy tak przeprowadzić, aby cała archidiecezja, także osoby z zewnątrz, a wiem, że ich będzie dużo, mogły wziąć udział w uroczystościach. Wydaje mi się, że najważniejsze to nie, żeby modlić się do księdza Sopoćki, tylko żeby z nim razem patrzeć w tym samym kierunku. Czyli z nim razem cieszyć się z tej prawdy, że Bóg jest miłosierny” – powiedział abp Ozorowski.

Beatyfikacji ks. Michała Sopoćki przewodniczył będzie kardynał prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

Radio Watykańskie/J

Ks. Michał Sopoćko, kierownik duchowy św. Siostry Faustyny

Siostra Faustyna modliła się gorąco, aby Bóg dał jej dobrego i mądrego kierownika duchowego, była bowiem przekonana, że bez przewodnika można łatwo zejść z właściwej drogi. W 1933 roku spotkała w Wilnie ks. Michała Sopoćko, o którym tak się wyraziła: „Poznałam w ks. Sopoćce – tę pomoc Bożą. Nim przyjechałam do Wilna, znałam go przez wewnętrzne widzenie. W pewnym dniu widziałam go w kaplicy naszej pomiędzy ołtarzem a konfesjonałem. Wtem usłyszałam głos w duszy: Oto jest pomoc widzialna dla ciebie na ziemi. On ci dopomoże spełnić wolę moją na ziemi” (Dzienniczek, 53).

Image

 

Ks. Michał Sopoćko urodził się 1 listopada 1888 roku w Nowosadach. Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1914 roku. Po studiach ukończonych na uniwersytecie warszawskim, wykładał teologię pastoralną na uniwersytecie „Stefana Batorego” w Wilnie. W 1934 roku został mianowany rektorem kościoła św. Michała w Wilnie. Przez wiele lat służył jako spowiednik w wielu zgromadzeniach zakonnych, a wśród nich w latach 1934-1942 w wileńskim klasztorze Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Spotkanie z siostrą Faustyną wstrząsnęło życiem ks. Sopoćki do tego stopnia, że postanowił zrezygnować z funkcji spowiednika sióstr. Wyznania tej prostej siostry wzbudzały w nim pytania i wątpliwości. Poprosił, aby siostra Faustyna poddała się badaniu psychiatrycznemu, które¬go wynik był negatywny. W końcu zdecydował się prowadzić ową „dziwną” siostrę, zalecając jej przed wszystkim praktykowanie cnoty pokory. Siostra Faustyna tak napisała o radach, jakich wtedy udzielił jej ks. M. Sopoćko: „Bądź spokojna, jak Bóg zaczął – to Bóg dokończy, ale mówię ci: wierność Bogu i pokora, jeszcze raz pokora” (Dzienniczek, 132).

Ks. M. Sopoćko stał się wielkim apostołem Miłosierdzia Bożego. Rozpowszechniał obraz Pana Jezusa Miłosiernego namalowany według wskazań siostry Faustyny, a w roku 1936 wystosował do polskich biskupów memorandum, w którym przedstawił naukę siostry Faustyny i prosił o zatwierdzenie święta Miłosierdzia Bożego. Odwiedzał ją wiele razy w Krakowie w czasie ostatnich lat jej życia. Podczas odwiedzin w sierpniu 1937 roku powiedział jej: „dałem do druku tę koroneczkę, która ma być na odwrotnej kartce tego obrazka, i także te wezwania, które są w podobieństwie do litanii, także na odwrotnej stronie tego obrazka. I jeszcze jeden większy obrazek, a przy nim parę kartek z tą nowenną do Miłosierdzia” (Dzienniczek, 1255). Siostra Faustyna powiedziała o nim: „Poznałam jego duszę udręczoną. To dusza ukrzyżowana, podobna do Zbawiciela” (Dzienniczek, 1259).

Podczas drugiej wojny światowej ks. M. Sopoćko był profesorem w seminarium w Białymstoku. Zmarł 15 lutego 1975 roku w wieku 86 lat. Diecezjalny proces jego beatyfikacji został rozpoczęty w Białymstoku 4 grudnia 1987 roku.

Fragment książki ks. Jan Kupki, Święta Faustyna Kowalska – Sekretarka Miłosierdzia Bożego (Wyd. VELAR straniem Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego, ss. 48, cena detal. 5 zł w Księgarni Misyjnej Sekretariatu).  

Image