Benedykt XVI

ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU – 1.01.2013 R.

ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU – 1.01.2013 R.

“Błogosławieni pokój czyniący” – to temat orędzia Benedykta XVI na 46. Światowy Dzień Pokoju, przypadający 1 stycznia 2013 r. Wśród zasadniczych warunków pokoju papież wymienia poszanowanie życia ludzkiego na każdym etapie, ochronę praw rodziny i małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety oraz potrzebę wypracowania nowego modelu rozwoju gospodarczego. ORĘDZIE OJCA […]

Więcej
GŁOSIĆ WIARĘ Z RADOŚCIĄ

GŁOSIĆ WIARĘ Z RADOŚCIĄ

Niedziela misyjna rozpoczyna Tydzień Misyjny: 21 – 27.10.2012 r., tydzień szczególnej modlitwy za misje na całym świecie. W tym roku obchodzimy go pod hasłem „Głosić wiarę z radością”. Światowy Dzień Misyjny (Niedziela Misyjna) ustanowiony został 14 kwietnia 1926 r. przez papieża Piusa XI. Niedziela Misyjna jest dniem solidarności w całym […]

Więcej
LIST APOSTOLSKI OGŁASZAJĄCY ROK WIARY – PORTA FIDEI

LIST APOSTOLSKI OGŁASZAJĄCY ROK WIARY – PORTA FIDEI

1. «Podwoje wiary» (por. Dz 14, 27) są dla nas zawsze otwarte. Wiodą one do życia w komunii z Bogiem i pozwalają wejść do Jego Kościoła. Próg ten można przekroczyć, kiedy głoszone jest Słowo Boże, a serce poddaje się kształtowaniu przez łaskę, która przemienia. Przekroczenie tych podwoi oznacza wyruszenie w […]

Więcej
ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 2012 R.

ŚWIATOWY DZIEŃ MISYJNY 2012 R.

Powołani, aby ukazywali blask Słowa prawdy (List apost. «Porta fidei», 6) Drodzy bracia i siostry! Obchody Światowego Dnia Misyjnego mają w tym roku bardzo szczególne znaczenie. Upamiętnienie 50. rocznicy rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II, otwarcie Roku Wiary i Synod Biskupów poświęcony nowej ewangelizacji potwierdzają wolę Kościoła angażowania się z większą odwagą […]

Więcej
Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Wielki Post 2012 r.

Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Wielki Post 2012 r.

Troszczmy się o siebie wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków (Hbr 10, 24) Bracia i siostry! Wielki Post ponownie daje nam sposobność do refleksji nad tym, co stanowi centrum życia chrześcijańskiego – miłością. Jest to bowiem odpowiedni czas, abyśmy z pomocą Słowa Bożego i sakramentów odnowili […]

Więcej

Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na XlV Światowy Dzień Pokoju

1.01.2012 r. Wychowanie młodzieży do sprawiedliwości i pokoju 1. POCZĄTEK NOWEGO ROKU, którym Bóg obdarza ludzkość, jest dla mnie zachętą do złożenia wszystkim, z wielką ufnością i miłością, specjalnych życzeń, aby okres, który mamy przed sobą, obfitował w rzeczywistą sprawiedliwość i pokój. Z jakim nastawieniem należy podchodzić do nowego roku? W Psalmie 130 znajdujemy bardzo piękny obraz. Psalmista mówi, że człowiek […]

Więcej
Benedykt XVI: Orędzie na 84. Niedzielę Misyjną 2010 r.

Benedykt XVI: Orędzie na 84. Niedzielę Misyjną 2010 r.

Misyjne posłannictwo Kościoła nie jest możliwe bez wiarygodnego osobistego, wspólnotowego i duszpasterskiego nawrócenia. Tylko poprzez osobiste spotkanie z Bożą miłością, która ma moc przemiany życia, możemy pielęgnować wspólnotę z Bogiem i ze sobą nawzajem oraz dawać wiarygodne świadectwo nadziei, jaka nas wypełnia, napisał papież Benedykt XVI w Orędziu na 84. Światową Niedzielę Misyjną, obchodzoną w tym roku 24 […]

Więcej
KAPŁAN WIERNYM ŚWIADKIEM CHRYSTUSOWEJ MIŁOŚCI

KAPŁAN WIERNYM ŚWIADKIEM CHRYSTUSOWEJ MIŁOŚCI

List do kapłanów na Wielki Czwartek 2010 DRODZY BRACIA W CHRYSTUSOWYM KAPŁAŃSTWIE! We wstępie listu na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego Ojciec Święty Benedykt XVI wskazuje nam, iż rok ten ma pobudzić do wewnętrznej odnowy wszystkich kapłanów, aby ich świadectwo ewangeliczne we współczesnym świecie stało się silniejsze i bardziej wyraziste. W tym nurcie przeżywamy w naszej Ojczyźnie rok duszpasterski pod hasłem ,,Bądźmy świadkami […]

