Belgia: Ubóstwo – skandal czasów współczesnych

Z inicjatywy europejskiej Caritas na początku roku 2010 ruszyła kampania walki z ubóstwem i społecznym wykluczeniem. Działacze Caritas nazwali ubóstwo skandalem XXI wieku, którego nie można akceptować. Dlatego europejska Caritas pragnie propagować nową wizję świata, w którym nikt nie będzie skazany na egzystencję na ulicy, ani na śmierć z powodu braku dostępu do odpowiedniej opieki medycznej.

Ponieważ zjawisko ubóstwa zdaniem działaczy Caritas odnosi się bardziej do kwestii jakości życia w sensie ogólnym, niż tylko problemu finansowego, postulują uwzględnienie trzech, ich zdaniem ogromnie ważnych aspektów pracy socjalnej: tworzenie rynku pracy, wspieranie rodziny i budowanie państwa socjalnego. Realizacja tej wizji pozwoli ludziom ubogim zdobyć środki na własne utrzymanie, a przez to odzyskać godność, jaką odebrało im ubóstwo.

Kampania „Zero poverty” (www.zeropoverty.org) obejmuje konkretne propozycje walki z ubóstwem.

W roku 2010 Caritas Europa i jej przedstawicielstwa będą wzywać rządy krajów europejskich do uwzględnienia w swoich programach następujących kwestii: walki z ubóstwem dzieci, organizowanie pomocy społecznej, wspieranie opieki zdrowotnej. W ramach kampanii odbędzie się zbieranie podpisów w proteście przeciwko zjawisku ubóstwa.

Fides, 15/02/2010
tłum. U. Siniarska