Więcej

Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Niedzielę Misyjną

W tę niedzielę poświęconą misjom, zwracam się przede wszystkim do Was, moi bracia w posłudze biskupiej i kapłańskiej, a następnie do Was, moi bracia i siostry, cały Ludu Boży, aby zachęcić was do głębszego uświadomienia misyjnego posłania Chrystusowego by „nauczać wszystkie narody” (Mt 28,19), podążając za świętym Pawłem, Apostołem narodów. „W Jego świetle będą chodziły narody” (Ap 21,24) Celem misji […]

Więcej
Papieskie Orędzie na Wielki Post 2009

Papieskie Orędzie na Wielki Post 2009

  Drodzy bracia i siostry! Na początku Wielkiego Postu, który jest drogą intensywnego przygotowania duchowego, Liturgia zachęca nas do trzech praktyk pokutnych, bardzo bliskich biblijnej i chrześcijańskiej tradycji – modlitwy, jałmużny i postu – abyśmy jak najlepiej mogli przygotować się do obchodów Świąt Wielkanocy i doświadczyć mocy Boga, który – jak […]

Więcej

Benedykt XVI: Pieniądze ze zbrojeń – na rozwój

Przesłanie Benedykta XVI do uczestników seminarium o rozbrojeniu Rozwoju nie można ograniczać wyłącznie do wzrostu ekonomicznego. Winien on obejmować wymiar moralny i duchowy, a jednocześnie kierować się solidarnością względem ludzi i narodów. Zwraca na to uwagę Papież w przesłaniu do uczestników kończącego się 12 kwietnia w Rzymie międzynarodowego seminarium pt.: „Rozbrojenie, rozwój i pokój – perspektywy powszechnego rozbrojenia”. Dwudniowe spotkanie zorganizowała Papieska […]

Więcej

Benedykt XVI: Boże Miłosierdzie kluczem do zrozumienia pontyfikatu Jana Pawła II (homilia)

„Jan Paweł II posiadał nadzwyczajną wrażliwość duchową i mistyczną. Wystarczyło przyjrzeć mu się na modlitwie. Dosłownie zanurzał się w Bogu i wydawało się, że wszystko poza tym, w owych chwilach, traciło znaczenie. Podczas sprawowania liturgii przykładał wielką uwagę do dokonującego się misterium” – mówił Benedykt XVI w czasie Eucharystii sprawowanej za Jana Pawła II. Wskazał, że całe życie Karola Wojtyły […]

Więcej

Orędzie Ojca Świętego na XLV Światowy Dzień Modlitw o Powołania

„Powołania w służbie Kościoła misyjnego” Drodzy bracia i siostry! 1. Na Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który będziemy celebrować 13 kwietnia 2008 roku, wybrałem temat: Powołania w służbie Kościoła misyjnego. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus zlecił Apostołom następującą misję: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19), zapewniając […]

Więcej
BENEDYKT XVI: Powołania w służbie Kościoła misyjnego

BENEDYKT XVI: Powołania w służbie Kościoła misyjnego

Światowy Dzień Modlitw o Powołania – 13 kwietnia 2008 r. „Aby Kościół mógł kontynuować Chrystusową misję i aby światu nie zabrakło ewangelizatorów, we wspólnotach chrześcijańskich konieczne jest stałe wychowywanie dzieci i dorosłych do wiary. Tylko na glebie właściwie kultywowanej duchowo mogą zakwitnąć powołania do kapłaństwa służebnego i do życia konsekrowanego” Benedykt XVI zwraca na to uwagę w opublikowanym 22 lutego 2008 r., […]

Więcej
BENEDYKT XVI: Powołania w służbie Kościoła misyjnego

BENEDYKT XVI: Powołania w służbie Kościoła misyjnego

Światowy Dzień Modlitw o Powołania – 13 kwietnia 2008 r. „Aby Kościół mógł kontynuować Chrystusową misję i aby światu nie zabrakło ewangelizatorów, we wspólnotach chrześcijańskich konieczne jest stałe wychowywanie dzieci i dorosłych do wiary. Tylko na glebie właściwie kultywowanej duchowo mogą zakwitnąć powołania do kapłaństwa służebnego i do życia konsekrowanego” Benedykt XVI zwraca na to uwagę w opublikowanym 22 lutego 2008 r., […]

Więcej

Orędzie na Wielki Post 2008

  „Chrystus dla was stał się ubogim” (por. 2 Kor 8, 9)   1. Wielki Post każdego roku stwarza nam opatrznościową okazję do refleksji nad sensem i wartością naszego życia chrześcijańskiego i pobudza nas do odkrywania miłosierdzia Bożego, abyśmy sami z kolei stawali się bardziej miłosierni względem braci. W okresie […]

Więcej

Orędzie Benedykta XVI na Wielki Post 2008

Jałmużna to konkretna pomoc bliźniemu w potrzebie, a zarazem praktyka ascetyczna o głębokim znaczeniu duchowym. Pomaga przezwyciężać stale grożącą pokusę ubóstwiania bogactw materialnych. Uczy jednocześnie dzielić się z innymi tym, co dzięki Bożej dobroci posiadamy – czytamy w zaprezentowanym 29 stycznia w Watykanie orędziu na zaczynający się już za tydzień […]

Więcej